Sorin-Avram Iacoban
Sorin-Avram Iacoban
Sittings of the Chamber of Deputies of March 31, 2015
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.55/10-04-2015
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
06-12-2021 (joint)
06-12-2021
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2015 > 31-03-2015 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 31, 2015

2. Declarații politice și intervenții ale deputaților:  
  2.8 Sorin-Avram Iacoban - declarație politică intitulată "Disciplina Religie se va studia în continuare în școlile din România";

Video in format Flash/IOS

Domnul Dan-Ștefan Motreanu:

Invit la microfon pe domnul deputat Sorin Iacoban. Se pregătește domnul deputat Virgil Guran.

Video in format Flash/IOS

Domnul Sorin-Avram Iacoban:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Pentru stenogramă, astăzi, am depus două declarații politice, dintre care una, cu voia dumneavoastră, o voi citi în plenul Parlamentului.

"Disciplina Religie se va studia în continuare în școlile din România".

Dragi colegi,

Săptămâna trecută, Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport, precum și Comisia juridică, de disciplină și imunități, în ședință comună, au hotărât asupra modificării art.18 din Legea nr.1/2011, ținând cont de criticile formulate de Curtea Constituțională a României, care a considerat că formularea de până acum ar aduce atingere libertății de conștiință a elevului major sau a părintelui, sau a tutorelui major, în ceea ce privește reprezentarea interesului minorului.

Evident, comisiile reunite au ținut cont, pe lângă Hotărârea Curții Constituționale, și de jurisprudența CEDO în materie. În viziunea CEDO, statele care au prevăzut în propria legislație ca disciplină obligatorie sau ca disciplină opțională studiul religiei, chiar în forma confesională, nu au adus atingere drepturilor omului, ci au impus astfel un minimum de garanție pentru cei care nu doresc să studieze această materie, garanție sub forma retragerii de la studiu.

Deși CEDO nu a considerat ca vătămătoare retragerea de la studiu pentru conștiința celui ce uzează de acest drept, Curtea Constituțională a României a derogat de la jurisprudența CEDO, fapt pentru care art.18 din Legea nr.1/2011 a fost găsit neconstituțional.

Cu maximă urgență, dar cu atenție deosebită, comisiile reunite au reparat textul legal, respectând întocmai criticile Curții Constituționale, dar respectând și dreptul celor peste 90 la sută dintre elevii din România care în nume propriu sau prin reprezentanții lor majori au hotărât că doresc să participe în continuare la studierea acestei discipline școlare.

Nu în ultimul rând, comisiile reunite au trebuit să hotărască asupra unui text de lege care să fie în acord și cu art.32 alin. (7) din Constituția României, care precizează că în școlile de stat învățământul religios este organizat și garantat prin lege.

Textul nou stabilit este în acord și cu Decizia Curții Constituționale, și cu jurisprudența CEDO, și cu dorința de studiu a copiilor înmatriculați sau a părinților care le reprezintă interesele, și cu voința constituționalismului român, având ca inițiatori toți membrii Comisiei de învățământ, știință, tineret și sport. Astfel, copiii majori sau reprezentanții copiilor minori vor avea obligația să facă o cerere pentru a putea participa la cursurile acestei discipline școlare, cererea echivalând cu o înscriere efectivă.

De asemenea, actului juridic al înscrierii la cursuri îi corespunde și actul juridic al renunțării la cursuri sau actul juridic al reînscrierii la cursuri. Opțiunea cu privire la aceste cursuri se face la începutul procesului de învățământ și nu pentru fiecare început de an școlar, deoarece Decizia Curții Constituționale a României nu atingea acest aspect, comisiile reunite ferindu-se de o astfel de suprareglementare.

Pentru că au existat critici cu privire la aspectul enunțat mai sus, comisiile reunite au trebuit să gândească un text tocmai în eventualitatea prevenirii unor eventuale litigii de dreptul muncii cu profesorii care ar fi semnat contracte de muncă, dar ar fi rămas între timp fără catedre din cauza opțiunilor ulterioare făcute de elevi sau reprezentanții lor legali.

De asemenea, comisiile au tranșat și punctul de vedere conform căruia, prin aplicarea dispozițiilor Codului civil în materie, după vârsta de 14 ani, minorii trebuie să hotărască singuri dacă participă sau nu la ora de religie. Comisiile au îmbrățișat însă punctul de vedere al subsemnatului, conform căruia, la vârsta de 14 ani, minorii au capacitate limitată de exercițiu, legea permițându-le să facă anumite acte de administrare, dar nu de dispoziție, opțiunea pentru studiul unei discipline școlare fiind un act de dispoziție.

De asemenea, capacitatea de exercițiu limitată a minorului nu poate avea efecte asupra instituției reprezentării intereselor legale ale minorului, până la vârsta de 18 ani acesta urmând să fie asistat de reprezentantul legal în toate deciziile luate, decizii care nu își pot produce vreun efect fără acordul reprezentantului legal în materie civilă, existând doar o singură excepție, anume aceea a dobândirii capacității deprinderii de exercițiu prin intermediul căsătoriei, și aceasta cu dispensă.

Din susținerile celorlalți membri ai comisiilor, s-a conturat și ideea că dreptul prevăzut în Codul civil nu concurează cu situația discutată, în Codul civil fiind vorba de dreptul minorului ca după 14 ani să-și aleagă singur religia, în speța noastră fiind vorba de cu totul altceva, de opțiunea făcută pentru o disciplină școlară denumită religie, astfel încât dispoziția din Codul civil invocat, din critica textului hotărât de comisiile reunite, nu poate produce efecte juridice.

Dragi colegi,

Consider că prin acțiunea membrilor celor două comisii s-a realizat o reparație morală pentru cei peste 90% dintre elevii din România care în nume propriu sau prin intermediul reprezentanților legali au optat pentru studiul acestei discipline școlare, înțelegând exact faptul că studiul acestei discipline modelează caractere și pregătește oamenii pentru viața de viitor în societate.

Vă mulțumesc.

Deputat de Iași, Sorin-Avram Iacoban.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 6 december 2021, 20:50
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro