Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of December 9, 2014
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.128/18-12-2014
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
07-12-2021
06-12-2021 (joint)
06-12-2021
25-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2014 > 09-12-2014 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of December 9, 2014

29. Dezbaterea Propunerii legislative pentru înființarea Autorității Naționale pentru Certificarea și Calificarea Operatorilor Economici Eligibili (Pl-x 80/2014) (rămasă pentru votul final).
 
see bill no. 80/2014

   

Domnul Miron Tudor Mitrea:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

106. Propunerea legislativă pentru înființarea Autorității Naționale pentru Certificarea și Calificarea Operatorilor Economici Eligibili (Pl-x 80/2014).

Inițiator? Nu avem

Comisia?

Video in format Flash/IOS

Domnul Laurențiu Nistor:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Raport asupra propunerii legislative pentru înființarea Autorității Naționale pentru Certificarea și Calificarea Operatorilor Economici Eligibili.

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a fost sesizată cu dezbaterea pe fond, în procedură obișnuită, a propunerii legislative pentru înființarea Autorității Naționale pentru Certificarea și Calificarea Operatorilor Economici Eligibili.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă.

Consiliul Economic și Social a avizat negativ propunerea legislativă.

Guvernul României a transmis un punct de vedere prin care nu susține inițiativa legislativă.

Comisia pentru industrii și servicii a avizat negativ propunerea legislativă.

Comisia juridică, de disciplină și imunități a avizat negativ propunerea legislativă.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare înființarea Autorității Naționale pentru Certificarea și Calificarea Operatorilor Economici Eligibili, ca instituție publică cu personalitate juridică, finanțată integral din venituri proprii, provenite din tarifele aplicate pentru certificare. Autoritatea va avea atribuții în instituirea și menținerea unui sistem unitar, integrat, proporțional și transparent de calificare și certificare a competențelor operatorilor economici. Autoritatea va emite certificate care atestă eligibilitatea operatorilor economici, clasificate pe domenii și categorii, astfel încât printr-un singur document aceștia să poată demonstra îndeplinirea condițiilor de eligibilitate impuse de oricare autoritatea contractantă în vederea atribuirii unui contract de achiziție publică. Pentru eliberarea certificatelor autoritatea percepe taxe.

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, comisia a examinat propunerea legislativă în ședința din 14 aprilie 2014. La lucrările comisiei au fost prezenți 20 de deputați, din totalul de 24 de membri ai comisiei.

Cu ocazia dezbaterilor s-a constat că soluția legislativă propusă de inițiatori este neclară și ambiguă, prezentând prin urmare vicii de neclaritate și imprecizie, ceea ce poate conduce la încălcarea art.1 alin.(5) din Constituția României. Potrivit jurisprudenței Curții Constituționale, actul normativ trebuie să îndeplinească anumite condiții calitative, printre acestea fiind și previzibilitatea, ceea ce presupune că acesta trebuie să fie suficient de precis și clar pentru a putea fi aplicat. Totodată, se apreciază că propunerea legislativă prezintă numeroase deficiențe de fond, necorelări și incoerențe în cadrul textului, care ar face-o inaplicabilă.

S-a constatat că promovarea prezentei inițiative ar conduce la majorarea cheltuielilor de personal aferente bugetului general consolidat, precum și la majorarea numărului de posturi din sectorul bugetar.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu majoritate de voturi (o abținere), să se supună plenului Camerei Deputaților respingerea propunerii legislative pentru înființarea Autorității Naționale pentru Certificarea și Calificarea Operatorilor Economici Eligibili.

În raport cu obiectul și conținutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

Video in format Flash/IOS

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Mulțumesc.

Grupurile parlamentare dacă au intervenții? Nu. Propunerea legislativă are raport de respingere; vot final.

Domnule Ganț, mai e una.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 9 december 2021, 11:52
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro