Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2013 > 12-11-2013

Ședința Camerei Deputaților din 12 noiembrie 2013

  1. Declarații politice și intervenții ale deputaților:
  1.155 Florentin Gust Băloșin - declarație politică: "Stop șomajului în rândul tinerilor! Guvernul face un pas corect către dezamorsarea unei bombe sociale";

Intervenție consemnată conform materialului depus la secretariatul de sedință

Domnul Florentin Gust Băloșin:

"Stop șomajului în rândul tinerilor! Guvernul face un pas corect către dezamorsarea unei bombe sociale"

Șomajul în rândul tinerilor este o amenințare pentru dezvoltarea economică și pentru democrația din România. Cu fiecare tânăr care nu-și poate găsi un loc de muncă se înregistrează o triplă pierdere: tânărul își pierde speranța că anii de școală îi sunt de vreun folos în România și de cele mai multe ori pleacă în străinătate; statul, în loc să beneficieze de pe urma muncii tinerilor, ajunge să plătească ajutoare de șomaj sau alte forme de asistență socială; angajatorii au tot mai puțină forță de muncă înalt calificată sau calificată la dispoziție.

Conform statisticilor actuale, peste 23% din tinerii din România nu au un loc de muncă. Mai mult, potrivit declarațiilor ministrului muncii, șomajul în rândul tinerilor ar putea ajunge în acest an să depășească «pragul de alarmă» de 25%. Cu unu din patru tineri fără un loc de muncă putem vorbi răspicat și realist despre pericolul unei generații pierdute și despre o adevărată bombă pusă la temelia societății noastre. Nu avem cum să închidem ochii sau să ne uităm în altă parte, sperând că această problemă va dispărea. Nu va dispărea dacă nu acționăm, ca Guvern și Parlament, iar scopul declarației mele politice de astăzi este nu doar de a trage un semnal de alarmă, dar și de a saluta și încuraja măsurile pe care Legislativul și Executivul sunt pe cale să le ia în acest domeniu.

Revenind la absolvenții de studii superioare, vreau să vă aduc la cunoștință rezultatele unui studiu al Organizației Mondiale a Muncii. Astfel, 15% dintre tinerii români sunt «prea educați» comparativ cu cererea pieței, un nivel mai ridicat decât în Marea Britanie și în Germania, de exemplu. Rata șomajului în rândul tinerilor cu educație terțiară (școli tehnice și facultăți) este foarte mare în România, ajungând la 29,3% în 2011, în creștere față de 2010 și mai mult decât triplă față de nivelul anului 2000. Iată, nu doar lipsa de calificare, ci și supracalificarea aduce mari dificultăți tinerilor în a-și găsi un loc de muncă! Iată încă un subiect pe care Parlamentul, prin Camera Deputaților în ipostază de Cameră decizională, trebuie să îl dezbată și să acționeze!

Doresc să salut inițiativa Guvernului de a propune o Lege privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior (PL-x nr. 319/2013). Totodată, îmi exprim speranța că astăzi vom vota această lege, aflată de altfel pe ordinea de zi a Camerei Deputaților, și o vom trimite spre promulgare către Președintele României. Tinerii absolvenți de studii superioare așteaptă această lege, mediul de afaceri așteaptă această lege, Guvernul o definește drept prioritate legislativă și este datoria noastră, ca reprezentanți ai românilor, să răspundem acestei chemări printr-un vot hotărât și pozitiv.

Îmi voi permite să aduc câteva argumente în favoarea legii, pornind de la prevederile sale și de la realitățile societății românești.

În primul rând, voi spune că această lege răspunde angajamentelor asumate prin Programul de guvernare 2012 - 2016, unde, la capitolul 14, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și-a asumat responsabilitatea promovării legii internshipului. Prin acțiunile lor, Guvernul și USL sunt așadar în situația de a bifa încă o promisiune îndeplinită.

În al doilea rând, proiectul de act normativ vizează adaptarea legislației românești la cerințele UE în materie de stagii pentru absolvenți, pentru a facilita tranziția tinerilor din sistemul educațional către piața muncii. Mai concret, legea stabilește cadrul normativ de reglementare a stagiului, detaliind modalitatea sa de realizare. Astfel, cel mai important, se creează premisele pentru recunoașterea vechimii în specialitate dacă stagiarul și-a îndeplinit sarcinile, înlăturându-se o mare piedică pe care tinerii o resimțeau atunci când își căutau un loc de muncă - lipsa de experiență profesională. În plus, se stabilesc obiectivele clare de efectuare a stagiului; se reglementează salarizarea stagiarilor la debutul în profesie, corespunzător nivelului de calificare obținut prin studii; se stabilește accesul la formare al stagiarului, direct la locul de muncă sub îndrumarea angajatorului și se asigură accesul la un stagiu de calitate care să permită stagiarilor însușirea de competențe și deprinderi profesionale.

În al treilea rând, proiectul de lege stabilește sursele de finanțare a efectuării stagiului, fie că este vorba despre bugetul propriu al angajatorului, despre Fondul Social European, despre bugetul asigurărilor pentru șomaj, despre sponsorizări ale persoanelor fizice sau juridice sau despre alte surse, în condițiile legii.

În al patrulea rând, prin proiectul de lege se creează premisele îmbunătățirii legăturilor între sistemul de învățământ și piața muncii. Mai mult, angajatorii sunt stimulați să formeze stagiari, putând primi pentru fiecare stagiar, în limita fondurilor alocate pentru această destinație, din bugetul asigurărilor pentru șomaj și pe perioada derulării contractului de stagiu, o sumă egală cu 50% din valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj aflat în vigoare.

Consider fundamental acest proiect de lege, în condițiile adoptării la nivel european a «Garanției pentru tineri», care prevede ca tinerilor absolvenți să li se ofere o formă de ocupare în primele patru luni de la finalizarea studiilor: un loc de muncă, acces la educație sau la programe de formare sau reconversie profesională.

Legea propusă de Guvern este un pas în direcția corectă, care sper că va fi tratat ca atare de către Parlament și îmi exprim speranța că reglementări similare vor urma pentru a le arăta tinerilor respectul cuvenit și pentru a le da mesajul că viitorul lor este aici, acasă, în România. USL înțelege să lupte împotriva șomajului în rândul tinerilor, anihilând astfel o mare sursă de nemulțumire și de revoltă la nivel societal.