Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2013 > 12-11-2013

Ședința Camerei Deputaților din 12 noiembrie 2013

  1. Declarații politice și intervenții ale deputaților:
  1.96 Viorica Marcu - declarație politică cu tema: "Considerente și direcții de acțiune privind mediul rural și sectorul agricol";

Intervenție consemnată conform materialului depus la secretariatul de sedință

Doamna Viorica Marcu:

"Considerente și direcții de acțiune privind mediul rural și sectorul agricol"

Peste 85% din total exploatațiilor agricole din România este reprezentat de fermele și/sau gospodăriile mici. Resursa umană angrenată în aceste exploatații este, după ultimele estimări, undeva la 48-51% din total populație, de unde rezidă implicit multitudinea aspectelor sociale.

Pe fondul lipsei sprijinului pentru exploatațiile mici care dețin suprafețe fragmentate de teren între 1,5- 4 ha și un număr redus de animale, caracterul agricol este preponderent de subzistență, pasul către nivelul imediat următor, cel al fermelor de semisubzistență cu potențial comercial/de piață este aproape imposibil de făcut astăzi.

Având în vedere aspectele de ordin social care sunt nemijlocit condiționate de activitatea agricolă precară (migrația tinerilor în lipsa motivării, sprijinului și încurajării activităților productive, îmbătrânirea populației rurale, exacerbarea fenomenului familiilor destrămate ai căror copii sunt în grija celor bătrâni), politicile privitoare la mediul rural ar trebui articulate în jurul câtorva elemente-cheie definitorii pentru mediul rural românesc de astăzi, cum ar fi:

  • Gospodăriile/expolatațiile mai mici;
  • Fermele mari, cu tot ceea ce implică ele pentru mediul rural și pentru bugetul de stat;
  • Gradul redus de dezvoltare rurală;
  • Sector productiv/servicii nonagricole slab dezvoltat.

De asemenea, factorii agravanți sunt definiți prin lipsa cadastrului terenurilor agricole, fărâmițarea suprafețelor ca fenomen continuu, dublat de creșterea suprafețelor mici care nu mai sunt lucrate și, mai ales, lipsa alternativelor economice pentru mediul rural.

Există, astfel, posibilitatea polarizării la nivel microrural între deținătorii de mici suprafețe care practică o agricultură de semisubzistență și care sărăcesc și întreprinzătorii din exploatațiile mari, iar la nivel macrosocial se mărește distanța între urban și rural.

Pentru aceste ferme/gospodării mici trebuie să existe un sprijin substanțial și concretizat într-un pachet de măsuri cu finanțare multiplă care să fie articulat pe nevoile și, mai ales, pe posibilitățile locale de dezvoltare.

Până acum s-au identificat 3 direcții majore prin care se poate acționa:

  1. Sprijinul financiar acordat prin subvenții, prin acces la măsuri de finanțare specifice (din PNDR ex: M141, M112 etc.) sau prin dezvoltarea creditului agricol;
  2. Sprijinul logistic să fie acordat în vederea valorificării producției. Prin vehicule specializate create și localizate în rural de gen cooperative de achiziții, piețe;
  3. Suportul tehnic să implice consultanță gratuită atât agricolă, cât și tehnică, juridică, financiară, putând discuta aici despre noua Lege a camerelor agricole.

În concluzie, vă solicit, să încercăm împreună să găsim modalitatea cea mai eficientă pentru a îmbunătăți activitatea agricolă în cadrul gospodăriilor/fermelor mici și pentru a ajusta politicile privitoare la mediul rural, ținând cont și de aspectele prezente de ordin social.