Sorin-Avram Iacoban
Sorin-Avram Iacoban
Ședința Camerei Deputaților din 5 noiembrie 2013
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.139/15-11-2013
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
13-10-2021
12-10-2021
11-10-2021
05-10-2021 (comună)
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2013 > 05-11-2013 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 5 noiembrie 2013

  1. Declarații politice și intervenții ale deputaților:
  1.15 Sorin-Avram Iacoban - declarație politică: "E.ON România și-a inaugurat un nou brand, și anume «Opacitate și răceală totală în relația cu consumatorii»";

   

Domnul Ioan Oltean:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

Îl invit la microfon pe domnul deputat Sorin Iacoban, din partea Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat, și se pregătește doamna deputat Camelia Bogdănici, din partea Grupului parlamentar al Partidului Democrat Liberal.

Aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Sorin-Avram Iacoban:

Bună ziua!

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Dragi colegi, cu voia dumneavoastră, astăzi voi prezenta o declarație politică sub denumirea "E-ON România și-a inaugurat un nou brand, și anume, opacitate și răceală totală în relația cu consumatorii".

E-ON România se remarcă încă o dată printr-o politică situată în afara prevederilor legale. Compania s-a specializat mai nou în adormirea vigilenței ANRE prin specularea oricăror inadvertențe din legislația națională în materia furnizării de energie pentru populație. Beneficiind de prevederile Legii nr.193/2000 și de prevederile Codului consumului, compania E-ON se ascunde în spatele dispozițiilor contractelor-cadru uitând că există numeroase alte acte normative ale căror dispoziții trebuie respectate. Cu întâietate, Parlamentul European și Consiliul European au insistat asupra legiferării, în legislațiile naționale, a unor reglementări care să protejeze o anumită categorie de consumatori, în aceeași măsură în care instituțiile europene au impus transparența totală în ceea ce privește situația contractuală a consumatorilor.

Compania E-ON Energie România ne întâmpină cu mesaje "pro client" pe pagina de internet a companiei, dorind să creeze imaginea unui distribuitor/furnizor model. În acest sens, ultimul mesaj al domnului director general Dan Morar, este: "Căutăm mereu soluții prin care să fim mai aproape de clienții noștri prin rezolvarea optimă a diverselor solicitări pe care aceștia ni le adresează".

Domnule director general, singura noastră solicitare ar fi să respectați prevederile legislației naționale și ale legislației europene în domeniul energiei. În această ordine de idei, art.4 alin.(1) din Ordinul privind aprobarea standardului de performanță pentru serviciul de furnizare a energiei electrice precizează: "Furnizorul pune la dispoziția solicitanților prin intermediul serviciului clienți, în scris, și pe pagina proprie de internet, în format electronic, următoarele documente: a) condițiile generale pentru asigurarea serviciului de furnizare a energiei electrice; b) ofertele standard pentru consumatorii mici sau casnici."

Dacă avem curiozitatea să urmărim pagina de internet a companiei, nu vom găsi nicio informație din cele redactate mai sus și atunci adresăm legitim următoarele întrebări: din ce cauză, domnule director, nu respectați prevederile Ordinului precizat mai sus? Mai mult, dacă analizăm Regulamentul privind activitatea de informare a consumatorilor casnici de energie electrică și gaze naturale, vom vedea că aveți obligația, conform art. 4 și 5, să afișați pe pagina proprie de internet drepturile și obligațiile consumatorilor, principalele clauze ale contractului de furnizare, principalele condiții generale de contractare, prețurile și tipurile de tarife reglementate practicate. De ce nu găsim aceste informații la secțiunea energie electrică pe pagina dumneavoastră de internet? Aveți intenția să ascundeți ceva consumatorului?

De asemenea, același act normativ la art.10 precizează: "în vederea realizării activității de informare, furnizorii de energie electrică și gaze naturale au obligația de a înființa, menține și actualiza periodic o pagină proprie de internet în conținutul căreia să se regăsească cel puțin date și informații din domeniile prevăzute la art.6", adică tocmai datele privind condițiile generale de contractare, prețurile, tipurile de tarife reglementate, modalități de măsurare, facturare, conținutul facturii, mijloace de plată și așa mai departe.

Mai mult, Regulamentul prevede că neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în acesta constituie contravenție.

În contextul dat, nu înțelegem cum puteți afirma că doriți să fiți mai aproape de clienții dumneavoastră când, în practică, dovediți o politică de opacitate și răceală față de obligațiile legale pe care le aveți.

Dragi colegi, compania E-ON Energie România practică, așa cum am mai spus, o politică lipsită de transparență față de clienții săi. Astfel, lecturând doar Ghidul de bune practici a Consiliului Autorităților de Reglementare Europeană din sectorul energetic, vom vedea că în țările Uniunii Europene, furnizorii din domeniul energiei respectă obligația de transparență fixată de Consiliul European față de consumatori.

În Italia, furnizorii sunt obligați să ofere note informative către consumatori înainte de încheierea contractului, într-un limbaj obișnuit, din care să reiasă clar drepturile consumatorului și obligațiile furnizorului, plus date statistice privind reclamațiile primite și calitatea serviciilor furnizate.

În Olanda, furnizorii sunt obligați lunar să afișeze pe pagina de internet o fișă de punctaj cu performanța furnizorului în activitatea cu consumatorul. Tot aici există un cod de procedură pentru consumatori, având ca rațiune protecția acestora împotriva achiziționării înșelătoare și necinstite a serviciilor furnizorilor.

În Regatul Unit, este obligatoriu ca furnizorii să afișeze date statistice despre reclamațiile la adresa lor și modalitatea de rezolvare a acestora. În România, însă, deși obligată de legiuitor să manifeste transparență totală în ceea ce privește condițiile contractuale în relația cu consumatorul casnic, Compania E-ON România se ascunde de consumator.

Dacă analizăm contractele pe care Compania E-ON le prezintă ca ofertă posibililor clienți, vom vedea că ele se rezumă doar la prevederile stricte ale contractelor-cadru, deși nu există niciun text legal prin care să se interzică celor două părți contractuale să stabilească și alte clauze, atâta timp cât acestea nu încalcă prevederile legislației în vigoare. În această ordine de idei, din analiza Ordinului pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la clienții finali, observăm lipsa din contractele cu populația a unor clauze care sunt obligatorii, clauze care ar trebui să fie prezente la secțiunea "Drepturile și obligațiile părților contractului". Rezumând prevederile actului normativ menționat, precizăm următoarele obligații ale furnizorului, obligații care nu se regăsesc întocmai în contractele finale cu populația:

Art. 23 lit. k) "Să recalculeze contravaloarea facturii reprezentând serviciile prestate, privind furnizarea gazelor naturale, în cazul în care se constată defectarea sistemului mijlocului de măsurare."

Art. 23 lit. i) "Să notifice clientului final orice intenție de modificare a contractului și să îl informeze pe acesta în momentul notificării cu privire la dreptul de a denunța contractul, cu respectarea prevederilor contractuale în vigoare, în cazul în care nu acceptă noile condiții."

Art. 23 lit. m) "Să reia furnizarea gazelor naturale limitate și/sau sistate ca urmare a neîndeplinirii obligației de plată la termenele prevăzute în contract, în termen de maximum 24 de ore de la data efectuării de către clientul final a plății integrale (...)."

Art. 25 lit. i) - Secțiunea drepturi și obligații ale clientului final: "Să solicite furnizorului modificarea și completarea contractului încheiat cu acesta, atunci când apar elemente noi ori când consideră necesară detalierea sau completarea unor clauze contractuale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare."

Dragi colegi,

Compania E-ON se remarcă nu numai prin lipsa de transparență în relația cu clienții săi sau cu posibilii clienți, ci și prin manopere dolosive prin omisiune, prin care premeditează încălcarea dispozițiilor legale cu privire la perceperea de majorări de întârziere. În acest sens, punctele 6.3 din contractul E-ON cu clienții, precum și 7.1 lit.a) din anexa 2A intitulată "Condiții standard pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale la consumatorii casnici" sunt abuzive și generatoare de situații defavorabile clienților, în disprețul prevederilor legale.

În acest sens, în contract la punctul 6.3 se precizează: "Neachitarea facturii reprezentând contravaloarea serviciului de furnizare a gazelor naturale, în termen de 15 zile de la data scadenței, atrage întreruperea furnizării și perceperea de majorări de întârziere conform prevederilor din condițiile standard; nivelul majorării de întârziere este de 0,04 % pe zi."

În condițiile standard la punctul 7.1 lit.a) se precizează: "Perceperea de majorări de întârziere dacă obligația de plată nu a fost îndeplinită în termen de 15 zile calendaristice de la data scadenței." Analizând cele două texte vom vedea că în anexa 2A la care trimite contractul nu este prevăzut nimic, iar cuantumul majorărilor de întârziere este stabilit în contract ca voință unilaterală a furnizorului.

Dacă analizăm prevederile condițiilor standard emise de ANRE, vom vedea că la art. 10 din cadrul secțiunii "Răspunderea contractuală", se fixează ca elemente obligatorii în contractele cu populația date suplimentare, omise voit de E-ON România, prin care se stabilește modalitatea de calcul pentru fiecare zi de întârziere, valoarea asupra căreia se calculează majorarea de întârziere, termenul de când aceasta se calculează și precizarea esențială că: totalul majorărilor de întârziere nu poate depăși nivelul debitului, precizare care nu se găsește în contractele cu populația.

Dragi colegi, acestea sunt doar unele din aspectele pentru care E-ON România se găsește în culpă, evidențiindu-se prin manifestarea unui dispreț față de prevederile legale. Mai mult, amintim Companiei E-ON că există Directiva 2009/73/CE a Parlamentului European și a Consiliului European privind normele comune pentru piața internă, care, la art. 3 alin. (3), definește categoria clientului vulnerabil căruia îi este recunoscut un nivel ridicat de protecție, în special în ceea ce privește: "transparența condițiilor contractuale, a informațiilor generale și a mecanismelor de soluționare a litigiilor", normă legală pe care E-ON refuză să o pună în aplicare.

De asemenea, Compania E-ON refuză să pună în aplicare și anexa 1 a aceluiași act normativ intitulat: "Măsuri de protecție a consumatorului", în care se precizează la secțiunea "Dreptul de a încheia un contract" literele c) și i): "condițiile trebuie să fie echitabile și se comunică în prealabil. În orice caz, aceste informații ar trebui furnizate înainte de încheierea sau de confirmarea contractului:

c) "Primirea de informații transparente privind prețurile și tarifele practicate, precum și privind condițiile generale de acces la serviciile de furnizare a gazelor naturale și de utilizare a acestora."

i) "Informarea corespunzătoare cu privire la consumul real de gaze naturale și la costurile reale, suficient de frecventă, încât consumatorii să aibă posibilitatea să-și regularizeze propriul consum de gaze naturale. Informațiile respective sunt comunicate la intervale de timp corespunzătoare, ținându-se seama de capacitatea echipamentelor de măsurare ale clientului. Consumatorilor nu li se pot percepe costuri suplimentare pentru acest serviciu."

Nu în ultimul rând, trebuie să aducem aminte Companiei E-ON și de Regulamentul nr. 994/2010 al Parlamentului European și al Consiliului European privind măsurile de garantare a securității aprovizionării cu gaze naturale, act normativ care a instituit noțiunea de consumator protejat pentru toți consumatorii casnici racordați la o rețea de distribuție a gazelor, precum și pentru întreprinderile mici și mijlocii și pentru serviciile sociale esențiale care sunt racordate, de asemenea, la o rețea de distribuție a gazelor. În baza acestei protecții juridice, în condiții de temperaturi extreme, în condiții de cerere de gaze excepțional de mare sau în condiții de afectare a infrastructurii unice principale de gaze, consumatorilor protejați li se recunoaște dreptul de a fi aprovizionați cu gaz metan cu întâietate și în mod obligatoriu.

Declar că voi continua analiza situației contractuale dintre clienții finali și furnizorul E-ON România, pentru că, așa cum s-a putut vedea din această analiză preliminară și succintă, Compania E-ON caută să evite prevederile legale instituite de legiuitorul român, dar și de legiuitorul european și, mai mult, pregătește tot felul de "surprize" clienților printr-o politică opacă și rece în ceea ce privește drepturile și obligațiile părților, precum și condițiile generale de încheiere a unui contract de furnizare. Mai mult, am constatat pe această cale politica prin manopere dolosive a E-ON în încercarea de a crea, prin omiterea unor dispoziții legale obligatorii, în mod premeditat, o poziție dominantă față de clientul final, care nu reprezintă altceva decât o tratare cu dispreț atât a consumatorului, cât și a legiuitorului român și european.

Dragi colegi, vă invit să urmărim și să acționăm împreună, ca activitatea acestui furnizor să fie cât mai aproape de client, să devină transparentă și caldă, astfel încât să nu mai fim nevoiți să scoatem în evidență astfel de acțiuni ale companiei în raport cu consumatorii, situate în afara prevederilor legale.

Vă mulțumesc. Deputat de Iași, Sorin-Avram Iacoban.

Voi depune o declarație politică mai amplă la secretariat.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Ioan Oltean:

Sper că nu aveați de gând să o citiți și pe aia. E bine.

Domnilor colegi, vă reamintesc că durata unei declarații politice este de maximum trei minute. Vă rog să respectați timpul, ca să putem da posibilitate cât mai multor colegi să se prezinte la microfonul Camerei.

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti sâmbătă, 16 octombrie 2021, 14:29
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro