Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of December 15, 2014
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.129/22-12-2014
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2014 > 15-12-2014 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of December 15, 2014

4. Dezbaterea Proiectului de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe (PL-x 568/2014). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 568/2014

   

Domnul Miron Tudor Mitrea:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

3. Urmează Proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe - PL-x 568/2014.

Inițiatorul, Guvernul.

Doamna ministru, aveți cuvântul, vă rog.

Video in format Flash/IOS

Doamna Cristina Crișu (secretar de stat, Departamentul pentru Relația cu Parlamentul):

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Proiectul de lege vizează abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe în timpul vacanței parlamentare din luna ianuarie a anului 2015.

Proiectul cuprinde zece domenii generale de abilitare, în cadrul acestora fiind incluse materiile ce se doresc a fi reglementate în perioada de abilitare.

Precizez că proiectul prevede că ordonanțele ce vor fi emise vor fi supuse spre adoptare Parlamentului până la începerea primei sesiuni ordinare parlamentare a anului 2015.

Asupra acestui proiect de lege Comisia juridică a elaborat un raport cu amendamente, cu care Guvernul este de acord, drept pentru care vă rugăm să acordați un vot favorabil proiectului de lege.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Și eu vă mulțumesc, doamna secretar de stat pentru modul succint în care ați prezentat proiectul de lege.

Dau cuvântul reprezentantului Comisiei juridice, de fapt președintelui Comisiei juridice.

Domnule deputat, aveți microfonul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Liviu-Bogdan Ciucă:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor colegi,

Voi prezenta raportul asupra Proiectului de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe.

În conformitate cu prevederile legale, Comisia juridică, de disciplină și imunități a fost sesizată spre dezbatere în fond în procedură de urgență cu Proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, trimis sub o anumită adresă cu număr de înregistrare prezentat în raport.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a dezbătut și adoptat proiectul de lege.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe de la încheierea celei de a doua sesiuni parlamentare ordinare a anului 2014 până la reluarea lucrărilor Parlamentului, în prima sesiune ordinară a anului 2015.

Atenție, abilitarea Guvernului se face doar pentru domeniile care nu fac obiectul legilor organice, lucru prevăzut și de Constituția României și avut în vedere de către inițiator și în cadrul dezbaterilor Comisiei juridice.

Proiectul de lege stabilește următoarele domenii de reglementare pentru care se solicită abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe pe perioada vacanței parlamentare: finanțe publice și economie, dezvoltare regională și administrație publică, sănătate, muncă, protecție socială, fonduri europene, justiție, transporturi și infrastructură, educație și cercetare, agricultură și mediu, prorogarea sau modificarea unor termene prevăzute în acte normative cu putere de lege, măsuri de corelare legislativă ce pot interveni în reglementarea domeniilor la art.1 pct.I-IX din prezenta lege.

Comisia juridică, de disciplină și imunități a examinat proiectul de lege supus aprobării, în ședința din 9 decembrie 2014.

Dintr-un total de 27 de membri, 20 de membri au fost prezenți.

Au fost prezenți și reprezentanții tuturor ministerelor, inclusiv ministrul delegat pentru relația cu Parlamentul.

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au hotărât cu majoritate de voturi să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea Proiectului de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, cu amendamentele admise, ce au fost redate în Anexa nr.1 la prezentul raport.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare și urmează a fi adoptat în conformitate cu prevederile art.76 alin.(2) din Constituția României, republicată.

Timpul propus pentru dezbatere, doi cu cinci.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Mulțumesc, domnule președinte.

Dacă din partea grupurilor parlamentare există luări de cuvânt? O să iau de la dreapta la stânga.

UDMR-ul? Domnule deputat, aveți microfonul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Cseke Attila-Zoltán:

Mulțumesc mult, domnule președinte de ședință.

Stimați colegi,

De regulă, chiar și atunci când suntem în opoziție, noi, dacă nu avem probleme de fond, votăm proiectul de lege de abilitare a Guvernului de a emite ordonanțe.

Pentru ca să facem la fel și astăzi, avem de ridicat două chestiuni de fond și o chestiune de procedură.

Încep cu chestiunea de procedură, care, sigur, nu se mai poate modifica pentru că nu se mai poate, dar măcar pentru viitor.

Cred că este pentru prima dată când Proiectul de Lege de abilitare a Guvernului de a emite ordonanțe nu trece pe domeniile de specialitate la comisiile de specialitate. Întotdeauna pe administrație prima dată a trecută la Comisia pentru administrație la aviz, la sănătate, la muncă, la transporturi ș.a.m.d. Este pentru prima dată când direct acest proiect de lege a trecut în comisia care trebuie să întocmească raportul, Comisia juridică. Și rugămintea noastră este ca data viitoare acest lucru să se corecteze pentru că s-ar evita anumite probleme strict profesionale, și atunci le spun pe cele două la care așteptăm răspuns.

La Titlul II - "Dezvoltare regională și administrație publică", la punctele 4 și 5 o rugăm pe doamna secretar de stat să ne lămurească, pentru că punctul 4 se referă la reglementarea unor măsuri în domeniul funcției publice și inclusiv Consiliul Legislativ ne semnalează problema că Statutul funcționarului public, dacă este atins, acela e reglementat prin lege organică, conform Constituției, deci, pe acest domeniu, dacă Guvernul dorește să atingă funcționarii publici, nu putem să menținem această prevedere.

Iar la punctul 5 este vorba de reglementarea unor măsuri în domeniul finanțelor publice locale. Întrebarea este la ce se referă această propunere, pentru că Legea finanțelor publice locale este la fel, o lege organică, și, dacă Guvernul dorește să reglementeze în acest domeniu, atunci acest punct va trebui reconsiderat.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Și eu vă mulțumesc, domnule deputat.

Sunt ușor surprins. Procedura este veche de câțiva ani.

Eu sunt de acord cu dumneavoastră că procedura normală, acum zece ani, era să treacă prin toate comisiile. Sunt deja câțiva ani de când nu mai trece, nu știu de ce, dar este o cutumă care s-a creat.

În al doilea rând, nu văd amendamente respinse.

Este prima oară când eu am în față - nu le-am condus pe toate - o lege de asemenea natură și nu are amendamente respinse, ca să pot să rog reprezentantul Guvernului să vă răspundă la întrebări.

Am să trimit, poate până intrăm la dezbaterea pe amendamente, poate veni un reprezentant de la fiecare minister în parte, că nu poate ministrul pentru relația cu Parlamentul să vă răspundă la aceste întrebări. Dacă erau amendamente, mi-era mai ușor.

Rog reprezentanții Guvernului, poate faceți demersurile ca, într-un sfert de oră, 20 de minute, zece minute, să apară cineva de la finanțe și cineva de la administrație, ca să răspundă întrebărilor domnului deputat.

PDL-ul - am luat și eu pe grupuri - nu dorește.

PNL-ul, sunteți? OK!

Domnule deputat, aveți microfonul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Theodor-Cătălin Nicolescu:

Mulțumesc frumos.

Grupului Partidului Național Liberal nu susține acest proiect.

Motivul constă în aceea că există o mulțime de dispoziții cu caracter general care nu au permis controlul parlamentar în sensul dacă Guvernul vrea sau nu să reglementeze în domeniul legilor organice și, din acest punct de vedere, vă reamintesc numai partea cu privire la măsuri financiar bugetare. Nu știm dacă vor să majoreze impozitele, nu știm dacă vor să introducă impozite noi și, cu atât mai mult, v-aș atrage atenția - și aș atrage atenția inițiatorului - faptul că în Codul fiscal este prevăzut un termen de șase luni în vederea schimbării legislației în domeniu, termen de șase luni, care, evident, nu poate fi respectat în această perioadă.

Față de aceste împrejurări și față de modul în care procedural această inițiativă a fost dezbătută - și mă alătur colegilor de la UDMR și vă spun că ar fi fost corect să avem avizele comisiile de specialitate, pentru că, la urma urmei, la Comisia juridică nu știm necesitățile pentru fiecare domeniu de activitate în parte -, așa cum vă spuneam, vom vota împotriva inițiativei.

Mulțumesc frumos.

Video in format Flash/IOS

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Și eu vă mulțumesc, domnule deputat.

Dacă din partea celorlalte grupuri, Grupul minorităților? Grupul PSD? PC?

Nu mai există niciun vorbitor.

Avem răspunsuri pregătite? Nu avem.

Este... PP-DD-ul? Nu.

Este vorba de procedură. Sunt convins că domnul lider de grup cunoaște.

Video in format Flash/IOS

Domnul Victor Paul Dobre:

Domnule președinte de ședință,

Nu cred că trebuie să așteptăm prea mult un răspuns din partea Executivului. Cred că președintele Comisiei juridice poate să clarifice acest lucru. Dacă constituțional Guvernul nu are dreptul de reglementare pe domeniile respective, așa ceva nu putem adopta.

Deci cred că președintele Comisiei juridice ne poate clarifica.

Video in format Flash/IOS

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Domnule deputat,

În general încerc - și mai ales acum, când mă apropii de un moment în care n-am să mai fiu multă vreme cu dumneavoastră - încerc să fiu foarte elegant.

Sigur că știm cu toții că Guvernul, indiferent ce ar dori sau ce n-ar dori, nu poate adopta ordonanțe simple în domeniul legilor organice și el nu trebuie să scrie acest lucru în legea de abilitare, pentru că e de la sine înțeles că nu trebuie să scrii într-o lege că respecți Constituția. Știm că politic Guvernul s-a angajat să nu mărească niciun fel de taxe. Deci evident nu se vor mări taxe.

Știm cu toții, că suntem împreună o bună parte de peste 20 de ani, că se pot legifera prin ordonanțe simple anumite aspecte care sunt cuprinse în legi organice în ansamblu, dar care ele în sine nu sunt organice. Știm cu toții acest lucru.

Știm cu toții că ordonanțele simple sau de urgență vor ajunge la votul nostru.

Dar e firesc, ca președinte de ședință, să dau cuvântul tuturor care colegilor care sunt interesați să-și spună punctul de vedere.

Știm cu toții că sunt deja - nu știu, mi se spune de la Secretariat - șase sau șapte ani de când nu mai trece proiectul de lege prin toate comisiile, merge numai la Comisia juridică.

Știm cu toții acest lucru, dar asta nu înseamnă... că nici eu nu sunt de acord, că și eu sunt de acord că ar trebui să treacă pe la altă comisie. S-a creat o cutumă care nici eu nu cred că e în regulă, dar nu-mi pot eu permite să trec peste ceea ce propuneți dumneavoastră.

Domnul președinte, liderul Grupului PDL, domnul deputat Tinel, aveți microfonul, domnule deputat.

Video in format Flash/IOS

Domnul Tinel Gheorghe:

Domnule președinte de ședință,

Dacă tot recunoaștem că Guvernul nu poate reglementa în domenii în care nu te lasă Constituția, dacă tot recunoaștem că s-au ridicat două probleme de fond la care onor Guvernul nu răspunde, vă fac propunerea s-o reîntoarcem la comisie, cum am întors și Codul fiscal, până vineri, și să o discutăm vineri. Poate punem de acord și Constituția cu ordonanța de urgență, și atunci nu mai ridicăm două probleme care capătă aspecte de neconstituționalitate.

Video in format Flash/IOS

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Sigur că am să supun votului propunerea dumneavoastră, dar nu pot să nu observ, cu prietenie, cum manipulați ceea ce am spus eu. Eu am spus că e evident că nu pot fi supuse, nu se poate legifera în domeniul legilor organice prin ordonanțe simple și că în mod firesc nu trebuie scris acest lucru într-un proiect de lege, nu invers, cum ați spus dumneavoastră. Am spus mai devreme că e prima oară când văd un proiect de lege de asemenea factură - și au fost multe - fără amendamente respinse.

Sigur, poți să interpretezi orice, că e dreptul și al meu să interpretez, n-ați depus niciun amendament, dar aveți probleme de fond cu legea. Ciudat! Dar nu-i prima oară. Am făcut și noi - cei de la PSD - asemenea ciudățenii. Am fost mai puțin harnici când s-a lucrat la comisie să depunem amendamente și după aceea am contestat legea. Dar asta este altceva. Sunt punctele mele de vedere personale și mă opresc cu comentariile.

Domnul deputat Tinel, în numele Grupului parlamentar al PDL, propune retrimiterea proiectului de lege la comisie până vineri.

Vă rog votați.

Video in format Flash/IOS

70 de voturi pentru, nouă abțineri, 127 de voturi împotrivă.

Propunere respinsă.

Dau cuvântul reprezentantului Guvernului, să răspundă la întrebările puse de domnul deputat care a reprezentat Grupul parlamentar al UDMR.

Înainte de aceasta, rog liderii grupurilor parlamentare să vină până la prezidiu.

Un minut, doamnă, și după ce sosesc aici o să dați răspunsul. O secundă, vă rog, să văd eu că liderii se apropie.

Vă mulțumesc.

Vă rog răspundeți domnului deputat. Vă rog răspundeți, doamna ministru.

Video in format Flash/IOS

Doamna Sirma Caraman (secretar de stat, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Referitor la funcția publică, se doresc reglementări ce vizează numai normativele de personal, iar la finanțe publice locale reglementarea unor măsuri pentru reducerea arieratelor.

Acestea sunt domeniile în care dorim să intervenim.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Și eu vă mulțumesc.

O secundă vă rog să aveți răbdare ca să continuăm.

Domnul secretar Buican, îl rog să vină până la prezidiu.

Îmi cer scuze, a apărut o problemă de program și o să vă informăm imediat după ce rezolvăm.

Sigur, a apărut o problemă care a fost rezolvată între timp. Datorită votului din Comisia privind românii de pretutindeni, s-a refăcut, conform cutumei, nominalizarea la comisie, premierul a nominalizat altă persoană. La ora 17,00 are loc și-i rog pe toți colegii, afară de cei doi secretari care mă ajută să conduc ședința, toți colegii membri ai Biroului permanent, la ora 17,00 va avea loc ședința de Birou permanent reunit ca să se facă formalitățile. Iar la ora 17,00 comisiile reunite, la 17,15 comisiile reunite care astăzi au audiat un candidat pe care l-au respins, sunt rugate să se reîntrunească să audieze candidatul care a fost nominalizat, noul candidat nominalizat de către primul-ministru.

Mergem mai departe, deci doamna... Guvernul și-a prezentat punctul de vedere. Înțeleg, neexistând intervenții, că el a fost acceptat.

Am să supun votului dumneavoastră... Domnul Gelu Tîlvăr este noul candidat, că înțeleg că n-am spus asta și există o oarecare nervozitate. Îmi cer scuze! Îl cunoașteți, este vorba de colegul nostru, deputatul Gelu Tîlvăr, nominalizat pentru funcția de ministru privind românii de pretutindeni. Actualmente este șeful Comisiei, președintele Comisiei pentru fonduri europene. Este un om care a lucrat în domeniu. Comisiile îl vor audia. În cazul unui vot pozitiv, va intra în echipă și eu sunt convins că va avea votul pozitiv necesar.

Să mergem mai departe.

S-au făcut corecturile din drum, ceea ce arată că avem eficiență.

Am să supun votului dumneavoastră propunerile făcute de președintele comisiei privind timpul afectat dezbaterilor acestui proiectului de lege, cinci cu doi.

Am să supun votului dumneavoastră această propunere, cinci minute și două minute.

Vă rog, votați.

Video in format Flash/IOS

201 voturi pentru, o abținere, un vot împotrivă.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege pe articole.

Vom lucra pe calupuri, ca de obicei.

Am să supun votului dumneavoastră sau mai întâi intervenției dumneavoastră și votului zonele în care avem modificări.

La nr.crt. 1, 2, 3, 4, 5 și 6 comisia propune textul nemodificat al ordonanței de urgență.

Dacă există intervenții? Nu. Adoptate.

Sigur, vorbim de numerele curente din raport.

Nr. crt.7, 8, 9, 10 și 11 și 12 nemodificate.

Există intervenții? Nu. Adoptate.

Nr. crt.13, comisia propune text nou.

Există intervenții? Nu. Adoptat.

Nr. crt.14, 15, 16, comisia propune text nemodificat.

Există intervenții? Nu. Adoptate.

Nr. crt.17, comisia propune text nemodificat.

Există intervenții? Nu. Adoptat.

O secundă, că raportul are o formă cu care nu sunt foarte familiarizat, să nu fac vreo eroare. Nu, totul e în regulă.

Nr. crt.18, 19, 20, 21, 22, 23, text nemodificat.

Intervenții la 18.

Deci atunci nr.crt.17 a trecut, ne oprim numai la 18.

Nr. crt. 18, comisia propune nemodificat.

Intervenția domnului deputat Tinel. Aveți microfonul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Tinel Gheorghe:

Domnule președinte,

Există o observație la nr. crt.18 și a fost și o observație pe fond la acest text, dacă Guvernul poate fi abilitat să emită ordonanțe în domeniul reglementării unor măsuri pentru funcția publică și s-a spus, există și în text, că nu poate fi decât prin lege organică.

Eu vă propun, ca observație, să eliminăm amendamentul la poziția 18, reglementat de Comisia juridică în forma propusă.

Video in format Flash/IOS

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Mulțumesc, domnule deputat.

Am înțeles punctul dumneavoastră de vedere.

Neexitând un amendament însă va trebui să supun votului dumneavoastră formularea propusă de comisie. În cazul în care aceasta nu trece, suntem în altă situație.

Comisia ne propune adoptarea textului nemodificat al ordonanței de urgență.

Vă rog, votați.

Video in format Flash/IOS

147 de voturi pentru, patru abțineri, 54.

Adoptat textul.

Nr. crt. 19. Am s-o iau pe bucăți, că aici lucrurile-s mai complexe văd.

Dacă există intervenții?

Nu. Adoptat.

Nr. crt. 20, nemodificat.

Dacă există intervenții?

Nu. Adoptat.

Nr. crt. 21, intervenții?

Nu. Adoptat.

Nr. crt. 22, intervenții?

Nu. Adoptat.

Nr. crt. 23, intervenții?

Nu. Adoptat.

Nr. crt. 24, intervenții?

Nu. Adoptat.

Nr. crt. 25, intervenții?

Nu. Adoptat.

Nr. crt. 26, intervenții?

Nu. Adoptat.

Nr. crt. 27, intervenții?

Nu. Adoptat.

Nr. crt. 28, intervenții?

Nu. Adoptat.

Nr. crt. 29, intervenții?

Nu. Adoptat.

Nr. crt. 30, intervenții?

Nu. Adoptat.

31, intervenții?

Nu. Adoptat.

32, comisia propune eliminarea. Intervenții?

Nu. Se elimină.

Nr. crt. 33, nemodificat. Intervenții?

Nu. Adoptat.

34, intervenții?

Nu. Adoptat.

35, nemodificat, intervenții?

Nu. Adoptat.

36, nemodificat, intervenții?

Nu. Adoptat.

37, nemodificat, intervenții?

Nu. Adoptat.

38, nemodificat, intervenții?

Nu. Adoptat.

39, 40, 41, 42, nemodificate, intervenții?

Nu. Adoptate.

43, 44, nemodificate, intervenții?

Nu. Adoptate.

45, 46, 47, intervenții? Nu. Nemodificate.

Adoptate.

48, 49, 50, nemodificate, intervenții?

Nu. Adoptate.

51, 52, nemodificate, intervenții?

Nu. Adoptate.

53, nemodificat, intervenții?

Nu. Adoptat.

Proiectul de lege a fost adoptat pe articole. Îl trimitem la votul final, care va avea loc vineri.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 29 november 2021, 2:51
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro