Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2013 > 12-11-2013

Ședința Camerei Deputaților din 12 noiembrie 2013

  1. Declarații politice și intervenții ale deputaților:
  1.97 Ion Melinte - declarație politică: "Sectorul de creșterea a ovinelor și caprinelor, o oportunitate pentru români";

Intervenție consemnată conform materialului depus la secretariatul de sedință

Domnul Ion Melinte:

"Sectorul de creștere a ovinelor și caprinelor, o oportunitate pentru români"

În România creșterea ovinelor și caprinelor se realizează cel mai adesea în sistem extensiv, sistem care la prima vedere ar părea că presupune cheltuieli reduse, mai ales în zonele unde alternativele agricole sunt limitate. În realitate, aceste două specii prezintă în comparație cu celelalte specii de animale de fermă o serie de constrângeri, și anume:

  • producția lor este ciclică, crescătorii valorificând mieii și iezii în preajma sărbătorilor pascale, reprezentând circa 45% din venitul pe cap de oaie, laptele circa 50%, iar lâna 5%. Toate acestea cuantificate în bani ar însemna circa 300-350 lei pe cap de oaie-mamă;
  • volumul cheltuielilor medii pe cap de oaie-mamă se ridică la suma de 650-700 lei/an;
  • oaia și capra sunt animale care nu pot fi crescute într-un mediu controlat, spre deosebire de porcine, păsări și chiar taurine, și de aici marile dificultăți în a crește și dezvolta rase performante specializate din alte țări, din alte zone pedoclimatice diferite de cele din țara noastră, fapt demonstrat de o serie de importuri de ovine specializate care după 2-3 ani au produs pierderi mari (scăderea prolificității și natalității, avorturi, mortalități);
  • ovinele și caprinele din rasele istorice românești au în general performanțe productive destul de modeste, fapt care ar putea să influențeze negativ evoluția acestora pe termen lung.

Din aceste cauze consider că progresul calitativ al acestor două specii poate fi realizat numai prin crearea de rase românești, performante, adaptate condițiilor din țara noastră, iar singurele unități care pot face acest lucru sunt unitățile de cercetare din domeniu.

Cu toate aceste neajunsuri, paradoxal poate, aceste două specii au cunoscut în ultimii 7-8 ani o creștere numerică importantă, creștere datorată în primul rând tradiției și pasiunii crescătorilor, favorizată de suprafețele mari de pășuni și fânețe, în special submontane și montane, și de cererea deosebit de mare de carne de ovine ( în special tineret ovin) și de produse din lapte de oaie și capră de pe piața UE.

Dacă ne gândim la faptul că, deși interesul pentru creșterea ovinelor și caprinelor în țările mai vechi membre ale Uniunii Europene a scăzut (cauzat de costurile mari de producție, de lipsa forței de muncă, de grija permanentă care trebuie acordată), consumul a crescut, dovadă importurile masive de carne din Australia, Noua Zeelandă, Argentina și Brazilia, de aici putem constata ce oportunitate ar însemna pentru crescătorii români să producă mai mult și de calitate superioară.