Plen
Ședința Camerei Deputaților din 20 noiembrie 2012
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.114/26-11-2012

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
21-09-2021
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2012 > 20-11-2012 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 20 noiembrie 2012

  Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților.

Ședința a început la ora 12,22.

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Valeriu Ștefan Zgonea, președintele Camerei Deputaților, asistat de domnii deputați Georgian Pop și Clement Negruț, secretari ai Camerei Deputaților.

 

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Doamnelor și domnilor colegi,

Vă rog frumos să luați loc în bănci pentru a începe ședința.

Declar deschisă ședința de azi a Camerei Deputaților și anunț că din totalul celor 303 deputați, până în acest moment, și-au înscris prezența 191; 112 sunt absenți, 30 participă la alte acțiuni.

Pentru conformitate, respectând Regulamentul Camerei Deputaților, art.94, republicat, vă informez că au fost distribuite tuturor deputaților următoarele documente: ordinea de zi de astăzi, 20 noiembrie, pentru plen; programul de lucru pentru perioada 12-26 noiembrie; informarea cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Camera Deputaților și care urmează să fie avizată de comisiile permanente; lista rapoartelor depuse în perioada 12-20 noiembrie 2012 de comisiile permanente sesizate în fond; sumarul privind conținutul fiecărui monitor oficial.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare (PL-x 389/2012). (rămas pentru votul final)

Dați-mi voie să începem dezbaterile de astăzi așa cum au stabilit liderii grupurilor parlamentare la ședința de Birou permanent.

Pe punctul 2 al ordinii de zi avem Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare.

Este o lege ordinară.

Din partea comisiei sesizate în fond.

O să am o rugăminte la dumneavoastră, domnul... o să vă rog frumos să... eu vă dau permisiunea.

Vă mulțumesc foarte mult.

O să-l rog pe domnul Iulian Iancu, președintele Comisiei pentru industrii și servicii. Domnule deputat, aveți cuvântul.

 

Domnul Iulian Iancu:

Domnule președinte,

Comisia pentru industrii și servicii a fost sesizată spre dezbatere în fond cu proiectul de lege menționat.

Subliniez că Senatul, în calitate de primă Cameră, a aprobat proiectul de lege.

De asemenea, Comisia juridică, de disciplină și imunități, Comisia pentru muncă și protecție socială și Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională au avizat favorabil proiectul de lege.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei propun adoptarea proiectului de lege cu amendamente admise.

 
 

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc.

Din partea Guvernului, domnule ministru.

 
 

Domnul Lucian Iliescu (secretar de stat, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii):

Domnule președinte,

Mulțumim frumos.

Proiectul de ordonanță are ca obiect modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare.

Inițiativa legislativă vizează elaborarea cadrului legislativ care să permită crearea în România a unui registru internațional al navelor maritime, înmatricularea de către proprietarii/operatorii de nave din Uniunea Europeană și a celor români a navelor din registrul internațional; optimizarea procesului de înmatriculare a navelor; actualizarea noțiunilor și a terminologiei utilizate în legislația aferentă activităților de transport maritim și pe căile navigabile interioare, urmare a adoptării de noi reglementări de către Uniunea Europeană și noi convenții internaționale, precum și a implementării acestora în registrul național.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Vă mulțumesc și eu.

Dacă dorește cineva să ia cuvântul la dezbateri generale? Bun!

Trecem la dezbaterea inițiativei. Sunt amendamente.

Amendamentele admise. Aveți două observații, domnule președinte.

Bun! Dacă de la punctul 1 la punctul 5 sunt observații?

Nu. Admise.

De la punctul 6 până la punctul 10?

Domnul președinte Iulian Iancu, aveți cuvântul.

 
 

Domnul Iulian Iancu:

Domnule președinte,

Doar o eroare materială: eliminarea din text a sintagmei "de capacitate".

 
 

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Unde?

 
 

Domnul Iulian Iancu:

La punctul 9, art.13 alin.(5) lit.b.

 
 

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Punctul 9 art.10. La punctul 9 este art.10, 11...

 
 

Domnul Iulian Iancu:

Nu, art.13. Punctul 9, art.13 alin.(5) lit.b.

 
 

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

13 alin.(5): "Toate cursurile sau programe de formare" nu?

 
 

Domnul Iulian Iancu:

Da.

 
 

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Așa.

 
 

Domnul Iulian Iancu:

Să eliminăm sintagma "de capacitate".

 
 

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

"de capacitate" da?

 
 

Domnul Iulian Iancu:

Da.

 
 

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc.

Dacă nu sunt obiecții, acceptat.

De la punctul 11 la punctul 15? Aprobate.

De la punctul 16 la punctul 20?

Domnul președinte Iulian Iancu.

 
 

Domnul Iulian Iancu:

Da, la poziția 18, art.46ą alin.(1), de asemenea, eliminăm sintagma "în conformitate cu prevederile art.511 alin.(4)".

 
 

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Deci după virgulă, în primul alineat, după "Autoritatea Navală Română, în conformitate cu prevederile art.51ą alin.(4)" se elimină, da?

 
 

Domnul Iulian Iancu:

Se elimină: "în conformitate cu prevederile art.511 alin.(4)".

Mulțumesc.

 
 

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Deci rămâne doar: "Dreptul de abordare a pavilionului român se acordă de Autoritatea Navală Română."

 
 

Domnul Iulian Iancu:

Exact, pentru că la dezbateri se eliminase textul anterior.

 
 

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Și după aceea continuă fraza.

Vă mulțumesc.

Dacă sunt obiecții? Nu. Mulțumesc.

Mai departe, de la punctul 21 la punctul 29? Nu sunt obiecții.

De la punctul 30 la punctul 39? Nu sunt obiecții.

De la punctul 40 la punctul 49? Nu sunt obiecții.

De la punctul 50 la punctul 59? Nu sunt obiecții.

De la punctul 60 până la punctul 69? Nu sunt obiecții.

Proiectul de lege a fost aprobat pe articole.

Fiind o lege ordinară, se adoptă cu votul majorității deputaților prezenți, în condițiile existenței cvorumului la votul final.

Vă mulțumesc.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 715/2011). (rămas pentru votul final)

Trecem la următorul punct.

Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Lege organică.

Suntem Cameră decizională.

Inițiatorul. Am înțeles.

Din partea comisiei sesizate în fond doamna Maria Eugenia Barna, președintele Comisiei pentru muncă și protecție socială.

 

Doamna Maria Eugenia Barna:

Mulțumesc, domnule președinte.

Raport asupra proiectului de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia pentru muncă și protecție socială a fost sesizată prin adresa PL-x 715/2011 din 5 decembrie cu dezbaterea pe fond în procedură obișnuită a proiectului de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere avizele favorabile ale Consiliului legislativ, ale Comisiei pentru egalitate de șanse între femei și bărbați, iar proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, astfel încât să fie îmbunătățite condițiile de acordare a pensiilor de invaliditate.

Comisia propune plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de lege cu amendamentele prevăzute în anexă, având în vedere deciziile Curții Constituționale nr.297/2012 și nr.680/2012.

Proiectul face parte din categoria legilor organice și la dezbateri au participat membrii comisiei și reprezentanții Ministerului Muncii.

Amendamentele admise se regăsesc în anexă.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc, doamna președinte.

Dacă există luări de cuvânt în cadrul dezbaterilor generale?

Dacă nu, trecem la dezbatere a inițiativei, avem amendamente admise.

De la punctul 1 la punctul 5? Nu sunt obiecții.

Mai departe, aprobate. De la 6 la 10? Nu sunt obiecții.

Mai departe, de la 11 la 14? Nu sunt obiecții.

A fost adoptat pe articole.

Rămâne la votul final.

Este lege organică, înseamnă că avem nevoie de 154 de voturi.

Vă mulțumesc.

 
Numirea în funcție a unui secretar general adjunct al Camerei Deputaților. (PHCD 41/2012) (rămasă pentru votul final)

Mergem mai departe, la punctul 4.

Numirea în funcție a unui secretar general adjunct al Camerei Deputaților.

Biroul permanent, în ședința din 20 noiembrie - adică de astăzi, cu consultarea Comitetului liderilor grupurilor parlamentare, în temeiul art.223 din Regulament, a hotărât să propună numirea în funcția de secretar general adjunct al Camerei Deputaților a domnului George Ionuț Dumitrică.

Dacă sunt comentarii? Nu. Vă mulțumesc.

Reamintesc faptul că, în conformitate cu Regulamentul Camerei Deputaților, art.128, "exprimarea votului pentru numiri în funcții de face cu buletine de vot", modalitate de vot secret prevăzută de art.123 alin.(4) din Regulament.

În cazul votului cu buletine de vot, deputatul votează "pentru" lăsând neatins buletinul de vot cu numele și prenumele persoanei propuse și votează "contra" tăind numele și prenumele persoanei propuse de pe buletinul de vot.

Votul secret cu buletine va fi exprimat în ședința de vot final.

Vă mulțumesc.

Prezentarea solicitării Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție - Secția de combatere a corupției, privind încuviințarea arestării preventive a deputatului Trășculescu Alin Silviu, inculpat în dosarul nr.336/P/2012.

Trecem la punctul 5.

Doamnelor și domnilor colegi,

Vă rog frumos să luați loc. Îi rog pe colegii de la Partidul Democrat Liberal să ia loc.

La punctul 5, Raportul Comisiei juridice, de disciplină și imunități cu privire la scrisoarea doamnei Mona Maria Pivniceru, ministrul justiției, referitoare la solicitarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție - Secția de combatere a corupției, privind încuviințarea arestării preventive a deputatului Alin Trășculescu Silviu, inculpat în dosarul nr.336/P/2012, precum și Raportul Grupului parlamentar al Partidului Democrat Liberal din Camera Deputaților.

Potrivit prevederilor art.195 din Regulamentul nostru, doamnelor și domnilor, referitor la votul asupra acestei solicitări - a raportului Comisiei juridice, de disciplină și imunități și a raportului Grupului parlamentar - vă propunem următoarea procedură.

Mai întâi se dă citire solicitării.

Și am să vă citesc eu, pentru a mai reduce din timpul alocat.

   

Domnul Mircea Dușa (din bancă):

Vino la microfon!

 
 

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc pentru observație, aveți perfectă dreptate. (Coboară la tribună.)

"În temeiul art.72 alin.(2) din Constituția României, republicată, al art.24 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată, precum al art.193 alin.(2) din Hotărârea Camerei Deputaților nr.8/1994 privind Regulamentul Camerei Deputaților, republicată, cu modificările ulterioare, solicitarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, - Direcția Națională Anticorupție, - Secția de combatere a corupției, de încuviințare a arestării preventive a deputatului Trășculescu Alin Silviu, în prezent deputat în Parlamentul României, în dosarul nr.336/P/2012.

Semnat: ministrul justiției."

Aceasta este solicitarea trimisă Parlamentului României.

Vă mulțumesc. ( își reia locul la prezidiu.)

 
Prezentarea Raportului Comisiei juridice, de disciplină și imunități cu privire la scrisoarea doamnei Mona Maria Pivniceru, ministrul justiției, referitoare la solicitarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție - Secția de combatere a corupției, privind încuviințarea arestării preventive a deputatului Trășculescu Alin Silviu, inculpat în dosarul nr.336/P/2012, precum și Raportului Grupului parlamentar al PDL.

Ca procedură, numai o secundă, ca să citesc... urmează prezentarea raportului Comisiei juridice, de disciplină și imunități și prezentarea raportului Grupului parlamentar al PDL, apoi intervenția domnului deputat, dacă este prezent, domnul deputat Trășculescu, după care vor avea loc dezbateri din partea grupurilor parlamentare.

Urmează constituirea Comisiei de numărare și validare a voturilor, așa cum știți, și, în final, exprimarea votului secret cu bile asupra cererii de încuviințare a arestării preventive.

Dacă sunt obiecții la această procedură? Bun, vă mulțumesc.

Supun votului propunerile prezentate.

Cine este pentru? Să înceapă votul.

 

Mulțumesc. 128 voturi pentru, o abținere, patru voturi împotrivă. cu majoritate de voturi propunerea a fost aprobată.

Am citit cererea de încuviințare a arestării preventive.

În continuare o să-i dau cuvântul domnului vicepreședinte Florin Iordache din partea Comisiei juridice, de disciplină și imunități, dar, domnule vicepreședinte, numai o secundă.

Înainte a ridicat mâna domnul deputat Mircea Toader pe... Nu? Perfect.

Domnule vicepreședinte, aveți cuvântul din partea comisiei raportoare.

 
 

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Voi prezenta raportul Comisiei juridice, de disciplină și imunități.

Solicitarea ați prezentat-o dumneavoastră, domnule președinte.

În referatul întocmit de procurori în dosarul nr.336/P/2012 privind pe deputatul Trășculescu Alin Silviu, s-a reținut că împotriva acestuia s-a început urmărirea penală pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de influență, instigare la infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată și instigarea la infracțiunea de spălare a banilor.

În referatul Direcției Naționale Anticorupție sunt menționate următoarele mijloace de probă, fără ca acestea să fie înaintate Biroului permanent împreună cu referatul procurorilor - este vorba de denunțurile și declarațiile martorului Vintilescu, declarațiile inculpatului Calotă, declarațiile martorilor Ududeac Ioan, Puiu Corneliu, Vintilescu Mircea; procesul-verbal privind constatarea infracțiunii; planșe fotografice; proces-verbal de înscriere; sumă de bani; ordonanțe de delegare a unor ofițeri de poliție judiciară; procese-verbale de ridicare obiecte și înscrisuri; procese-verbale de identificare a domiciliului; procese-verbale de efectuare a percheziției corporale și proces-verbal de efectuare acte premergătoare.

Am precizat toate acestea pentru că la Comisia juridică, de disciplină și imunități nu am avut decât referatul înaintat de Direcția Națională Anticorupție.

În urma dezbaterilor, în urma audierii domnului deputat Trășculescu, cât și a avocatului dumnealui, cu majoritate de voturi, Comisia juridică, de disciplină și imunități propune încuviințarea arestării preventive a domnului deputat Trășculescu Alin Silviu.

Acest referat și raportul Comisiei juridice, de disciplină și imunități au fost prezentate și îl aveți și dumneavoastră distribuit. A fost distribuit și grupului parlamentar pentru a avea un punct de vedere.

Vă mulțumesc, domnule președinte.

 
 

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc și eu, domnule vicepreședinte.

Domnul deputat Mircea Toader, din partea Grupului parlamentar al PDL, pe procedură.

 
Prezentarea demisiei din calitatea de deputat a domnului Alin Silviu Trășculescu. (s-a luat act de demisie și s-a declarat vacant locul de deputat)

Domnul deputat Alin Trășculescu, pe procedură, vă rog frumos, domnule deputat, aveți cuvântul cu mare plăcere.

 

Domnul Alin Silviu Trășculescu:

Mulțumesc mult, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor colegi,

Din respect pentru instituția Parlamentului și pentru cetățenii județului Vrancea, vă anunț astăzi, în plenul Camerei Deputaților, că îmi dau demisia din calitatea de deputat, urmând să mă prezint în fața justiției pentru a-mi dovedi nevinovăția.

Vă mulțumesc mult pentru colaborare și e o onoare pentru mine că am făcut parte din act Parlament.

Vă mulțumesc. (Aplauze.)

 
 

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Domnule deputat, vă mulțumesc și eu foarte mult pentru acest gest. Dați-mi voie să vă felicit pentru acest gest.

Având în vedere această...

Domnul Nicolicea, nu vă aud.

Știți foarte bine că de demisie trebuie să luăm act printr-o hotărâre.

Doamnelor și domnilor,

Vă rog frumos să luați loc.

Domnilor colegi,

Demisia, se vacantează postul, se ia act de demisie și se vacantează...

Doamnelor și domnilor colegi,

Aceasta este procedura legală. Vacantarea înseamnă că putem să suspendăm această procedură pe care o avem astăzi aici.

Dacă dumneavoastră inventați altă lege, eu nu sunt în măsură să o aplic decât după ce o publicați în Monitorul Oficial.

Pe cale de consecință, având în vedere cererea domnului deputat și prevederile regulamentare și legale, dați-mi voie să suspend ședința și să facem proiectul de hotărâre privind vacantarea mandatului postului de deputat în acea zonă și după aceea intrăm la votul final.

Vă mulțumesc.

Pe procedură? Vă rog frumos, domnule Toader, explicați-ne.

 
 

Domnul Mircea-Nicu Toader:

Domnule președinte al Camerei Deputaților,

Un parlamentar când își dă demisia și anunță în plen, din acel moment actul lui este valabil.

Mai departe, ce se întâmplă, că se vacantează, nu se vacantează, este ceva separat. Nu cred că trebuie să ne întoarcem noi să dăm o hotărâre de vacantare. Actul e de voință a unui coleg al nostru pe care eu, personal, îl apreciez și mi se pare incorect să ne întoarcem și să spunem: domnule, e adevărat că se vacantează.

Și-a anunțat demisia colegul nostru, din acest moment nu mai este membru al Parlamentului. Că se vacantează, nu se vacantează postul, n-are nicio legătură cu decizia pe care a luat-o dânsul.

 
 

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Domnule Mircea Toader, demisia domnului deputat...

 
   

Domnul Mircea Dușa (din bancă):

Ai luat act.

 
 

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Noi am luat act de ea.

Domnul Nicolicea, vă rog frumos, aveți cuvântul.

 
 

Domnul Eugen Nicolicea:

Conform art.211, președintele declară locul vacant.

Vă rog să declarați locul vacant și gata.

 
 

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Președintele declară locul vacant pe baza unui proiect de hotărâre. dacă vreți să îl declarăm și așa, verbal, o să ne trezim cu președinți care declară verbal locurile vacante.

Noi am luat act de demisia domniei sale.

Sunteți tot la procedură? Vă rog frumos.

 
 

Domnul Cezar-Florin Preda:

Domnule președinte,

Vreți să discreditați postul pe care-l ocupați.

Cum puteți spune că un președinte de Cameră de la el vacantează. Este demisia. Așa cum e procedura, dumneavoastră constatați vacantarea și gata.

Eu înțeleg ce vreți să faceți. Vreți neapărat ca la ora 13,00 să mai aveți pe cineva în sală la simulacrul pe care îl prezentăm.

Dar nu mai faceți artificii de acest gen.

 
 

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Domnule deputat Cezar Preda, campania electorală o faceți în altă parte, nu în Parlamentul României. Vă rog frumos, declarațiile politice sunt marți, la ora 8,00. Vă aștept cu mare plăcere.

O să am rugămintea la dumneavoastră să nu fiți ironic de la acel microfon cu mine. V-a citit și domnul Nicolicea și eu v-am explicat care este procedura.

Eu am luat act de demisia domnului deputat.

Dacă dumneavoastră îmi spuneți mai departe, fără să fiți ironic, cu multă plăcere apreciez.

 
 

Domnul Cezar-Florin Preda:

Domnule președinte,

Tot pe procedură.

Nu abuzați de funcție și nu-mi tăiați microfonul, pentru că eram pe procedură. Chiar dacă unora... eu nu fac campanie electorală aici, discut pe procedură. Și dumneavoastră trebuie să respectați ceea ce e consacrat în Parlamentul României: o demisie... este constatată vacantarea de către președintele Camerei fără proiecte, fără trimis în pauză. Așa se procedează, chiar dacă nu vă convine, eu nu fac campanie electorală aici.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Vă mulțumesc și eu foarte mult că nu faceți campanie aici, nici declarații politice.

Domnul deputat Nicolicea v-a citit acel articol. Eu sunt de acord, v-am spus că am luat act în numele Camerei Deputaților cu privire la demisia domnului deputat. V-am anunțat că există votul final.

Am închis ședința. Pregătim votul final.

Vă mulțumesc foarte mult.

O să avem cinci minute pentru votul final; da?

 
  Constatarea lipsei de cvorum și încheierea ședinței.

După pauză

 

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Ne pregătim de votul final? Hai să chemăm pe toată lumea în sală. Rog liderii grupurilor parlamentare să invite pe toți colegii în sală.

Facem o verificare a prezenței prima dată, da?

Bun! Rog distinșii mei colegi să facem o verificare a prezenței.

Rog colegii deputați să introducă cartelele.

Să înceapă votul, să vedem prezența.

128, 130 cu domnul Tăriceanu și cu distinsul meu coleg.

Vă rog frumos să luați listele de acolo și să facem după aceea votul final și după aceea o să luăm o decizie.

O să rog colegii deputați să ia loc ca să mai facem o verificare după câteva minute, că au mai intrat, să vedem dacă avem pentru votul final.

Cvorumul este 152. O să rog colegii deputați să mai facem o verificare să vedem dacă avem cvorum pentru votul final.

Să înceapă votul.

Salutăm prezența domnului Cezar Preda, unul dintre cei mai mari luptători ai democrației în România, cu cartela în mână, dar fără să o introducă în aparat.

Mulțumim foarte mult pentru prezența aceasta deosebită. De la Buzău a venit special să ne asiste aici.

Doamnelor și domnilor colegi,

Cu regret vă informez că nu există cvorum pentru a face votul final. O să dau cinci minute de pauză pentru a pregăti ședința de plen comun a Camerei Deputaților și a Senatului și o să invit și pe colegii senatori să vină în sală. Rog liderii grupurilor parlamentare de la Senat să invite colegii senatori în sală.

Vă mulțumesc.

 
 

Ședința s-a încheiat la ora 13,05.

 
     

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 23 septembrie 2021, 8:02
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro