Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2015 > 28-04-2015

Ședința Camerei Deputaților din 28 aprilie 2015

  1. Declarații politice și intervenții ale deputaților:  
  1.77 Ștefan-Alexandru Băișanu - declarație politică având ca subiect "Guvernul trebuie să respecte drepturile cadrelor didactice";

Intervenție consemnată conform materialului depus la secretariatul de sedință

Domnul Ștefan-Alexandru Băișanu:

"Guvernul trebuie să respecte drepturile cadrelor didactice"

De-a lungul istoriei, educația și-a demonstrat rolul vital pentru dezvoltarea civilizației, culturii umanității, pentru creșterea gradului de ordine și raționalitate în viața socială, pentru cultivarea valorilor spirituale și conferirea în acest fel a unui statut elevat condiției umane.

Filosoful german Immanuel Kant aprecia că educația contribuie la valorificarea naturii umane în folosul societății: "este plăcut să ne gândim că natura omenească va fi mai bine dezvoltată prin educație și că se poate ajunge a i se da o formă care să-i convie cu deosebire. Aceasta ne descoperă perspectiva fericirii viitoare a neamului omenesc".

Este mai mult decât evident faptul că, pe bună dreptate, nici în zilele noastre un stat normal, care se pretinde democratic și care își pune la păstrare toate speranțele sale de dezvoltare "în banca" generațiilor următoare, nu poate avea pretenții că investește în viitorul său și al copiilor săi, dacă nu construiește un sistem de educație viabil și puternic, în care toate părțile implicate, profesorii, elevii și părinții acestora, să beneficieze, într-adevăr, de toate drepturile și, în consecință, de un act de educație de înaltă calitate.

Dar, pentru ca acest lucru să fie posibil, trebuie, evident, ca guvernele în funcție să-și facă datoria; și asta, în primul rând, față de cadrele didactice ale căror probleme, cauzate de salarizare și de nerespectarea drepturilor acestora, conduc la nenumărate repercusiuni, generând un mediu demotivant și frustrant în care dascălii noștri își desfășoară activitatea.

În acest sens, susțin faptul că trebuie încheiată, odată pentru totdeauna, etapa în care profesorii au reprezentat tagma de sacrificiu a țării. Prin modificarea substanțială a Legii nr.63/2011 le redăm, astfel, profesorilor drepturile salariale care le-au fost tăiate în perioada de criză.

Consider că reintroducerea unui spor de 15% la salariul de bază al tuturor profesorilor care au dobândit un titlu științific de doctor este una dintre măsurile care trebuie aplicate, precum și alte drepturi, cum ar fi acordarea unui procent de stimulare, de minim 2,5%, calculat la fondul lunar de salarii, acordarea tichetelor de vacanță, dar și a celorlalte drepturi care le-au fost tăiate profesorilor, începând din anul 2009.

Cele mai multe cadre didactice din România și, în special, cele tinere, dar și personalul auxiliar din învățământul românesc, muncesc, din păcate, în condiții indecente de salarizare. Din acest motiv ele nu au nevoie doar de promisiuni de campanie, ci de fapte și de o strategie pe termen lung, care să asigure o abordare corectă a tuturor problemelor din sistemul de educație, inclusiv a celor salariale.

O salarizare precară a cadrelor didactice și, implicit, o stare generală de nemulțumire a acestora nu poate avea decât consecințe negative asupra actului de educație, fapt ce nu face altceva decât să frâneze potențialul de dezvoltare al sistemului de învățământ românesc.

Cred că acordarea unor salarii decente și asigurarea unor condiții raportate la celelalte state europene și pentru profesorii noștri, care să corespundă cu adevărat efortului lor de a educa și dezvolta generații întregi de elevi, reprezintă o necesitate absolută și nu mai poate fi din nou invocat de către Guvern doar motivul imposibilității sacrificiului bugetar.