Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2015 > 17-03-2015

Ședința Camerei Deputaților din 17 martie 2015

  1. Declarații politice și intervenții ale deputaților:  
  1.2 Ovidiu Victor Ganț - declarație politică: "25 de ani de la înființarea Forumului Democrat al Germanilor din România";

   

Domnul Florin Iordache:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

Dau cuvântul în continuare domnului deputat Ovidiu Ganț, din partea Grupului minorităților naționale. Vă rog, domnule deputat.

Video in format Flash/IOS

Domnul Ovidiu Victor Ganț:

Vă mulțumesc frumos, stimate domnule președinte.

Stimați colegi,

Declarația mea politică de astăzi se intitulează "25 de ani de la înființarea Forumului Democrat al Germanilor din România".

De peste 850 de ani, germanii s-au așezat pe actualul teritoriu al României, mai întâi în Transilvania și apoi în regiunea Satu Mare, în Banat, în Bucovina și în Vechiul Regat. Ei au constituit comunități care dăinuiesc până astăzi și care au conviețuit în relații foarte bune cu românii și celelalte minorități din aceste regiuni. Împreună am creat și edificat statul român modern. Întotdeauna germanii au fost cetățeni loiali ai României și au avut o reprezentare politică, economică, socială și culturală care a interacționat cu societatea românească, respectiv cu mediul politic românesc.

La scurt timp după Revoluția Română din decembrie 1989 s-a constituit Forumul Democrat al Germanilor din România, ca unic reprezentant al intereselor comunităților germane din România. Această organizație are o construcție regională structurată pe 5 regiuni în care trăiesc germanii din țara noastră. De la bun început forumul s-a preocupat de chestiunile de natură politică, administrativă, socială, economică și culturală din viața comunității noastre.

Pe baza acordului bilateral româno-german din 1992, ambele state se obligă să susțină minoritatea germană din România, care la rândul ei și-a propus să contribuie la consolidarea și extinderea relațiilor bilaterale dintre cele două țări. Astfel au luat ființă în România așezăminte sociale și culturale, dar și agenți economici cu sprijinul FDGR. O prioritate pentru noi o reprezintă învățământul în limba germană maternă din țara noastră, de acesta beneficiind, pe lângă copiii de etnie germană, foarte mulți copii și tineri români sau de altă etnie. Prin învățarea limbii germane cresc șansele acestora pe piața forței de muncă din România.

Politica de deschidere și colaborare a FDGR cu instituțiile statului român, cu reprezentanții celorlalte etnii sau cu Germania a produs efecte benefice pentru întreaga societate din țara noastră.

În plan politico-administrativ, FDGR a fost și este reprezentat în Camera Deputaților, în Grupul parlamentar al minorităților naționale, aducându-și contribuția la edificarea României democratice, implicându-se activ în procesul de aderare a țării noastre la Uniunea Europeană și NATO. Totodată, în toți acești ani, am sprijinit relațiile politice româno-germane la toate nivelurile - parlamentar, guvernamental sau al șefilor de stat. Recenta vizită a președintelui României, Klaus Werner Iohannis, în Germania a confirmat faptul că între țările noastre există relații excelente. Contribuția forumului german la nivelul administrațiilor locale și județene a generat rezultate foarte bune, cel mai bun exemplu reprezentându-l municipiul Sibiu.

Acum, la aniversarea jubileului de 25 de ani de la înființarea FDGR, pot să afirm cu certitudine că această organizație și-a atins scopul și și-a făcut datoria atât față de minoritatea germană, cât și față de România, țara noastră, a tuturor. În anii ce urmează politica FDGR va rămâne neschimbată, contribuind în continuare la bunul mers al societății românești.

Vă mulțumesc frumos.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.