Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2015 > 31-03-2015

Ședința Camerei Deputaților din 31 martie 2015

2. Declarații politice și intervenții ale deputaților:  
  2.100 Daniel Florea - declarație politică: - "Implementarea Convenției europene a drepturilor omului, responsabilitatea noastră comună";

Intervenție consemnată conform materialului depus la secretariatul de sedință

Domnul Daniel Florea:

"Implementarea Convenției europene a drepturilor omului, responsabilitatea noastră comună"

Când vorbind despre drepturile omului, primul lucru la care ne gândim este Declarația universală a drepturilor omului.

Este bine știut că unele dintre drepturile și libertățile consfințite în Declarația universală a drepturilor omului au fost întruchipate în Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), adoptată în 1950 de către Consiliul Europei, fiind o reflectare unică a valorilor civilizației și democrației. CEDO oferă o listă de drepturi garantate, cum ar fi dreptul la viață, interzicerea torturii, sclaviei și a muncii forțate, dreptul la libertate și securitate, dreptul la un proces echitabil, respectarea vieții private și de familie, libertatea de gândire, de conștiință și de religie, libertatea de exprimare, libertatea de întrunire și de asociere, dreptul la căsătorie, dreptul la o cale de atac eficientă și interzicerea discriminării.

Într-o jumătate de secol, drepturile consacrate în convenție au evoluat treptat, datorită modului de interpretare a Curții Europene a Drepturilor Omului și a diverselor protocoale care au stabilit noi drepturi, legate de condițiile care nu au putut fi prevăzute atunci când a fost adoptată.

Importanța convenției constă nu numai în extinderea domeniului de aplicare al drepturilor pe care le protejează, dar, de asemenea, în sistemul de control instituit pentru a examina probabilele încălcări și de a asigura respectarea de către state a obligațiilor care le revin în temeiul Convenției, și anume, recunoașterea acestor drepturi și libertăți tuturor persoanelor aflate sub jurisdicția lor, și nu numai pentru cetățenii lor.

Drepturile omului, democrația și statul de drept sunt valori esențiale ale Uniunii Europene. înscrise în Tratatul fondator al UE. Acestea au căpătat o importanță deosebită odată cu adoptarea Cartei drepturilor fundamentale, în anul 2000, fiind consolidate și mai mult atunci când Carta a dobândit forță juridică obligatorie, odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, în anul 2009.

Săptămâna trecută a avut loc la Bruxelles conferința organizată de Consiliul Europei cu tema "Implementarea Convenției europene a drepturilor omului, responsabilitatea noastră comună". Am fost onorat să particip în calitate de Președinte al Subcomisiei parlamentare de monitorizare a implementării Hotărârilor CEDO la lucrările prilejuite de desfășurarea acestei conferințe, organizată de către Președinția belgiană a Comitetului Miniștrilor al Consiliului Europei, la Bruxelles, alături de alți colegi.

Acest eveniment se înscrie în continuarea reformelor inițiate în anul 2010, o dată cu desfășurarea Conferinței la nivel înalt de la Interlaken privind Viitorul Curții Europene a Drepturilor Omului, din data de 19 februarie 2010, și care s-a finalizat cu Declarația de la Interlaken. Evenimentele pe această temă au continuat prin organizarea și desfășurarea Conferințelor de la Izmir din 2011 și Brighton din 2012.

Printre obiectivele de bază ale Conferinței organizată în acest an s-au numărat îmbunătățirea sistemului de executare a hotărârilor Curții Europene la nivel național, cât și a supravegherii de către Comitetul de Miniștri. Discuțiile purtate cu acest prilej de către participanți s-au finalizat cu adoptarea unei Declarații politice care va permite îmbunătățirea implementării Convenției, inclusiv punerea în executare a hotărârilor Curții.

Marcând progresele înregistrate în domeniul drepturilor cetățenești, România se poate mândri astăzi cu o legislație modernă în domeniu, în acord cu tratatele internaționale, precum și cu progresele vizibile în domeniul drepturilor cetățenilor săi, indiferent de sex sau etnie. Nu în ultimul rând, ca stat membru al Uniunii Europene, țara noastră are obligația de a veghea la respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor săi, care sunt și cetățeni ai Uniunii Europene, ceea ce le conferă dreptul de a acționa în cazul încălcării prevederilor Convenției Europene a Drepturilor Omului.

Este obligația constituțională a Parlamentului României de a întări legislația țării în materia drepturilor omului și de a veghea, cu instrumentele pe care le are la dispoziție, la respectarea acestora. Este de condamnat orice formă de violență sau discriminare împotriva cetățenilor și orice formă de încălcare a drepturilor acestora și vă invit pe fiecare dintre dumneavoastră să adoptați aceeași poziție.