Plen
Ședința Camerei Deputaților din 18 februarie 2014
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.15/27-02-2014
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2016-prezent
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Arhiva video:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2014 > 18-02-2014 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 18 februarie 2014

17. Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului (PL-x 579/2013/2014). (rămasă pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 579/2013

   

Domnul Viorel Hrebenciuc:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

Stimați colegi, ne întoarcem la punctul 10, pentru că a venit raportul înlocuitor. Liderii de grup au acest raport, l-am încărcat, are vreo 40 de pagini. Dau cuvântul inițiatorului. Vă rog, domnul secretar de stat. Nu, nu... A, este reexaminare, iertați-mă!

Din partea Comisiei juridice, domnul Nica.

Video in format Flash/IOS

Domnul Nicolae-Ciprian Nica:

Mulțumesc frumos, domnule președinte.

Raport înlocuitor asupra cererii de reexaminare a Legii privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan de către persoane fizice și de înființare a Autorității pentru Administrarea și Reglementarea Pieței Funciare.

În conformitate cu prevederile art.137 alin.(2) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină și imunități a fost sesizată spre dezbatere în fond cu cererea de reexaminare a Proiectului de Lege privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan de către persoanele fizice și de înființare a Autorității pentru Administrarea și Reglementarea Pieței Funciare, formulată de Președintele României.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare stabilirea unor măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării de terenuri agricole situate în extravilan de către persoanele fizice cetățeni români, respectiv, cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene sau ai statelor care sunt parte la Acordul pentru Spațiul Economic European, precum și apatrizii cu domiciliul în România, într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat care este parte la Acordul privind Spațiul Economic European.

Inițiativa legislativă a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 17 decembrie 2013 și trimisă la promulgare în data de 19 decembrie 2013.

Cererea de reexaminare vizează în parte legea trimisă la promulgare.

Motivele cererii sunt următoarele: Titlul 1 transmis promulgării face referiri la unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan de către persoane fizice.

Aceeași mențiune se regăsește și în art.1 lit.b) din lege.

În același timp, art.2 alin.(2) prevede că "Legea se aplică atât persoanelor fizice, cât și persoanelor juridice având naționalitatea unui stat membru al Uniunii Europene."

În consecință, aceste prevederi contradictorii pot crea o confuzie cu privire la sfera de aplicare a legii.

De asemenea, art.2 alin.(2) din legea supusă reexaminării stabilește că "Prevederile prezentei legi se aplică cetățenilor români, respectiv cetățenilor unui stat membru al Uniunii Europene sau ai statelor care sunt parte la Acordul privind Spațiul Economic European și persoanelor juridice având naționalitatea unui stat membru al Uniunii Europene sau a statelor care sunt parte la Acordul privind Spațiul Economic European."

Această reglementare nu este clară, întrucât trebuie prevăzut expres dacă legea se aplică și persoanelor juridice având naționalitate română sau numai persoanelor juridice având naționalitatea unui stat membru al Uniunii Europene, altele decât cele române.

Vânzarea terenurilor agricole extravilane care se află în patrimoniul Agenției Domeniilor Statului trebuie să se realizeze exclusiv printr-o procedură de licitație publică, și nu prin parcurgerea procedurii de vânzare-cumpărare reglementată de prezenta lege.

În articolul 4 din lege se reglementează dreptul de preempțiune în cazul înstrăinării prin vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan.

Printre persoanele titulare ale dreptului de preempțiune sunt menționate și persoanele care își desfășoară activități agricole pe raza teritorial-administrativă a localității.

În această situație, legea nu oferă criteriile prin care aceste persoane pot face dovada calității de agricultor, articolul 25 din lege prevăzând că se vor elabora norme metodologice pentru aplicarea legii.

Apreciază președinția oportun ca aceste criterii să fie prevăzute în cuprinsul legii, iar nu printr-un act normativ inferior legii.

În conformitate cu art.9-13 din lege, se înființează Autoritatea pentru Administrarea și Reglementarea Pieței Funciare, denumită în continuare "Autoritatea".

Această entitate, ADS, exercită în numele statului prerogativele dreptului de proprietate asupra terenurilor cu destinație agricolă aparținând domeniului privat al statului.

În consecință, Autoritatea, având un drept de preempțiune, potrivit art.4, va putea cumpăra, în numele statului român, terenuri agricole extravilane.

În conformitate cu art.13 din legea supusă reexeminării, Autoritatea primește atribuțiuni cu privire la verificarea exercitării dreptului de preempțiune.

În cererea de reexaminare s-a considerat oportun ca această verificare a procedurii să fie conferită prin lege unei alte autorități, iar nu celei implicate efectiv în desfășurarea procedurii, în calitate de beneficiar al dreptului de preempțiune.

În ceea ce privește aplicarea legii trimise spre promulgare, art.25 prevede că: "Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice vor elabora, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului act normativ, norme metodologice".

În acest context, pentru a se evita un blocaj în ceea ce privește tranzacțiile care au ca obiect vânzarea-cumpărarea de terenuri agricole extravilane, se consideră că ar trebui să se prevadă ori că legea va intra efectiv în vigoare la data aprobării prin adoptare, prin Hotărâre a Guvernului, a normelor metodologice, ori că în intervalul de timp de la data intrării în vigoare a legii până la data aprobării normelor metodologice urmează a se aplica legislația civilă de drept comun în materia dreptului de preempțiune.

Totodată, legea trebuie să prevadă și procedura de urmat în cazul în care dreptul de preempțiune nu este exercitat de către beneficiarii legali, iar vânzătorul terenului pe piața liberă primește ofertă de preț mai mică decât oferta din vânzarea terenului agricol în extravilan făcută la momentul declanșării procedurii.

În conformitate cu prevederile art.61 și 135 din Regulamentul Camerei Deputaților, ședința privind cererea de reexaminare și documentele depuse în acest sens a fost în data de 18 februarie 2014.

La dezbateri au fost prezenți 20 de deputați din totalul de 26.

În cadrul dezbaterilor a participat, ca invitat și din partea Ministerului Agriculturii, domnul Daniel Butănoiu.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu majoritate de voturi să propună plenului Camerei Deputaților spre dezbatere și adoptare admiterea cererii de reexaminare și adoptarea Proiectului de Lege privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan de către persoanele fizice și de înființare a Autorității pentru Administrarea și Reglementarea Pieței Funciare, cu amendamentele admise, așa cum sunt redate în Anexa nr.1 la prezentul raport.

Amendamentele respinse sunt redate în Anexa nr.2.

În raport cu obiectul și conținutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice. Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Da. Vă mulțumesc.

Dacă din partea grupurilor parlamentare...

Domnul Tinel, vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Tinel Gheorghe:

Domnule președinte și stimați colegi,

Eu cu un ochi râd și cu unul plâng. Râd pentru că... sau mă bucur pentru că cererea de reexaminare a fost adoptată de plenul comisiei sesizate în fond și plâng pentru că, pe procedură, regulamentar, am impresia că asistăm la un nou proiect de act normativ.

Și am să citesc acum din prevederile art.137 alin.(2), cu privire la cererea de reexaminare: "Cererea Președintelui României privind reexaminarea unei legi este de competența comisiei permanente care a fost sesizată în fond cu proiectul de lege sau cu propunerea legislativă respectivă. Aceasta va întocmi un raport cu privire la obiecțiile din cererea de reexaminare, respectiv la adoptarea sau respingerea acesteia".

Păi dacă avem o cerere de reexaminare cu 7 puncte explicite pe care noi trebuie să ne pronunțăm în comisia de fond, comisia de fond nu poate face altceva decât să adopte, să se pronunțe pe cele 7 capete de modificare solicitate prin cererea de reexaminare.

Or, eu constat că în comisia de fond, în afara capetelor sesizate de... sau aspectelor sesizate de Președintele României prin cererea de reexaminare s-au făcut și amendamente în plus care modifică fondul legii, așa cum a fost ea supusă plenului și aprobată de Camera Deputaților.

Mă simt un pic frustrat, pentru că în comisia avizatoare, Comisia pentru agricultură, dacă este un proiect nou de act normativ, n-a mai venit.

Poate că și noi am fi fost dispuși să îmbunătățim proiectul de act normativ.

Deci, încă o dată: regulamentar, comisia sesizată în fond trebuia să se pronunțe exclusiv la capătul de cerere de reexaminare, nu pe amendamente.

Observ aici, în text, corelare și amendamente cu Legea notarilor publici, amendament introdus în comisia de fond.

Păi, să mă ierte Dumnezeu, dar nu face obiectul cererii de reexaminare a Președintelui României.

Deci, din punctul acesta de vedere, ea încalcă art.137 alin.(2) vizavi de obiectul cererii de reexaminare și avem în momentul de față o lege nouă care se supune regulamentar unei alte proceduri.

Rămâne ca plenul, domnule președinte, să stabilească dacă procedura regulamentară a fost încălcată în această chestiune.

Dumneavoastră spuneți că cererea de reexaminare este acceptată și admite în totalitate.

Am avut un raport anterior care admitea în parte cererea de reexaminare.

Astăzi, raportul înlocuitor spune "admite în totalitate cererea de reexaminare".

Încă o dată spun: procedural, art.137 a fost încălcat.

Ca și interes de promovare a legii, și de finalizare a dezbaterilor și a procedurilor privind intrarea în vigoare a acestei legi, știu că există din partea tuturor actorilor politici acest interes legitim de a avea o lege funcțională.

Poate însă acest interes legitim călca în picioare și prevederile regulamentare? Și aici este mare întrebare.

Ne bucură că s-au acceptat aspectele sesizate prin cererea de reexaminare, dar ne întristează că acceptarea acestor aspecte s-a făcut cu încălcarea propriului nostru regulament de funcționare.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Am înțeles că cu un ochi râdeți, cu unul plângeți. Părerea mea este că ar trebui să vă hotărâți.

Vă rog, domnul Nica.

Da, vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Tinel Gheorghe:

Domnule președinte,

Comentariile dumneavoastră ironice, rugămintea mea este să le faceți de aici. (Arată spre tribună.)

Rolul dumneavoastră acolo este cu totul și cu totul altul.

Eu am explicat din punct de vedere procedural că am luat un drept parlamentarilor vizavi de participarea lor, de... eu știu, de intenția lor de a îmbunătăți o lege, dar dumneavoastră ați folosit acest tertip cu privire la reexaminare pentru a modifica tot fondul legii.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Da, are cuvântul domnul Nica, vă rog. Din partea Comisiei juridice.

Video in format Flash/IOS

Domnul Nicolae-Ciprian Nica:

Mulțumesc frumos, domnule președinte.

Vreau să vă aduc la cunoștință aici că o lege trebuie să fie predictibilă. Și pentru asta, noi, Comisia juridică, ca și comisie de fond, am ținut cont de o decizie a Curții Constituționale din care vreau să citesc, să audă și colegii noștri.

"Curtea Constituțională s-a pronunțat prin Decizia nr.991 din 1 octombrie 2008 cu privire la analiza art.77 alin.(2) din Constituție, de unde rezultă că trebuie reexaminate textele cuprinse în cererea Președintelui României, precum și cele care au legătură cu acestea, fiind necesară corelarea tehnico-legislativă a tuturor dispozițiilor din lege".

În acest context, pot fi modificate chiar și unele dispoziții ale legii care nu au fost în mod expres cuprinse în cererea de reexaminare.

Astfel, poate admite în întregime, deci comisia poate admite în întregime sau parțial solicitarea, poate să o respingă, ori poate să modifice în totalitate sau parțial anumite texte care au legătură cu cererea de reexaminare, inclusiv prin recorelarea dispozițiilor legii.

Avem pretenția că la Comisia juridică suntem profesioniști ai dreptului.

Prin urmare, noi nu am făcut altceva decât să respectăm toate aceste prevederi. Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Vă mulțumesc și eu.

Vă rog, domnule ministru.

Video in format Flash/IOS

Domnul Cseke Attila-Zoltán:

Mulțumesc, domnule vicepreședinte.

Domnule ministru,

Stimați colegi,

Este un proiect de lege important, a cărui dezbatere este bine să fie amplă și cât mai aplecată. Și, așa cum a spus și domnul vicepreședinte al comisiei, este foarte bine să ne referim și la faptul că această lege se aplică și pentru tranzacțiile între cetățenii români, nu numai..., pentru că în dezbaterea publică a fost prezentă foarte mult tema că vorbim despre vânzarea terenurilor către cetățeni străini.

Această lege, cu toate criteriile, cu toate articolele ei, se aplică și în tranzacțiile, vânzările-cumpărările de terenuri extravilane între cetățeni români.

Drept pentru care sunt anumite reglementări care din punctul nostru de vedere nu pot fi acceptate.

Dacă din 1989 până în prezent un cetățean român, în acea fâșie prevăzută aici, de 30 de kilometri, putea să vândă liber, fără niciun fel de constrângeri, avize de la Ministerul Apărării, de la alte servicii ș.a.m.d., către un alt cetățean român, terenul lui extravilan, pe baza acestei legi nu va mai putea face așa ceva.

Este o restricționare după 24 de ani de democrație în vânzarea-cumpărarea de terenuri între cetățeni români.

Pe de altă parte, sunt câteva dispoziții care sunt contradictorii în urma dezbaterilor parlamentare și reies din raport.

Dacă la începutul legii se prevede o listă de prioritate pentru cei care beneficiază de dreptul de preempțiune la preț și condiții egale, repet, la preț și condiții egale, s-a introdus un alineat prin care, în cazul în care cel care este de rang inferior în lista de priorități dorește sau dă un preț mai mare, iar cel de rang superior un preț mai mic, vânzătorul nu este obligat să vândă, ci va putea să reia procedura.

Este o contradicție față de prioritatea celor care beneficiază de drept de preempțiune, al cărui principiu este: la preț și condiții egale.

Și încă un aspect, dacă îmi permiteți. Prevederea introdusă prin care din oficiu se notează în toate cărțile funciare, pentru toate terenurile situate în extravilan în această fâșie de 30 de kilometri, și atenție, sunt afectate 19 județe din 41 ale țării, 19 și locuitorii unor orașe mari care pot avea în proprietate teren extravilan, începând de la Iași și Galați și Constanța, până în Oradea, această notare obligatorie în toate cărțile funciare, vorbim de milioane de cărți funciare, că acel teren este supus avizului special de la Ministerul Apărării Naționale și de la alte organe ale statului cu atribuții în domeniul Siguranței Naționale, va bloca pur și simplu activitatea oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară în următoarele luni sau următoarea perioadă.

Astfel că, din punctul nostru de vedere, în această formă, Grupul UDMR nu va putea susține acest proiect de lege.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Vă mulțumesc.

Domnul Máté Andras, vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Máté András-Levente:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Pe procedură am solicitat cuvântul.

În plen, am prelungit termenul de dezbatere a ordinii de zi până la 12,20, a expirat timpul de 10, chiar de 15 minute.

Dacă am dori să continuăm, ar trebui convocat un Birou permanent, Comitetul liderilor, pentru a stabili un nou program, fapt pentru care eu vă solicit să sistăm dezbaterile și continuăm la următorul plen săptămâna viitoare.

Sau, dacă se dorește un nou plen, e nevoie, după regulamentul nostru, de o ședință a Biroului permanent. Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Am zis să continuăm până finalizăm această lege, după care închidem ședința.

Vă rog, domnul deputat.

Am rugămintea să luați loc toți în sală.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu-Andrei Steriu:

Foarte scurt despre această lege din partea Grupului Partidului Social Democrat.

În primul rând, mă bucur că am reușit să respectăm angajamentul după ce a fost trimisă legea înapoi către Parlament, de către domnul președinte, și să o avem în dezbatere la mijlocul lunii februarie. De la bun început ministerul - și mă bucur că și domnul ministru Daniel Constantin este prezent aici - a recunoscut că poate fi îmbunătățită. Toate aceste îmbunătățiri ministerul le-a propus, au fost adoptate, erau în special de datoria Comisiei juridice, de disciplină și imunități, pentru că erau aspecte legate pe partea aceasta, și nu neapărat în Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice.

Este o lege necesară, doar vreau să spun că, în absența acestei legi, fermierii români ar fi pierdut mult mai mult. De aici încolo, lucrurile sunt reglementate în mod egal atât pentru români, cât și pentru străini și sperăm să vedem din ea... evident, în anii următori poate fi îmbunătățită această lege, dar să sperăm că vedem, în primul rând, o creștere a competitivității fermierilor români.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Vă mulțumesc.

Doamna Adam, vă rog frumos.

Video in format Flash/IOS

Doamna Luminița-Pachel Adam:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Nu mă pot abține să nu remarc superficialitatea cu care am tratat și, observ eu, continuăm să tratăm un proiect de lege care este foarte important atât pentru cetățenii țării noastre, cât și pentru cei din comunitatea europeană.

Sub pretextul că ne gândim la fermieri, sub pretextul că vrem să le ușurăm munca, să le creăm anumite condiții, nu facem decât să-i încurcăm și mai rău și să-i băgăm într-un hățiș de avize și alte probleme cu care nu știu cum o să o scoată la capăt.

Vreau să vă spun că în Tratatul de aderare pe care România l-a semnat cu Uniunea Europeană s-a precizat că terenul arabil este un capital, în vreme ce țări precum Ungaria au considerat același teren ca un bun național.

De asemenea, vreau să subliniez că România este singura țară din Uniunea Europeană care nu a făcut nicio notificare cu privire la vânzarea terenurilor către străini, în vreme ce toate celelalte țări au notificat Uniunea Europeană cu privire la interdicțiile aplicate.

În România, persoanele juridice nu au niciun fel de restricție la cumpărarea terenului arabil, nu știu de ce această grabă a noastră de a reglementa ceva ce oricum există. Singura lor restricție, sau nu e o restricție, singura lor problemă este că trebuie să aibă preempțiune asupra vecinilor de lot. De asemenea, cei 30 de kilometri de la graniță, mi se par insuficienți, în condițiile în care Polonia are 150 de kilometri de la graniță.

În continuare, legea vânzării terenurilor nu asigură pentru români accesul la pământ și nu protejează resursa strategică pentru agricultorii din țara noastră. Se stabilește o concurență neloială între români și străini în ceea ce privește achiziția de terenuri.

Cu regret vreau să spun că Guvernul de astăzi nu apără nici interesele țării și nici interesele cetățenilor săi.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Vă mulțumesc.

Vă rog, domnule Cernea.

Video in format Flash/IOS

Domnul Remus-Florinel Cernea:

Vă mulțumesc foarte mult.

Stimați colegi,

Așa cum foarte bine au arătat câțiva antevorbitori, există încă numeroase probleme legate de această lege. Ar fi înțelept să o votăm după ce ajungem la o formă care înlătură toate aceste motive de suspiciune și motive care vor genera efecte negative, confuzii, blocaje. Vă spun că după adoptarea primei forme a acestei legi am primit un val de mesaje de la numeroși cetățeni români, care erau profund nemulțumiți de prevederile ei. Există riscul ca, dacă ne pripim și dacă ne grăbim acum să o adoptăm astăzi, eventual, la votul final, să urmeze din nou nemulțumiri, dezbateri, scandaluri. Haideți, mai bine, să avem înțelepciunea și să găsim o cale procedurală, să mai amânăm un pic luarea unei decizii. Aici, liderii de grup ar putea să ceară, eventual, sau să caute o formă...

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Domnule Cernea, haideți, că nu vreau să vă mai las să insistați în greșeală. Noi suntem la o lege de reexaminare...

Video in format Flash/IOS

Domnul Remus-Florinel Cernea:

Bun.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

...nu suntem în fața unui proiect de lege, cum ne spuneți dumneavoastră.

Video in format Flash/IOS

Domnul Remus-Florinel Cernea:

Dacă este... dacă este o cale procesuală...

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Sunteți în eroare, domnule.

Video in format Flash/IOS

Domnul Remus-Florinel Cernea:

Bun. Am folosit termenul "dacă". Dacă există o cale procedurală, vă rog să o folosiți...

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Nu există. Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Remus-Florinel Cernea:

Dacă nu există, vă rog să...

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Faceți un proiect de lege dumneavoastră, o inițiativă legislativă și o aprobăm cu drag.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Remus-Florinel Cernea:

Vă mulțumesc foarte mult.

Vă cer însă mai multă înțelepciune în tratarea acestor lucruri. Altfel...

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Eu vă cer înțelepciunea de a înțelege cum ați greșit și cum greșiți când puneți doar problema așa.

Video in format Flash/IOS

Domnul Remus-Florinel Cernea:

Abia acum câteva minute a fost postat raportul pe site.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Încă o dată, vă învederez faptul că vorbim de o reexaminare a unui proiect de lege, și nu de un proiect de lege. Aici este eroarea dumneavoastră. Învățați diferența dintre cele două lucruri și pe urmă veniți la microfon.

Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul? Domnul Ciuhodaru. Cred că este o problemă de procedură, da?

Video in format Flash/IOS

Domnul Tudor Ciuhodaru:

Domnule președinte, exact cum a zis și Grupul parlamentar al UDMR, suntem în afara procedurilor regulamentare, art.86 alin.(1). Vă reamintesc acest lucru și că dezbaterea acestei legi ar trebui amânată pentru săptămâna viitoare.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Vă mulțumesc, domnule ...

Dacă aveți observații la amendamentele admise, de la punctul 1 la punctul 65?

Vă rog, domnule Árpád.

Video in format Flash/IOS

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Domnule președinte, am mai multe amendamente respinse, notificate ca atare și am o intervenție și la poziția 13 ...

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Amendamente admise, da?

Video in format Flash/IOS

Domnul Márton Árpád-Francisc:

La amendamente admise, la poziția... poziția 14, legat de... articolul 4, alineatul (1) din articolul 4.

Deci asta ar fi prima intervenție a mea.

Vă rog să observați că la punctul 3 al solicitării președintelui se vorbește de necesitatea... deci, în această situație, legea nu oferă criterii prin care aceste persoane pot face dovada calității de agricultor. Deci președintele solicită să se introducă în lege un articol prin care să se specifice dacă aceștia... și cum pot dovedi că sunt agricultori. Pentru că în textul trimis la promulgare, printre preemptori, apar persoanele care desfășoară activități agricole pe raza administrativ-teritorială a localității. Or, onor Senatul, în loc să introducă o prevedere clară, ce se înțelege prin agricultori, a eliminat această preempțiune. Ca atare, în raportul pe care-l aveți la amendamente admise, se admite... ei au înlocuit "persoane care desfășoară activități agricole pe raza administrativ-teritorială a localității", au înlocuit cu "în aceeași tarla".

Or, onor Comisia juridică, de disciplină și imunități a eliminat și "aceeași tarla", pentru că, într-adevăr, nu peste tot se uzitează, mai nou, această expresie.

Numai că s-au pierdut, dintre preemptori, "persoanele care desfășoară activități agricole pe raza administrativ-teritorială a localității". Deci dacă nu este în imediata învecinare a terenului respectiv, se află la două parcele mai încolo, nu mai intră în categoria preemptorilor, deși locuiește în aceeași localitate, este proprietar în aceeași localitate.

Eu am menținut și sper că... unde este domnul vicepreședinte? Vă aduceți aminte că eu am susținut menținerea textului trimis la promulgare, cu menținerea persoanelor care desfășoară activități agricole pe raza administrativ-teritorială a localității, care a dispărut. Nici ca raport, nici ca amendament respins nu apare, nici... ați eliminat tarlaua, care era în varianta Senatului, dar, încă o dată spun, președintele României nu a solicitat eliminarea acestei preempțiuni, ci a solicitat ...

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Am înțeles, domnule Árpád.

Răspuns, domnul Nica. Vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Nicolae-Ciprian Nica:

Este adevărat că în cererea de reexaminare domnul președinte a cerută să se menționeze cum se poate face dovada că o persoană desfășoară activități agricole pe raza unității administrativ-teritoriale. Asta poate să fie oraș, comună sau județ.

Și, atunci ... și, de asemenea, era amendamentul la Senat că poate să fie preemptor cineva care este proprietar în acea tarla. Și am să o iau de aici. În primul rând, o tarla, ca unitate de măsură cadastrală, care este prevăzută în normele tehnice de la cadastru, din Legea nr.7, poate să fie de 50, de 100 de hectare. Nu este normal ca cineva care este proprietar într-o latură a acelei tarlale și într-o parcelă cadastrală, pentru că, atenție, o tarla poate să aibă 100 de parcele cadastrale. Un proprietar este proprietar pe două-trei parcele în aceeași tarla. Prin urmare, într-o tarla 5, pot fi o sută de proprietari. Și atunci ați văzut că esența dreptului de preempțiune este regula pe care a stabilit-o legiuitorul, pentru că pleacă de la dreptul de preferință, dreptul de preempțiune însemnând un vecin, un arendaș sau un coproprietar. Și nu are logică să trimitem pe unul care este în extremitatea tarlalei ca drept de preempțiune, ca să blocăm circuitul juridic civil.

De asemenea, am eliminat - și aici îmi cer scuze dacă este o greșeală, că pe presiunea în care s-a lucrat, poate ... dar noi o corelăm după aia, că, într-adevăr, amendamentul Domniei Sale este respins, pentru că nu ai cum să faci dovada, și nu am mai trecut la preemptori pe cei care desfășoară activități agricole. Și am lăsat numai coproprietarii, că este normal că pot fi în coindiviziune din diverse motive, dar cel mai des caz este din moștenire sau în urma unui contract de vânzare-cumpărare în indiviziune, arendașii, pentru că am făcut la Codul civil legea, și ceilalți vecini, dar, în forme limitrofe. Asta a fost rațiunea și eu îmi cer scuze dacă, într-adevăr, o corelăm, este amendament respins. Domnia Sa l-a susținut, dar la comisie a fost amendament respins.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Vă mulțumesc.

Domnul Árpád. Vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Deci, solicit să supuneți votului amendamentul respins, de a reintroduce printre preemptori și persoanele care desfășoară activități agricole pe raza administrativ-teritorială a localității, așa cum ați mai votat-o o dată și a fost trimisă la promulgare. Nu este respinse, acum s-a recunoscut că era...

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Când o să ajungem acolo... dar aici suntem la amendamente admise.

Video in format Flash/IOS

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Este la poziția 15, articolul 4 alineatul (1), adică poziția 14, articolul... pagina 16... pagina 8, pagina 8... pagina 7, poziția 13, pagina 7.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Vă rog, domnule Tinel.

Video in format Flash/IOS

Domnul Tinel Gheorghe:

Domnule președinte, dat fiind faptul că este o chestiune... nu e de tehnică legislativă, e de fond, de modificare a legii, vă solicit retrimiterea la comisie o săptămână. Până atunci, comisia să înțeleagă că amendamentele respinse trebuie trecute în raportul înlocuitor, ca să avem ce să discutăm. Altfel, o modific pe fond legea. Aici nu mai este nicio chestiune de tehnică legislativă sau de corelare. E de adoptare sau de respingere a unui amendament care modifică sensul legii.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Stimați colegi,

Am o rugăminte. 5 minute de pauză. Comitetul liderilor, am rugămintea să vină. (Consultări cu liderii grupurilor parlamentare.)

Domnul Scutaru. Vă rog.

Comitetul liderilor a decis. Supun votului dumneavoastră propunerea domnului Márton Árpád. Vă rog să votați.

Video in format Flash/IOS

Cu 153 de voturi contra, opt abțineri și 76 de voturi pentru, propunerea domnului Márton Árpád a fost respinsă.

Alte observații dacă aveți la capitolul de amendamente admise, de la punctul 1 la punctul 65?

Vă rog. Domnul Márton Árpád.

Video in format Flash/IOS

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Domnule președinte, am amendament respins, trecut ca amendament respins la poziția 2.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Eu vă rog, sunt acum la capitolul amendamente respinse, de la punctul 1 la punctul 65.

Video in format Flash/IOS

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Da. Numai că acest amendament se referă la punctul...

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

...15 spuneați.

Video in format Flash/IOS

Domnul Márton Árpád-Francisc:

...15.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Nu, punctul 16 și mai ales că domnul ministru a susținut că este altfel. Poate ne ajută în acest amendament al nostru, pentru că în textul art.5 alin.(1) apare și lista preemptorilor întocmită conform modelului stabilit. Deci persoana care dorește să vândă trebuie să aducă și lista preemptorilor. Vedeți, este obligat badea Ion să aducă și lista preemptorilor și noi nu credem că trebuie să se ocupe cu asta. El vine cu solicitarea, cu cererea, cu toate elementele prin care se identifică parcela care se dorește a fi vândută, nu trebuie să vină și cu lista preemptorilor. Deci, amendamentul respins de la poziția 2 elimină obligativitatea cetățeanului care dorește să vândă de a aduce și lista preemptorilor. E în grija primăriei. De fapt, și domnul ministru așa a susținut adineauri. Nu știu dacă este atent, dar a spus că nu este așa ceva în lege. Și este în lege. Și, dacă credeți că nu trebuie să fie, atunci, votați-ne amendamentul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Domnule ministru. Vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Daniel Constantin (ministrul agriculturii și dezvoltării rurale):

Bună ziua.

Stimați colegi,

Domnule președinte,

Într-adevăr, lista de preemptori este în lege. Deci cel care vrea să vândă trebuie să vină cu lista de preemptori, dar atât. Primăria este cea care se ocupă de tot procesul de notificare a direcției speciale care se va crea în Ministerul Agriculturii, într-un proces mult simplificat față de procesul anterior.

Cu alte cuvinte, am profitat de cererea de reexaminare pe care a formulat-o președintele, pentru a simplifica foarte mult procesul de vânzare. Vânzătorul nu trebuie să meargă decât o singură dată la primărie, cu acea listă de preemptori. Primăria respectivă trimite... afișează la avizier, după care transmite direcției speciale create în Ministerul Agriculturii, direcție care se va ocupa de reglementarea pieței funciare, după care, cetățeanul nu face altceva decât să aștepte acasă avizul respectiv. Și e o formă, cred eu, simplificată, care nu-l pune pe cetățean nici în situația de a transmite scrisori preemptorilor, nici în situația de a face mai multe drumuri sau de a dialoga cu direcția special creată din Ministerul Agriculturii, ci merge o singură dată la primărie, după care așteaptă avizul. În normele metodologice, o să ne asigurăm că avizul respectiv va sosi pe cale poștală la cel care dorește să vândă.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Domnul Pambuccian. Vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Varujan Pambuccian:

Domnule președinte,

Eu înțeleg că, în momentul în care statul creează o obligație, cam trebuie să aibă grijă și de îndeplinirea obligației respective, pentru că bietul om chiar nu are nicio vină că-i punem în cârcă toată nebunia asta cu preemptorii. Și atunci nu văd de ce trebuie să-i creăm o obligație în plus de a-i mai și căuta și a vedea cine sunt ăia. În mod normal, cel care creează această obligație, adică statul, prin lege, să se ocupe de chestiunea asta. Așa mi se pare logic. Și așa mi se pare că vorbim de procese care sunt inutil de complicate. Dar măcar alea care sunt complicate, dar frizează și logica, să le înlăturăm de acolo.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Da. Domnul Tinel, după care vă dau cuvântul, domnule Nica. Domnule Nica, întâi domnul Tinel și pe urmă dați răspunsul la toată lumea.

Video in format Flash/IOS

Domnul Tinel Gheorghe:

Domnule președinte,

Textul, așa cum a fost adoptat și aprobat de comisie, spune clar, domnule ministru: cererea este însoțită de oferta de vânzare a terenului agricol și de lista preemptorilor, întocmită conform modelului. Deci este în sarcina vânzătorului să vină cu lista preemptorilor. Să mă ierte Dumnezeu! Este un text de lege care îl îndatorează și mai mult pe vânzător, nu-i ușurează munca. Și aici, așa cum a spus antevorbitorul, dacă chiar vrem să-i solicităm lista preemptorilor... sau să existe statul, prin primărie, prin cine vreți dumneavoastră, în modificare de text legislativ, trebuie să-și ia această obligație, acest angajament. Altfel, amendamentul, așa cum a fost propus de domnul Márton Árpád, este corect. Vine în întâmpinarea vânzătorului, nu-i pune o sarcină în plus. Or, dumneavoastră mă așteptam să susțineți acest amendament, domnule. O facem neoperațională, să știți. O să ne înjure lumea că, în loc să venim cu o lege care să-i încurajeze, am venit cu o lege care-i descurajează total.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Domnul Nica. Vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Nicolae-Ciprian Nica:

Domnilor colegi, până la un punct, ați avut dreptate. Dar, vedeți dumneavoastră, ca un principiu de interpretare a legilor este și poziția oficială a cui? A legiuitorului. Și, atunci, legiuitorul, în speță comisia sau inițiatorul, când a spus lista preemptorilor, este o chestiune foarte simplă. Când prezinți un act de proprietate, că este contract de vânzare-cumpărare, că e donație, că e titlu de proprietate, acolo sunt trecuți vecinii. Și dacă ai și contract de arendă, aia este lista pe care trebuie să o prezinți. Vecinii din actul de proprietate, dacă ai alți moștenitori, în rest, celelalte proceduri le face primăria, de verificare.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Domnul Duvăz și pe urmă domnul Korodi.

Video in format Flash/IOS

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu Duvăz:

Vă mulțumesc.

Domnule președinte,

Există un obicei, un obicei, din păcate, nu foarte bun la noi, că autoritățile, atunci când nu pot să-și facă o treabă, să o treacă asupra persoanei. Ne aflăm în fața unui asemenea exemplu și cred că este bine să ne lămurească Guvernul și-l rog respectuos pe domnul ministru să reflectăm asupra acestui subiect și să nu punem vânzătorul în situația de a decide mai ales că preempțiunea este un drept la care unii apelează și alții, nu. Autoritatea care reprezintă autoritatea administrativă acolo trebuie să stabilească ea cine este, cine are dreptul și cine exercită acest drept de preempțiune, că nu neapărat toți vecinii îl vor exercita. Deci cred că trebuie să reflectăm cu seriozitate asupra acestui subiect.

Aș vrea un răspuns din partea Guvernului.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Vă rog, domnule ministru.

Video in format Flash/IOS

Domnul Daniel Constantin:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Eu cred că este o chestiune de simplificare, nu am nimic împotrivă. Cred că și primăria poate să identifice foarte ușor care este lista de preemptori. În spiritul simplificării, nu am nimic împotriva acestui amendament.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Felicitări, domnule ministru!

Atunci supun votului dumneavoastră propunerea domnului Márton Árpád, cu care vom fi de acord cu toții.

Vă rog să votați.

Domnule Ganț, am rugămintea ...

Video in format Flash/IOS

Cu 277 de voturi pentru, o abținere și niciun vot împotrivă, amendamentul a fost aprobat.

Vă mulțumesc.

La capitolul de amendamente respinse, de la punctul 1 la punctul 14, dacă aveți observații?

Vă rog să luați loc, domnul... Aveți observații dumneavoastră la amendamente respinse? Bun! Vă rog.

Nu, are procedură domnul. Are procedură, nu vă supărați, domnule Cezar, vă rog frumos.

Video in format Flash/IOS

Domnul Remus-Florinel Cernea:

Vă mulțumesc foarte mult.

În urmă cu câteva minute, colegul nostru Tinel Gheorghe a cerut un vot pentru retrimiterea la comisie, dar nu s-a întâmplat nimic, nici nu ați spus că e corectă propunerea.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

A fost Comitetul liderilor de grup, domnule Cernea, fiți atent la ședință.

Video in format Flash/IOS

Domnul Remus-Florinel Cernea:

Și ce s-a decis? Pentru că...

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

V-am anunțat, am supus la vot după ședința Comitetului liderilor, care a avut loc în fața dumneavoastră, am supus votului.

Video in format Flash/IOS

Domnul Remus-Florinel Cernea:

Eu vă cer din nou să...

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Eu vă înțeleg că vreți să fiți activ, dar fiți și inteligent, vă rog frumos.

Video in format Flash/IOS

Domnul Remus-Florinel Cernea:

Eu vă cer să folosim acest prilej de reexaminare...

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Este un moment depășit, domnule Cernea.

Video in format Flash/IOS

Domnul Remus-Florinel Cernea:

...pentru a face o lege mai bună. Uitați-vă câte probleme și câte neînțelegeri sunt.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Domnule Cernea, sunteți în afara subiectului. Îmi pare rău pentru dumneavoastră și nici măcar nu înțelegeți acest lucru, asta-i mai grav.

Bun! Deci dacă la capitolul de amendamente respinse, de la punctul 1 la punctul 14. Domnul Márton Árpád, vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

La punctul 4, pagina 3 la amendamente respinse, o să găsiți solicitarea noastră de a elimina textul de la punctul 23, amendamente admise, pagina 13, care vorbește despre: "În cazul în care în termenul de 30 de zile prevăzut la art.5 alin.(2) un preemptor de rang inferior oferă un preț superior celui din oferta de vânzare sau celui oferit de ceilalți preemptori de rang superior lui care acceptă oferta, vânzătorul poate relua procedura cu înregistrarea ofertei de vânzare cu acest preț cu preemptorii de rang superior."

Și pe urmă, vine și un alin.(5), care spune că această procedură se poate face o singură dată.

Noi credem că această procedură prevăzută aici chiar încalcă dreptul cetățeanului de a reuși să primească un ban mai mult pentru terenul pe care dorește să-l vândă.

Deci solicităm eliminarea atât a alin.(4), cât și a alin.(3) și poziția 23, poziția 24.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Domnul Pambuccian, vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Varujan Pambuccian:

Domnule președinte,

Domnul Márton are dreptate și oricum cred că și dacă am fi însoțit cu un desen - eventual animat - ceea ce a citit dânsul, tot nu am fi reușit să producem efecte în lumea reală, altele decât blocarea obținerii unui preț mai mare.

După părerea mea, eu nici nu știu de ce trebuie să facem legea asta așa. Pentru că, în mod normal, ar trebui ca regimul juridic al terenurilor să fie același pentru toată lumea, să fie unul singur. Dar, OK! Facem legea așa, măcar s-o facem simplă, clară și în avantajul deținătorului de teren.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Domnul Korodi, vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Korodi Attila:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Am vrut să semnalez chiar la dezbaterea articolului trecut, dar a fost tranșat prin vot într-o direcție mai bună. Același lucru este valabil și aici și se leagă de procedura de preempțiune.

Stimați colegi,

Introducând chiar cu bună intenție o astfel de procedură, vă dați seama că, dacă complicăm această procedură, ne vom trezi că, până la urmă, în România, chiar între cetățeni români sau între entități românești nu se va mai înregistra nicio vânzare-cumpărare.

Deci, stimați colegi, vor fi procese, mii și mii de procese în diferite judecătorii din cauză că noi, legiuitorul, facem o procedură atât de complicată încât nici măcar cei care sunt foarte inițiați în tot ce înseamnă zona cadastrală, intabulare și vânzare-cumpărare în agricultură n-o să facă față.

Stimați colegi,

Greșim foarte mult cu această lege. Cred că intențiile au fost foarte bune, dar am deviat foarte mult de la acea inițiativă bună. Cred că ar trebui să găsim la fiecare articol la care mai avem amendamente de simplificare, să simplificăm procedura.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Vă mulțumesc.

Un moment, vă rog.

Vă rog, domnule ministru.

Video in format Flash/IOS

Domnul Daniel Constantin:

Domnule președinte,

Nu susținem acest amendament.

Cele două clarificări pe care le-ați contestat nu sunt altceva decât un răspuns la cererea de reexaminare și a președintelui, care ne cere să spunem foarte clar ce se întâmplă, dacă în procesul de preempțiune unul din cei care sunt preemptori vin cu oferte de preț mai mare. În momentul acela, nu facem prin aceste articole decât să reluăm să explicăm cum se reia procesul de preempțiune, astfel încât cetățeanul să aibă acces la un preț mai mare.

Dacă prima dată procesul de preempțiune durează 30 de zile, la reluarea lui, în caz că există un preț mai mare, procesul este scurtat la 30 de zile, astfel încât să nu blocăm piața imobiliară.

Deci cred că sunt două precizări pe care le-am introdus după cererea președintelui, care vin să clarifice ceea ce înseamnă procesul de preempțiune.

Sunt convins că probabil n-a fost timp să se citească sau să se analizeze foarte bine aceste amendamente.

Nu susținem acest amendament.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Vă mulțumesc.

Supun votului dumneavoastră... Am rugămintea să fiți atenți.

Supun votului dumneavoastră propunerea domnului Márton Árpád.

Vă rog să votați.

Video in format Flash/IOS

Pentru 76 de voturi, șapte abțineri și 214 voturi împotrivă.

Propunerea domnului Árpád a fost respinsă.

Dacă mai aveți alte observații la capitolul de amendamente respinse de la punctul 1 la punctul 14? Nu sunt.

Vă mulțumesc.

Proiectul de lege trece la votul final.

Stimați colegi,

Cele 20 de minute s-au epuizat.

Dacă domnul Cernea are ceva de adăugat? Nu. Vă rog, domnule Cernea.

Domnilor, vă rog să fiți atenți. Colegul nostru Cernea are o problemă de regulament.

Video in format Flash/IOS

Domnul Remus-Florinel Cernea:

Mi-ați pronunțat numele, domnule președinte de ședință.

Vă mulțumesc foarte mult.

Din nou îmi exprim regretul față de superficialitatea întregului demers de adoptare a unei legi foarte importante, care s-ar putea să genereze efecte extrem de negative în România. Responsabili sunteți dumneavoastră dacă veți vota această lege în această formă.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Reexaminare. Nici acum n-ați înțeles. Nu e vorba de un proiect de lege.

Domnule ministru, vă rog.

Nu, nu e cazul. A ieșit.

Deci avem o...

Video in format Flash/IOS

Domnul Daniel Constantin:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Vroiam doar să vă mulțumesc și dumneavoastră, dar și colegilor senatori pentru rapiditatea cu care ați răspuns solicitării președintelui de reexaminare a acestui proiect de lege.

Cred că este un proiect de lege foarte important și vreau doar să vă reamintesc că, în lipsa unui act normativ, lege sau orice fel de act normativ, Tratatul de aderare semnat de România în anul 2005 ar intra în vigoare și asta ar însemna foarte clar, fără niciun fel de restricție, fără niciun fel de drept de preempțiune pentru cetățenii români că liberalizarea pieței funciare intră în vigoare la 1 ianuarie 2014.

De aceea, cred că este un proiect extrem de important, care nu face altceva decât să pună un accent pe comunitățile locale din România, să dea ocazia cetățenilor români să aibă, în primul rând, acces la terenurile agricole.

Nu facem o birocrație din acest proiect de lege. Cred că am profitat cu toții de cererea de reexaminare, astfel încât să simplificăm acest proces, să nu-l punem pe cetățean nici măcar în postura de a face mai multe drumuri, dar nici măcar în postura de a plăti o taxă nouă.

Vreau să sesizați faptul că nu este niciun fel de taxă introdusă prin acest proiect. E adevărat că va trebui probabil ulterior să venim cu ceva amendamente la alte legi sau poate chiar la Codul fiscal, astfel încât să ne asigurăm că personalul din primărie sau primăria nu are o încărcătură de muncă mult mai mare până acum fără să încaseze anumite taxe sau impozite locale.

Extindem dreptul de preempțiune și dăm posibilitatea celor care sunt coproprietari, vecini, celor care sunt arendași pe terenurile respective, dar și statului să intervină atunci când vor să facă acest lucru.

Statul a fost introdus - și o spun în mod deschis - a fost introdus în această lege ca drept de preempțiune pentru a interveni atunci când situația o va cere sau când situația va degenera într-un sens sau altul.

De asemenea, trebuie punctat faptul că odată cu cererea de reexaminare sunt două instituții care se ocupă de piața funciară, una este reprezentată de ADS, având rolul de a cumpăra terenuri agricole și subliniez - nu și de a vinde - vom decide acest lucru, dacă se va decide la nivel politic în viitor. Cu această ocazie, Agenția Domeniilor Statului trece în subordinea primului-ministru, dar în coordonarea ministrului agriculturii. În egală măsură va exista o direcție în cadrul Ministerului Agriculturii, care se va ocupa de eliberarea acelui aviz necesar pentru a reglementa piața funciară.

Un rog important în această lege îl vor juca și notarii, dar cred că cei care câștigă foarte mult din lege sunt cei care vor cu adevărat să desfășoare activități agricole și nu să folosească terenurile din România, un bun pe care cred că nu-l valorizăm atât cât ar trebui astăzi în alte scopuri decât cele agricole.

Încă o dată, vă mulțumesc pentru toată susținerea și sper - așa cum spune și legea - în cel mai scurt timp să elaborăm normele metodologice și să între în aplicare.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Ciprian Nica, vă rog, un minut.

Video in format Flash/IOS

Domnul Nicolae-Ciprian Nica:

Domnule președinte,

Numai îndreptarea unei erori materiale, tot așa, din grabă și îmi cer încă o dată scuze.

La pagina 17, numărul marginal 30, eliminăm teza finală și "În acest caz contractul de vânare se încheie pe baza adeverinței eliberate de primărie în condițiile art.6 alin.(7)." Să scoatem art.6 și alin.(7), deoarece ele au fost scoase din textul legii și trimiterea nu mai este normală din punct de vedere al tehnicii legislative.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Stimați colegi,

Vă propun să trecem în continuare la votul final, ca să câștigăm timp. Vă mulțumesc.

Domnule președinte, vă rog.

   

(În continuare, lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Valeriu Ștefan Zgonea, președintele Camerei Deputaților, asistat de domnii deputați Niculae Mircovici și Adrian-Nicolae Diaconu, secretari ai Camerei Deputaților.)

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

O să-i rog frumos pe colegi să-mi dea și mie lista de vot final. Am înțeles că liderii grupurilor parlamentare o au.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București duminică, 20 ianuarie 2019, 15:38
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro