Plen
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of June 12, 2012
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.45/15-06-2012

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
20-10-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2012 > 12-06-2012 Printable version

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of June 12, 2012

6. Numirea domnului Radu Călin Cristea ca director interimar al Societății Române de Televiziune.

 

Doamna Roberta-Alma Anastase:

  ................................................

Vă rog, domnule Zgonea.

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Doamna președinte,

Domnule președinte,

În conformitate cu prevederile legale, vă cer ca, Comisiile reunite pentru cultură să se întrunească în această perioadă pentru a vota un director general interimar, iar grupurile parlamentare pot face propuneri pentru funcția de director general interimar. Conform Legii SRTV, maximul pentru mandat interimar este de șase luni de zile.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta-Alma Anastase:

Este o propunere. Există alte intervenții pe marginea acestei propuneri? Nu sunt alte intervenții pe marginea acestei propuneri.

Atunci, o supun la vot. Este vorba de întrunirea Comisiilor pentru cultură...

Domnule Zgonea, ați precizat și când? Acum. De îndată, da?

Supun la vot această propunere.

Voturi pentru? 240 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 23 de voturi împotrivă.

Abțineri? 7 abțineri.

Acum se convoacă cele două Comisii pentru cultură pentru stabilirea unui interimat la Societatea Română de Televiziune.

  ................................................
 

Doamna Roberta-Alma Anastase:

  ................................................

Cu aceasta, trecem la următorul punct din ordinea de zi, Numirea directorului general interimar al Societății Române de Televiziune.

S-au întors comisiile?

Din sală: Da, da.

Doamna Roberta-Alma Anastase:

Vă rog.

Domnul Florin-Costin Pâslaru:

Mulțumesc, doamna președinte.

Stimați colegi,

Astăzi, în ședință comună, Comisiile pentru cultură, artă și mijloace de informare în masă din cadrul Parlamentului României au dat aviz comun privind numirea domnului Radu Călin Cristea în funcția de director general interimar al Societății Române de Televiziune.

(Discuții la prezidiu)

Avizul comun al Comisiei pentru cultură, artă și mijloace de informare în masă din cadrul Senatului și al Comisiei pentru cultură, artă și mijloace de informare în masă din cadrul Camerei Deputaților privind numirea domnului Radu Călin Cristea în funcția de director general interimar al Societății Române de Televiziune.

În urma încheierii dezbaterilor, comisiile reunite au dat aviz favorabil, cu unanimitatea voturilor parlamentarilor prezenți în sală, în momentul votului - 17 voturi, pentru candidatura domnului Radu Călin Cristea pentru funcția de director general interimar al Societății Române de Televiziune.

De asemenea, se propune Hotărâre privind numirea directorului general interimar al Societății Române de Televiziune:

În temeiul prevederilor art. 21 și având în vedere dispozițiile articolului 46 alin. (7) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune, republicată, cu modificările ulterioare, Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1 - (1) Domnul Cristea Radu Călin se numește în funcție de director general interimar al Societății Române de Televiziune, începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, până la numirea unui nou Consiliu de administrație și a președintelui Consiliului de Administrație al Societății Române de Televiziune, care este și directorul general al societății.

(2) Durata interimatului nu poate fi mai mare de 6 luni.

Art. 2 - Directorul general interimar va exercita atribuțiile și competențele prevăzute la art. 28-30 din Legea nr. 41/1994, republicată, cu modificările ulterioare.

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 12 iunie 2012, cu respectarea prevederilor art.76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta-Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Intervenții din partea grupurilor parlamentare pe marginea raportului?

(Discuții la prezidiu)

Acum, avem două opțiuni. Se poate considera... și, pentru că există, să spunem, o dezbatere, este firesc să întreb plenul.

Pe de o parte, există un raport al Comisiilor de cultură, raport care poate fi supus votului dumneavoastră, așa cum procedăm cu fiecare raport, în sensul ca care votul să se facă deschis prin ridicarea mâinii. Și există și precedentul numirii ca director interimar a domnului Sassu.

Iar în al doilea rând, ținând cont că este vorba totuși de o persoană, votul poate fi secret și exprimat pe baza buletinelor de vot.

Am să supun la vot prima propunere care este susținută - să spunem - de marea majoritate a liderilor de grup, aceea de a fi vot deschis prin ridicarea mâinii, ținând cont de faptul că votul se dă pe raport.

Voturi pentru? 276 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 3 voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Prin urmare, supun la vot raportul Comisiilor de cultură, artă și mijloace de informare în masă a Senatului și Camerei Deputaților privind numirea domnului Radu Călin Cristea în funcția de director general interimar al Societății Române de Televiziune.

(Discuții la prezidiu)

Proiectul de hotărâre, corect. Votul este deschis. Acum vreau să vă exprimați.

Voturi pentru? 242 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 30 de voturi împotrivă.

Abțineri? 3 abțineri.

Vă mulțumesc.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 24 october 2021, 0:38
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro