Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2014 > 30-09-2014

Ședința Camerei Deputaților din 30 septembrie 2014

4. Dezbaterea Propunerii legislative privind reglementarea regimului juridic al societăților ale căror acțiuni se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate (Pl-x 385/2013). (rămasă pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 385/2013

   

Domnul Viorel Hrebenciuc:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

11. Trecem în continuare la dezbaterea Propunerii legislative privind reglementarea regimului juridic al societăților ale căror acțiuni se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate.

Din partea Comisiei de buget, finanțe are cuvântul domnul Viorel Ștefan.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Ștefan:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor,

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei, Comisia pentru buget, finanțe și bănci a fost sesizată spre dezbatere în fond cu prezentul proiect de lege, trimis spre comisia noastră cu adresa Pl-x 385 din 21 octombrie 2013.

Conform prevederilor art.75 din Constituția României, republicată, și ale art.92 din Regulamentul Camerei, republicat, Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă în ședința din 15 octombrie 2013.

La întocmirea raportului comisia a avut în vedere avizele Consiliului Legislativ, Comisiei pentru industrii și servicii și Comisiei juridice, de disciplină și imunități.

Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare regimul juridic al societăților ale căror acțiuni se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate, în vederea asigurării protecției investitorilor minoritari și pentru continuitate, prin introducerea unor cerințe suplimentare pe care societățile tranzacționate pe piața RASDAQ trebuie să le respecte după transferul pe un sistem alternativ de tranzacționare.

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei, membrii comisiei au examinat propunerea legislativă în ședința din 29 septembrie 2014.

Dintr-un total de 35 de membri, au fost prezenți la dezbateri 25.

Din partea Autorității de Supraveghere Financiară domnul vicepreședinte Mircea Ursache; din partea Ministerului de Finanțe - domnul secretar de stat Dan Manolescu.

În urma examinării propunerii legislative și a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu majoritatea deputaților prezenți la dezbateri, să supună plenului Camerei Deputaților adoptarea Propunerii legislative privind reglementarea regimului juridic al societăților ale căror acțiuni se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate, cu amendamentele admise prezentate în anexă.

În raport cu obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Vă mulțumesc și eu.

Dacă dorește cineva să ia cuvântul la dezbateri generale? Nu dorește nimeni.

Dacă aveți observații la amendamentele admise, de la pct.1 la pct.17? Nu sunt observații. Vă mulțumesc.

Proiectul de lege trece la votul final.