Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2014 > 09-12-2014

Ședința Camerei Deputaților din 9 decembrie 2014

3. Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind bugetul Camerei Deputaților pe anul 2015 (PHCD 69/2014) (rămas pentru votul final).
 
consultă fișa PHC nr. 69/2014

   

Domnul Miron Tudor Mitrea:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

Primul punct pe ordinea de zi, așa cum s-a hotărât ieri este Proiectul de Hotărâre privind bugetul Camerei Deputaților pe anul 2015.

Am să rog pe domnul secretar să dea citire proiectului de hotărâre.

Al nostru e bugetul, da.

Video in format Flash/IOS

Domnul Mircea-Gheorghe Drăghici:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Chestorul Camerei. Unul dintre chestori, Mircea Drăghici.

Video in format Flash/IOS

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Îmi cer scuze, aveți dreptate.

Video in format Flash/IOS

Domnul Mircea-Gheorghe Drăghici:

Vă dau citire notei privind bugetul Camerei Deputaților propus pentru anul 2015.

Bugetul pe anul 2015 este propus în sumă de 236.645 mii lei, cu doar 3% mai mare față de anul 2014, creștere rezultată ca urmare a majorării salariului minim pe economie și cu influență directă în salariul mediu pentru aparatul tehnic de specialitate angajat în cadrul Secretariatului General și al Camerei Deputaților, precum și în funcție de tranșa de vechime.

De asemenea, această creștere de doar 3% provine și din cheltuielile privind publicarea în Monitorul Oficial a actelor normative emise de Camera Deputaților, necesitatea efectuării unor reparații curente la clădirea Palatului Parlamentului, precum și achitarea cotizațiilor și contribuțiilor la organismele internaționale la care Parlamentul nostru este afiliat. Și efectuarea unor lucrări de construcții, achiziții de instalații necesare pentru înlocuirea celor uzate, precum și efectuarea unor reparații capitale la clădire.

Vă mulțumesc.

Raportul comisiei acum.

Video in format Flash/IOS

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Vă rog, domnule deputat, raportul comisiei.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Ștefan:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor,

Comisia pentru buget, finanțe și bănci, fiind sesizată pentru examinare și avizare în fond a Proiectului de Hotărâre a Camerei Deputaților privind aprobarea bugetului propriu al Camerei Deputaților pe anul 2015, în urma examinării proiectului, în ședința din 8.XII, a hotărât cu majoritate de voturi să supună spre dezbatere și adoptare plenului proiectul de hotărâre în forma prezentată, fără amendamente.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Și eu vă mulțumesc.

Domnule chestor, pe scurt, prezentați vă rog proiectul de hotărâre.

Video in format Flash/IOS

Domnul Mircea-Gheorghe Drăghici:

Hotărâre privind bugetul Camerei Deputaților pe anul 2015.

În temeiul prevederilor art.64 din Constituția României, republicată, precum și ale art.226 din Regulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr.8/1994, republicat, Camera Deputaților adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. Bugetul Camerei Deputaților pe anul 2015 finanțat de la bugetul de stat se stabilește la suma de 236.645 mii lei la cap.51.01. "Autorități publice și acțiuni externe."

Detalierea bugetului pe anul 2015 este prezentată în Anexa nr.1.

Art.2. Structura cheltuielilor curente în sumă de 228.553 mii lei necesare în vederea funcționării Camerei Deputaților și întreținerii și administrării Palatului Parlamentului este următoarea: cheltuieli de personal în sumă de 168.537 mii lei; cheltuieli pentru bunuri și servicii în sumă de 58.760 mii lei; cheltuieli pentru transferuri în sumă de 1.256 mii lei.

Art.3. Cheltuielile de capital sunt în sumă de 6.800 mii lei, din care 4.800 mii lei pentru active fixe și 2.000 mii lei pentru reparații capitale aferente activelor fixe.

Detalierea cheltuielilor de capital pe anul 2015 este prezentată în Anexa nr.2.

Art.4. Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitățile finanțate integral din venituri proprii desfășurate pe lângă Camera Deputaților în anul 2015 cuprinde la resurse suma de 21 mii lei, iar la cheltuieli suma de 17.609 mii lei.

Veniturile realizate de Camera Deputaților vor fi reținute integral de către aceasta pentru acoperirea unor cheltuieli curente și de capital aferente activităților finanțate din venituri proprii organizate cu aprobarea Biroului permanent. Organizarea activităților finanțate din venituri proprii, tarifele și cotele de adaos comercial aferente acestora se aprobă prin Biroul permanent al Camerei Deputaților.

Numărul de personal salarizat din venituri proprii se aprobă de Biroul permanent al Camerei Deputaților, în funcție de necesități și de veniturile realizate.

Cheltuielile prevăzute la bugetul activităților finanțate din venituri proprii pot fi depășite numai în cazul obținerii unor venituri suplimentare.

Detalierea bugetului activităților finanțate integral din veniturile proprii ale Camerei Deputaților în anul 2015 este prezentată în anexa nr.3.

Art.5. Biroul permanent al Camerei Deputaților va lua măsuri pentru încadrarea în alocațiile bugetare prevăzute în prezenta hotărâre.

Art.6. Anexele nr.1 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Semnează președintele Camerei Deputaților, Valeriu Ștefan Zgonea.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Mulțumesc.

Dacă din partea grupurilor parlamentare există intervenții la hotărârea privind bugetul.

Da. Domnul deputat.

Domnule ministru, aveți microfonul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Gheorghe Ialomițianu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Nu vom susține acest buget. El se bazează pe o creștere de 3% și această creștere, în principal, este pentru bunuri și servicii. Avem o creștere de 5% a bunurilor și serviciilor pentru 2015 față de 2014.

Eu știam că dumneavoastră aveați în program, mă refer la majoritatea parlamentară, reducerea acestor cheltuieli. Și văd că, de fapt, aceste cheltuieli cresc. Deci, nu vă țineți de promisiunile pe care le-ați făcut privind reducerea cheltuielilor cu bunuri și servicii.

Și în bugetul național, bugetul general consolidat, ați avut creșteri foarte mari la cheltuielile cu bunurile și serviciile și nu aveți nicio justificare.

Din aceste motive, nu putem să susținem acest buget.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Și eu vă mulțumesc.

Domnule deputat, vă rog, aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Tudor Ciuhodaru:

Nu vom susține acest proiect de buget și mă gândesc că ar fi fost mai puține cheltuieli dacă v-ați fi hotărât, majoritatea parlamentară, să aplicați prevederile referendumului prin care trebuia să fie astăzi doar un număr de 300 de parlamentari.

Video in format Flash/IOS

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Vă mulțumesc.

Alți colegi care doresc să intervină din partea grupurilor parlamentare, cu rugămintea să vorbiți în numele grupurilor parlamentare, nu în nume personal. E ciudat când un parlamentar vorbește în numele unui grup și alt parlamentar îmi spune că nu s-a luat decizia asta la grup, este ușor exagerat. Și știți la cine mă refer.

Dacă din partea grupurilor parlamentare mai există luări de cuvânt. Dacă nu, proiectul de hotărâre am să-l trimit la votul final.

Fac o singură mențiune pentru colegii deputați: creșterile salariale se referă la stafful Camerei Deputaților, nu la salariați, și sunt în concordanță cu creșterea salariului minim pe economie. Restul, sigur, parte și din discuțiile colegilor care fac mai multă politică decât altă activitate, dar e dreptul Domniilor Lor.

Intrăm pe ordinea de zi.