Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2013 > 12-11-2013

Ședința Camerei Deputaților din 12 noiembrie 2013

19. Dezbaterea Proiectului de Lege privind stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor ce oferă spre consum produse obținute exclusiv prin mijloace proprii (PL-x 364/2010). (rămas pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 364/2010

   

Domnul Viorel Hrebenciuc:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

Trecem la punctul 43 al ordinii de zi, unde avem Proiectul de Lege privind stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor ce oferă spre consum produse obținute exclusiv prin mijloace proprii.

Comisia pentru agricultură. Are cuvântul domnul deputat. Vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Liviu Harbuz:

Mulțumesc, domnule președinte.

Raport comun asupra Proiectului de Lege privind stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor ce oferă spre consum produse obținute exclusiv prin mijloace proprii.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege.

Inițiativa legislativă are ca obiect de reglementare stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor ce oferă spre consum produse obținute exclusiv prin mijloace proprii.

Prezentul act normativ vine în ajutorul microîntreprinderilor ce au ca obiect de activitate primirea turistică și serviciile agroalimentare, propunându-se și o relaxare fiscală prin scutirea de impozite și o reducere a TVA-ului. Se propune astfel valorificarea produselor tradiționale obținute în gospodăria proprie, consumul lor pe plan local, crearea unui mediu rural mai atractiv pentru familiile tinere, care își vor valorifica proprietatea la sat cu potențial turistic și, desigur, atragerea fondurilor europene.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil.

Guvernul susține acest act normativ.

Comisia pentru buget, finanțe și bănci a avizat negativ.

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice a transmis un preraport la proiectul de lege.

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice au hotărât cu unanimitate de voturi respingerea proiectului de lege.

Prin preraportul Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice din ședința din 2 octombrie 2013 s-a hotărât cu majoritate de voturi să se propună plenului Camerei Deputaților respingerea acestei inițiative legislative.

În raport de obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Mulțumesc, domnule vicepreședinte Harbuz.

La dezbateri generale? Vă rog, domnule deputat.

Video in format Flash/IOS

Domnul Nechita-Stelian Dolha:

Mulțumesc, domnule președinte.

Dragi colegi,

Proiectul de lege pe care îl analizăm acum, inițiat de mai mulți parlamentari ai Partidului Democrat Liberal și care a trecut de Senat cu vot favorabil în 2010, exact în perioada în care Partidul Democrat Liberal decidea majorarea TVA-ului la 24 de procente, prevede printre măsurile de relaxare fiscală pentru microîntreprinderile menționate scutirea de impozitul pe profit și coborârea TVA-ului la cinci procente.

Dincolo de lipsa de sinceritate și populismul celor care l-au propus, nu poți să urci TVA-ul cu cinci procente în Guvern și apoi exact în aceeași perioadă să vii în Parlament și să votezi excepții de la regulă.

Proiectul nu e nici măcar fundamentat! Lipsește un studiu economic, care să arate ce înseamnă aceste excepții de la regulă, care e numărul estimat al celor care vor beneficia de această măsură și cum anume aceste măsuri vor avea impactul estimat.

Mulțumesc mult.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Vă mulțumesc și eu.

Domnul Mircea Toader, pe procedură. Vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Mircea-Nicu Toader:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Mă adresez domnului deputat. Sfârșitul a fost corect, dar începutul e declarație politică. Vă rog, declarații politice au fost dimineață. Susțineți pe acest proiect de lege, ce a făcut PDL-ul, ce n-a făcut PDL-ul, nu se spune acum, se spune dimineață!

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Vă mulțumesc.

Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul? Nu. Nefiind amendamente admise sau respinse, proiectul de lege trece la votul final.