Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2013 > 05-11-2013

Ședința Camerei Deputaților din 5 noiembrie 2013

  1. Declarații politice și intervenții ale deputaților:
  1.25 Cristina Nichita - declarație politică cu titlul: "Apel la Ministerul Educației";

   

Domnul Ioan Oltean:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

O invit la microfon pe doamna deputat Cristina Nichita din partea Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat și se pregătește domnul deputat Sorin Teju din partea Grupului parlamentar PNL.

Aveți cuvântul, stimată colegă.

Video in format Flash/IOS

Doamna Cristina Nichita:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Declarația politică de astăzi se intitulează: "Apel la Ministerul Educației".

Doamnelor și domnilor deputați,

Stimați colegi,

Vreau astăzi ca, pornind de la o chestiune particulară, care mi-a fost adusă la cunoștință de un grup de profesori și învățători de la Școala Gimnazială Specială "Constantin Păunescu" din Iași, să fac un apel la responsabilitate și la grijă față de cadrele didactice, în general, și față de cei care se ocupă de copiii cu dizabilități, în special.

Pentru început, dați-mi voie să spicuiesc din metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2013-2014:

"Cadrele didactice titulare în învățământul special (...) care nu au specializări în concordanță cu Centralizatorul, au obligația de a urma programe de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări și/sau ocuparea de noi funcții didactice, studii universitare sau postuniversitare cu durata de cel puțin un an și jumătate, aprobate de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, cu specializări în: psihopedagogie specială, psihologie, pedagogie ori studii universitare de masterat în domeniile psihologie sau științele educației, în concordanță cu Centralizatorul pentru învățământ special".

În aparență, această prevedere este una care asigură rigoare și profesionalism într-un domeniu extrem de sensibil și, privită din punct de vedere al elevilor acestor forme de învățământ, nu poate aduce decât lucruri bune. Privită însă din punctul de vedere al profesorilor, metodologia este mai mult decât îndoielnică, fiindcă, în chip concret, ea îi obligă pe profesorii care funcționează deja în domeniu să mai facă încă un program de masterat. Situația e cu atât mai paradoxală cu cât mulți dintre semnatarii documentului care a ajuns la biroul meu parlamentar de la Iași sunt deja titulari pe posturile respective și se ocupă de copiii cu dizabilități. Într-un fel, această modificare legislativă vine să pună în umbră activitatea lor de până acum și e cumva ca o afirmare a faptului că - hai să folosesc o exprimare colocvială - nu și-au făcut treaba cum trebuie.

Trecând peste această nuanță, ajungem însă la o problemă concretă și mult mai gravă. Privind la lista cursurilor pe care ar trebui să le facă acești oameni, se remarcă, pe de o parte, faptul că acestea nu sunt deloc reprezentate la nivelul capitalelor de județ. Iașiul, care este al doilea centru universitar al țării, nu poate oferi asemenea cursuri, ele fiind disponibile doar la o universitate bucureșteană sau în străinătate. Este greu să condamni niște oameni care au familie și trăiesc dintr-un salariu de profesor să meargă timp de minimum trei semestre universitare să petreacă măcar o jumătate de săptămână la București. Pe de altă parte, costul unor asemenea studii nu poate fi suportat în niciun fel de profesori, a căror poziție în piramida salarială din România este cunoscută de toată lumea.

Cel mai grav lucru este însă că, având masterat sau nu, acești oameni fac o muncă extrem de delicată și de specializată, în care experiența este mult mai importantă decât în alte domenii. Chiar presupunând că în 2017, termenul-limită pentru absolvirea cursurilor cerute de metodologie, vom avea cadre școlite corespunzător care să le ia locul - lucru de care eu mă îndoiesc sincer! Noul personal va avea nevoie de ani întregi pentru a acumula experiența necesară și nu prea va mai avea de la cine să învețe lucrurile practice, dar care individualizează fiecare meserie. Și ce vom face atunci cu copiii cu dizabilități? Îi vom pofti acasă fiindcă am hotărât noi brusc faptul că profesorii pe care i-au avut până acum au devenit incompetenți?

Doamnelor și domnilor deputați,

Sunt convinsă că situația descrisă de mine aici nu e singulară și ea se regăsește și în alte domenii afectate de reforme. Este însă de datoria noastră să facem legi sau să cerem ministerelor să elaboreze reglementări care să înlesnească activitatea de perfecționare a personalului aflat deja în asemenea posturi. Nu e nimic rău să înveți, nu ești niciodată prea bătrân ca să înveți, dar e de așteptat de la acela care îți modifică parametrii muncii să îți dea ocazia să te perfecționezi fără a împrumuta bani de la bancă și fără să te mute din localitatea de domiciliu.

Fac deci un apel la Ministerul Educației, în acest caz concret, dar și la alte foruri abilitate să dea o cât mai mare atenție felului în care reformele administrative îi afectează pe salariații angajați cu contracte de muncă pe perioadă nedeterminată și care sunt titulare pe post. Să nu uităm că scopul oricărei reforme este obținerea unui sistem bun și funcțional, populat de oameni, și nu a unui sistem perfect, dar pustiu.

Vă mulțumesc.

Cristina Nichita, deputat PSD Iași.

Video in format Flash/IOS

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, doamnă deputat.