Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2015 > 10-03-2015

Ședința Camerei Deputaților din 10 martie 2015

  1. Declarații politice și intervenții ale deputaților:  
  1.108 Radu Babuș - declarație politică: - "Turismul în România";

Intervenție consemnată conform materialului depus la secretariatul de sedință

Domnul Radu Babuș:

"Turismul în România"

România este numită și considerată Grădina Maicii Domnului. Toată lumea așteaptă ca Guvernul să promoveze România și ca turiștii străini să dea năvală, fără să înțeleagă că fiecare dintre noi putem promova această țară.

Poziția geografică îi conferă României statutul de țară carpato-danubiano-pontică, datorită celor trei elemente naturale definitorii în structura peisagistică și a teritoriului: Munții Carpați, fluviul Dunărea și Marea Neagră. Potențialul turistic al României și frumusețea naturală sunt greu de egalat. Acestea sunt marcate de două componente esențiale:

  • componenta naturală reprezentată prin peisaje spectaculoase precum uimitoarea Deltă a Dunării, configurația variată a reliefului cu frumoșii și uimitorii Munți Carpați, condițiile climatice favorabile, valoarea terapeutică și abundența unor factori naturali de cură;
  • componenta antropică reprezentată prin vestigii ale civilizațiilor care s-au succedat pe teritoriul României, monumente și obiecte de artă laică sau religioasă, elemente de etnografie și folclor, colecții muzeale și lucrări actuale de prestigiu.

Dezvoltarea economică și socială a României are implicații mari și asupra activității de turism atât prin crearea unei infrastructuri generale, dotarea cu utilaje și construirea bazei tehnico-materiale specifice turismului, diversificarea bunurilor de consum și a produselor agroalimentare, cât și prin realizarea unor obiective economice aparținând altor ramuri, dar care interesează și turismul, precum baraje, lacuri de acumulare, palate de cultură etc., unele dintre ele devenind obiecte de mare atracție turistică.

Potențialul turistic antropic derivă din istoria multimilenară și bogată a poporului român, continuitatea de locuire în spațiul carpato-danubiano-pontic, ca și din realizările economice și sociale mai vechi ale țării noastre.

Țara noastră, ca potențial cultural-istoric, este deținătoarea unui tezaur imens de vestigii arheologice, monumente de artă sau arhitectură și a unui inestimabil patrimoniu etnofolcloric. Din acestea vă amintesc monumentele de artă medievală din Transilvania, cât și de la Adamclisi-Tropaeum Traiani, dar și din Maramureș, țara daco-geților, cât și din Bucovina.

Experiența arată că și multe obiective economice constituie și atracții turistice, precum barajele de acumulare de pe lângă hidrocentrale, canalele de navigație, podurile, galeriile de salină, minele vechi, etc.

Fiecare componentă din cadrul natural deține după specificul său un anume potențial turistic. Consider că în teritoriu aceste componente se împletesc în mod armonios, realizând peisaje geografice de interes turistic, ceea ce face ca posibilitățile lor să se integreze, completându-se și conducând la o complexitate mai mică sau mai mare a potențialului turistic.