Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2015 > 10-03-2015

Ședința Camerei Deputaților din 10 martie 2015

  1. Declarații politice și intervenții ale deputaților:  
  1.14 Ioan-Cristian Chirteș - declarație politică privind viitorul firmelor de exploatare și prelucrare a lemnului și în special colaborarea acestora cu Regia Națională a Pădurilor Romsilva;

   

Domnul Petru Gabriel Vlase:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

Domnul deputat Chirteș.

Video in format Flash/IOS

Domnul Ioan-Cristian Chirteș:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Prezenta declarație politică se referă la un aspect foarte important în ceea ce privește viitorul firmelor de exploatare și prelucrare a lemnului și în special la colaborarea acestora cu Regia Națională a Pădurilor Romsilva.

Chiar dacă modificările la Codul silvic au fost votate în Parlament, problemele acestor firme în ceea ce privește relațiile contractuale cu Romsilva rămân și tocmai pentru rezolvarea parțială a acestor probleme propun ca în viitoarea legislație subsecventă Codului silvic să se țină cont de următoarele propuneri, în special la întocmirea Regulamentului de vânzare a masei lemnoase către operatorii economici atestați. Aș dori să enumăr doar 7 astfel de propuneri concrete: 1. Valorificarea la nivel local a masei lemnoase de către societățile zonale prin înființarea de clustere sau alte modalități legale care să ducă la menținerea sau crearea de noi locuri de muncă; 2. Reglementări clare privind atestarea agenților economici în activitatea de exploatare, eventual găsită o soluție de avizare la nivel local, întrucât există multe societăți care obțin atestatul în mod fraudulos, neavând în realitate dotarea tehnică necesară și care duce în final la o concurență neloială pe piața lemnului; 3. Eliminarea concurenței neloiale pe care unitățile Romsilva o induc pe piață prin exploatarea în regie proprie a partizilor cu masă lemnoasă de o calitate superioară; 4. Eliminarea din practica Romsilva de a pune la dispoziția Direcției Silvice Bistrița de masă lemnoasă pe picior de la alte direcții și găsirea altor metode de susținere a activității direcției sus-menționate, întrucât acest aspect ridică suspiciuni în rândul operatorilor economici privind modul de gestionare a acestei resurse lemnoase; 5. Creșterea transparenței în colaborarea direcțiilor silvice cu mediul privat în ceea ce privește punerea la dispoziție a anumitor informații legate de licitații și nu numai, întrucât în legislația specifică aceste informații sunt publice; 6. Revizuirea procedurii de stabilire a prețurilor de pornire la licitațiile de masă lemnoasă, întrucât s-a ajuns în unele cazuri la niveluri artificiale extrem de ridicate, fapt care a dus în toamna anului trecut la boicotarea licitațiilor de masă lemnoasă la unele direcții silvice (de exemplu, Alba Iulia); 7. Revizuirea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase pe picior, contract care a fost practic redactat unilateral de către Romsilva.

Alte aspecte care ar necesita modificări: revizuirea garanțiilor specifice atât din punctul de vedere al cuantumului cât și al modului de constituire, prin introducerea unor instrumente de plată legale (file cec, bilete la ordin avalizate), instrumente de plată care se folosesc în mod curent în relațiile contractuale; termenele de plată să respecte legislația generală în domeniu prin care se specifică termenul de 30 de zile ca fiind rezonabil în relațiile comerciale, și nu 15 zile, cât este prevăzut în prezentul contract.

Solicit Guvernului să ia act de aceste propuneri rezonabile pentru a putea crea un mediu de afaceri corect și competitiv.

Vă mulțumesc.

Deputat de Mureș, Cristian Chirteș.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.