Plen
Ședința Camerei Deputaților din 26 iunie 2012
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.55/06-07-2012

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2012 > 26-06-2012 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 26 iunie 2012

8. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2010 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 (PL-x 635/2010). (rămas pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 635/2010

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

11. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare.

Procedură de urgență.

Punctul de vedere al Guvernului, vă rog.

Domnul Marius Arthur Ursu (directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară):

Doamnelor și domnilor deputați,

Statul român este obligat să dețină un registru național al bunurilor imobile care, conform legislației în vigoare, este format din evidența cadastrală și cartea funciară.

O serie de țări de europene, precum Olanda, Norvegia și Cehia, au decis crearea unei agenții guvernamentale independente, care a unificat sistemul de cadastru și de carte funciară, și au asigurat finanțarea proiectului de cadastru sistematic și deschiderea de cărți funciare.

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și publicității imobiliare nr.7/1996 stabilește noi proceduri privitoare la: realizarea lucrărilor sistematice de cadastru, în vederea înscrierii gratuite în cartea funciară; întocmirea planurilor parcelare, conform situațiilor reale și intabularea proprietarilor; rezolvarea suprapunerilor cadastrale, reglementarea diferențelor de suprafață dintre actele și măsurătorile cadastrale, clarificarea situației limitelor administrativ-teritoriale.

Noua reglementare va contribui la dezvoltarea economică a țării, prin introducerea în circuitul civil a imobilelor astăzi neintabulate.

În acest context, accelerarea procesului de finalizare a retrocedărilor și a reformei proprietății funciare constituie un deziderat major pentru statul român și, în același timp, o obligație asumată în fața organismelor europene.

Astfel, prin Legea nr.14/2009 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Mondială, statul român și-a asumat responsabilitatea realizării cadastrului general, în scopul înscrierii, din oficiu, în cartea funciară, a proprietăților imobiliare.

Aceasta este condiționată și de simplificarea procedurilor de înregistrare a proprietăților, asigurată prin actuala modificare legislativă.

Elaborarea proiectului de act normativ a fost efectuată cu consultarea principalelor instituții, organizații profesionale și entități interesate, cărora li s-au solicitat propuneri și observații.

Față de cele prezentate, susțin Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2010 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și proprietății imobiliare nr.7/1996, pe care îl supunem Parlamentului spre aprobare.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Raportul comisiei, vă rog.

Domnul secretar Andronache, aveți cuvântul.

Domnul Gabriel Andronache:

Vă mulțumesc, doamnă președinte.

Comisia juridică, de disciplină și imunități a fost sesizată spre dezbatere în fond cu Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2010 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996.

Camera Deputaților este Cameră decizională, potrivit Regulamentului Camerei Deputaților și Constituției României.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil această inițiativă legislativă.

Obiectul de reglementare v-a fost prezentat de reprezentantul Guvernului.

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor și Comisia pentru buget, finanțe și bănci au avizat favorabil proiectul de lege.

În urma examinării inițiativei legislative și a opiniilor exprimate de către membrii comisiei, s-a hotărât cu unanimitate de voturi să se supună plenului Camerei Deputaților, spre dezbatere și adoptare, proiectul de lege, cu amendamentele admise și respinse, astfel cum sunt redate în Anexa nr.1 la prezentul raport, respectiv în Anexa nr.2.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

Fiind procedură de urgență, vă propun 5 minute pentru dezbateri generale, și câte un minut pentru dezbaterea pe articole.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Intervenții din partea grupurilor parlamentare?

Vă rog, domnule deputat Tabără.

Domnul Valeriu Tabără:

Doamnă președinte,

Stimați colegi,

În primul rând, nu mă îndoiesc că acest act normativ va îmbunătăți activitatea din domeniul cadastrului și a publicității imobiliare.

Pe mine mă surprinde însă faptul că o astfel de lege nu trece și pe la Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și pe la Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice pentru că, în principal, problema cadastrului merge în zona funciară.

Las deoparte faptul că, nici de această dată, prin această ordonanță nu se reglementează locul cadastrului, acolo unde se găsește el. Și sincer să fiu, sigur, este un act normativ care vine în plus, nu cred însă că el va accelera problema rezolvării problemelor de cadastru în România, și problema respectivă este una dintre cele mai importante, și pentru prezent, și mai ales pentru viitorul apropiat. Și mă refer aici la ceea ce înseamnă cadastru funciar.

Cred că ar fi fost lucruri mult mai simple de făcut, având în vedere și lucrările care s-au făcut la APIA, cele de verificare a suprafețelor, dar în același timp și ceea ce se face la această dată, prin Programul CESAR, finanțat de către Banca Mondială.

Și cred că există proceduri, de altfel propuse, din păcate netrecute de către Parlament, în ceea ce privește simplificarea măsurătorilor, respectiv a ceea ce înseamnă evidența funciară și înscrierea în cartea funciară.

Este bine, actul va merge, dar sincer o spun în fața Parlamentului, pentru că am mai exprimat pozițiile respective de nenumărate ori, nu cred că actul normativ își va atinge obiectul, pentru că structurile și infrastructura nu sunt foarte bine așezate.

Mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Mulțumesc.

Domnul vicepreședinte Iordache. Ați ridicat amândoi... Am luat-o în ordinea funcțiilor.

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc, doamnă președinte.

Stimați colegi,

Vreau să vă spun că Grupul parlamentar al PSD va susține acest proiect de lege.

Este incorect că nu s-au consultat celelalte comisii.

Avem avize și de la Comisia pentru buget, finanțe și bănci, avem un aviz favorabil și de la Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, precum și de la Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor.

Deci, practic, o treime din comisiile din Parlament au fost consultate. S-a ținut cont de avizele respectivelor comisii.

Din punctul meu de vedere este un pas important pe care îl face această nouă lege, și modificările de ultimă oră pe care le-am cuprins, cred că odată cu adoptarea și publicarea în Monitorul Oficial, Agenția de Cadastru va putea mai ușor să-și definitiveze lucrările pe care le are, să identifice terenurile, să cadastreze și să termine împărțirea aceasta teritorială a României.

Una peste alta, din punctul nostru de vedere, este o lege importantă, pe care societatea o aștepta. Și cred că cu implementarea vor fi ceva probleme, dar una peste alta este un pas important și un semnal pe care Parlamentul României, Camera Deputaților îl dă, în acest final de sesiune, că adoptăm această lege foarte importantă.

Mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Mulțumesc.

Domnul deputat Bogdan Ciucă. Mulțumesc pentru înțelegere.

Domnul Liviu-Bogdan Ciucă:

Doamnă președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Legea este absolut necesară. Așa cum se spunea și aici, în zona cadastrului și a publicității imobiliare, dar în special a cadastrului, există probleme mari, multe, greu de rezolvat încă de la aplicarea Legii nr.18.

Acele comisii, de care știți și dumneavoastră, unele au făcut treabă bună, unele au făcut treabă mai puțin bună. Acum constatăm că există mai mulți proprietari pe aceeași suprafață de teren sau că suprafața de teren din titlu nu corespunde cu suprafața de teren fizic identificată.

Așa că, eu cred că legea aceasta aduce un plus important în rezolvarea problemelor pe care dumneavoastră le-ați ridicat. Faptul că noi, la Comisia juridică, de disciplină și imunități, am discutat cu reprezentanții Băncii Mondiale, în perioada aceasta, pe acest proiect de lege, iată, este o confirmare în plus că procedurile sunt eficiente. Iar faptul că actualul Guvern pune un accent important pe această temă, a cadastrului și publicității imobiliare, este dat și de faptul că, după cum știți, această agenție a trecut în subordinea directă a primului-ministru.

Eu vă rog să votați acest proiect de lege.

Întreaga comisie, în unanimitate, a susținut amendamentele venite de la agenție, și credem că va fi un lucru bun, în primul rând, pentru cei care dețin terenuri și vor să le lucreze.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Domnul deputat Ovidiu Ganț, vă rog.

Domnul Ovidiu Victor Ganț:

Vă mulțumesc, doamnă președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Și Grupul parlamentar al minorităților naționale va vota în favoarea acestei inițiative, însă nu putem să nu observăm că legislația în domeniu suferă permanent modificări, tot felul de perfecționări, dar în practică haosul continuă să fie prezent.

Votăm acest proiect, tocmai cu speranța că poate se va pune un pic de ordine în ceea ce privește cadastrul în România și cu speranța că într-un termen, știu și eu, rezonabil se va pune capăt acestei problematici, pentru că, pornind de la chestiuni de proprietate până la litigii și chestiuni de fiscalitate, nimic nu poate fi reglementat solid în țara asta fără a finaliza această problematică.

Totuși, plimbarea instituției de la un minister la altul și tot felul de modificări trebuie să ia sfârșit, și, până la urmă, implementarea acestei legislații - bună, rea, cum este - trebuie să se și producă în fapt.

Noi asta așteptăm și sperăm că așa se va întâmpla.

Vom vota în favoarea ei.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Domnul deputat Mircovici, vă rog.

Domnul Niculae Mircovici:

Doamnelor și domnilor,

Sigur că, punctul de vedere al grupului a fost exprimat de domnul vicelider Ovidiu Ganț și suntem de acord cu el.

Aș vrea să fac o singură remarcă: în momentul de față, se găsește la Comisia juridică, de disciplină și imunități inițiativa legislativă Pl-x 505 privind exercitarea profesiei de geodez.

Cred că această inițiativă legislativă ar fi trebuit privită în perspectiva modificărilor Legii nr.7, pe care le facem astăzi, și ea să aibă un curs cât mai rapid, pentru a oferi și instrumentul prin care se poate realiza un cadastru normal în țara românească.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Mulțumesc.

Alte intervenții din partea grupurilor parlamentare? Nu sunt.

Atunci intrăm în dezbaterea amendamentelor admise.

Titlul legii: Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2010 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996.

Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

De la poziția 2 la poziția 10 observații? Nu sunt. Adoptate.

De la poziția 11 la poziția 50 dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

De la poziția 51 la poziția 101 sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

De la poziția 102 la poziția 164 dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

De la poziția 165 la poziția 212 dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

Restul rămâne la votul final.

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti sâmbătă, 29 ianuarie 2022, 5:37
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro