Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 12, 2013
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.145/22-11-2013
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
07-12-2021
25-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2013 > 12-11-2013 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 12, 2013

16. Dezbaterea Propunerii legislative privind stabilirea și plata despăgubirilor pentru imobilele preluate în mod abuziv de stat în perioada regimului comunist (6 martie 1945 - 22 decembrie 1989) (Pl-x 290/2013). (rămasă pentru votul final)
 
see bill no. 290/2013

   

Domnul Viorel Hrebenciuc:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

La punctul 40 al ordinii de zi avem Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului (2) al art.6 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, cu modificările și completările ulterioare. (Se referă la Propunerea legislativă privind stabilirea și plata despăgubirilor pentru imobilele preluate în mod abuziv de stat în perioada regimului comunist (6 martie 1945-22 decembrie 1989.)

Din partea Comisiei juridice, are cuvântul domnul președinte Ciucă.

Video in format Flash/IOS

Domnul Liviu-Bogdan Ciucă:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Permiteți-mi să vă prezint raportul asupra Propunerii legislative privind stabilirea și plata despăgubirilor pentru imobilele preluate în mod abuziv de stat în perioada regimului comunist (6 martie 1945-22 decembrie 1989).

În temeiul constituțional și al regulamentului, Comisia juridică, de disciplină și imunități a fost sesizată spre dezbatere în fond cu propunerea legislativă prezentată mai sus.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil această inițiativă.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

În schimb, toate avizele au fost negative, de la Guvern, care nu susține proiectul de lege, Comisia pentru drepturile omului, care a dat un aviz negativ, Comisia pentru administrație publică, care a avizat negativ, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, ce a avizat negativ această inițiativă.

Propunerea, în esență, are ca obiect de reglementare stabilirea și plata despăgubirilor pentru imobilele ce sunt prezentate chiar în titlul inițiativei.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea propunerii legislative privind stabilirea și plata acestor despăgubiri.

În raport cu obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Vă mulțumesc.

Domnul Adam are cuvântul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Ioan Adam:

Domnule președinte,

Onorați colegi,

Se impune respingerea acestui proiect de lege, care vizează un set de despăgubiri pentru imobilele preluate abuziv în perioada anterioară, motivat de faptul că această chestiune a fost reglementată prin intermediul Legii nr. 165/2013, adoptată recent.

Nu mai are nicio rațiune să intre în discuție o astfel de propunere legislativă, atâta timp cât avem un cadru deja fixat și reglementat aspectul respectiv.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Vă mulțumesc.

Dacă mai dorește cineva? Nu.

Nefiind amendamente admise sau respinse, proiectul de lege trece la votul final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 9 december 2021, 16:00
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro