Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2014 > 15-12-2014

Ședința Camerei Deputaților din 15 decembrie 2014

5. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2014 pentru completarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar (PL-x 484/2014). (rămas pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 484/2014

   

Domnul Miron Tudor Mitrea:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

Următoarele două puncte de pe ordinea de zi au fost trecute sub rezerva venirii rapoartelor. Rapoartele nu au venit.

6. De aceea mergem mai departe cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2014 pentru completarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, PL-x 484/2014.

Inițiatorul. Aveți cuvântul, doamnă.

Video in format Flash/IOS

Doamna Irina Alexe (secretar general adjunct, Ministerul Afacerilor Interne):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Prin ordonanța Guvernului supusă aprobării dumneavoastră, s-a creat posibilitatea recuperării și utilizării cu aceeași destinație pentru plata unor noi garanții a garanțiilor aferente contractelor de închiriere privind spațiile locative pentru personalul trimis în misiune permanentă în străinătate, constituite de către instituțiile din sectorul de apărare, ordine publică și siguranță națională.

Vă rugăm să adoptați proiectul în forma prezentată și vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Și eu vă mulțumesc.

Comisia.

Doamnă deputat, aveți microfonul.

Video in format Flash/IOS

Doamna Ana Birchall:

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei, republicat, Comisia pentru buget, finanțe și bănci a fost sesizată spre dezbatere în fond cu acest proiect de lege.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din 1 octombrie 2014.

Această inițiativă a primit avizul favorabil al Consiliului Legislativ.

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, comisia a examinat în ședința din 19 noiembrie 2014 acest proiect de lege.

În urma examinării inițiativei legislative și a opiniilor exprimate, deputații prezenți la lucrări au hotărât cu unanimitate de voturi să supună plenului Camerei Deputaților spre dezbatere și adoptare Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2014 pentru completarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar în forma adoptată de Senat.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Vă mulțumesc, doamnă deputat.

Dacă din partea grupurilor parlamentare în cadrul dezbaterilor generale există intervenții? Înțeleg că nu.

Legea, neavând amendamente, rămâne pentru votul final.