Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2015 > 10-03-2015

Ședința Camerei Deputaților din 10 martie 2015

  1. Declarații politice și intervenții ale deputaților:  
  1.53 Daniel Iane - declarație politică despre confiscarea bunurilor dobândite din infracțiuni;

Intervenție consemnată conform materialului depus la secretariatul de sedință

Domnul Daniel Iane:

Așa cum știți și dumneavoastră, pentru că ați fost invitați, Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal din Camera Deputaților a organizat săptămâna trecută o dezbatere publică ce a avut ca temă găsirea celor mai bune soluții pentru confiscarea bunurilor dobândite din infracțiuni, eveniment prin care s-a dorit aducerea la masa discuțiilor a tuturor organismelor implicate și interesate de acest subiect.

În cadrul dezbaterii au fost puse în discuție atât actualele acte normative privind situația bunurilor provenite din săvârșirea unor fapte ilicite, precum și prevederile Directivei 2014/42/UE privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și a produselor infracțiunilor săvârșite în Uniunea Europeană, Directivă pe care România are obligația să o transpună în legislația națională până în martie 2016.

Directiva aduce norme noi, dintre care doresc să enunț doar o parte:

  • confiscarea extinsă devine aplicabilă în cazul mai multor infracțiuni decât cele avute în vedere inițial, respectiv corupția activă și pasivă în sectorul public și privat, corupția oficialilor din Uniunea Europeană și din statele membre ale Uniunii, participarea la o rețea de crimă organizată, pornografia infantilă, criminalitatea informatică, precum și pentru orice infracțiune pentru care legea prevede închisoarea de minimum 4 ani;
  • confiscarea aplicată terților, care presupune confiscarea produselor sau a altor bunuri a căror valoare corespunde produselor care, în mod direct sau indirect, au fost transferate către terți sau care au fost dobândite de terți de la o persoană suspectă sau învinuită, cel puțin în cazurile în care aceștia știau că scopul transferului sau al achiziționării este evitarea confiscării;
  • sechestrarea bunurilor în vederea unei posibile confiscări ulterioare, atunci când această măsură este necesară în scopul conservării acestor bunuri, inclusiv în situația confiscării aplicate terților;
  • instituirea unui set de măsuri care permit instituțiilor naționale abilitate să identifice și să urmărească bunurile supuse sechestrării și confiscării;

De asemenea, Directiva introduce și noțiunea de reutilizare socială a bunurilor confiscate, în sensul că proprietățile confiscate vor putea fi folosite în interesul comunităților afectate sau în scopuri sociale.

Chiar dacă Victor Ponta a încercat să dea vina pe oricine altcineva în ceea ce privește neputința în recuperarea prejudiciilor în spețele care au constituit tema dezbaterii, problema este a Guvernului. În acest context, poate că ar trebui să le reamintim celor din Palatul Victoria că în Raportul de țară pe 2015 al Comisiei Europene România se plasează pe penultimul loc în Uniunea Europeană în privința transparenței guvernamentale și printre ultimele trei țări în termenii calității legislației și controlul corupției.

Să sperăm că vor ține cont de aceste avertizări și atunci când vor emite actul normativ prin care se va înființa structura care să gestioneze aspectele confiscării extinse, să nu uite de transparență și proceduri legislative și să îl supună dezbaterii publice și parlamentare.

Să uite măcar acum de ordonanțele de urgență și să genereze dezbateri serioase pentru găsirea soluțiilor la problemele pe care le au autoritățile cu atribuții în confiscarea și valorificarea bunurilor: procedura greoaie și de durată, lipsa unui sistem informatic unitar și metodele ingenioase de înstrăinare a bunurilor utilizate de către persoanele condamnate.

În opinia PNL, recuperarea acestor prejudicii ar trebui să constituie o prioritate a Guvernului pentru că de aceste sume ar putea să beneficieze sectoare sărace, dar importante ale României, cum ar fi sănătatea și educația.