Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2015 > 24-06-2015

Ședința Camerei Deputaților din 24 iunie 2015

13. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2002 privind interzicerea organizațiilor și simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob și a promovării cultului unor persoane vinovate de săvârșirea unor infracțiuni contra păcii și omenirii (PL-x 193/2014) (rămasă pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 193/2014

 

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

  ................................................

14. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizațiilor și simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unei infracțiuni contra păcii și omenirii.

Dintre inițiatori? Nu dorește nimeni să ia cuvântul.

Din partea Comisiei juridice, de disciplină și imunități, cine prezintă raportul?

Domnul Nica. Aveți cuvântul.

Domnul Nicolae-Ciprian Nica:

Vă mulțumesc frumos, domnule președinte.

În temeiul art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificări și completări, Comisia juridică, de disciplină și imunități a fost sesizată spre dezbatere în fond cu Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizațiilor și simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unei infracțiuni contra păcii și omenirii.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat inițiativa legislativă în 2014.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil inițiativa legislativă.

Guvernul precizează că susține adoptarea inițiativei legislative.

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a avizat favorabil inițiativa legislativă în ședința din 23 aprilie 2014.

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale a avizat favorabil inițiativa legislativă.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizațiilor și simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni contra păcii și omenirii.

În urma examinării inițiativei legislative, a expunerii de motive, a avizului Consiliului Legislativ, a punctului de vedere al Guvernului, precum și a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi adoptarea Proiectului de Lege privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

Vă mulțumesc.

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc.

Dezbateri generale?

Domnul deputat Vainer.

Am spus, domnul deputat Vainer, nu ați auzit.

Domnul Aurel Vainer:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Vă asigur că voi fi numai la obiect, așa cum fac mereu, vorbesc la obiect.

De data aceasta subiectul obiectului este foarte important. Noi suntem printre primele țări din Europa care au adoptat o lege clară în problema condamnării rasismului, antisemitismului, xenofobiei și a consecințelor celui de-al Doilea Război Mondial.

Această lege însă, așa cum toți creștem în vârstă, a crescut în vârstă, a îmbătrânit puțin, sau nu am fost atât de pregătiți atunci să o facem perfectă. Și așa că inițiativa... și mulțumesc inițiatorilor, domnul senator Crin Antonescu și fostul deputat Scutaru, care au făcut proiectul de lege care a fost și judecat, întors pe toate fețele, la Senat și la Comisia juridică a Camerei Deputaților. Nu am decât să susțin această nouă formă a legii, care aduce importante clarificări și mai ales dă curs aplicării prevederilor de justiție și drept. Până acum șchiopăta în anumite privințe.

Așadar, eu vă rog să susținem și să votăm această lege, mai ales în condițiile în care, în Europa, în special, este o recrudescență a xenofobiei și a antisemitismului, a negării holocaustului.

E un fapt de onoare, de dreptate și vă mulțumesc tuturor că vă alăturați acestui mesaj al meu de a vota legea.

Mulțumesc în mod special Comisiei juridice pentru munca pe care a depus-o.

Vă mulțumesc și succes.

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc foarte mult, domnule deputat.

Dacă mai sunt alte luări de cuvânt la dezbateri generale la acest proiect? Nu.

Dragi colegi, avem 18 amendamente admise, 7 respinse.

Intrăm pe amendamentele admise. Mergem în calupuri de câte 5.

De la 1 la 5. Obiecții, comentarii? Nu.

De la 6 la 10. Obiecții, comentarii? Nu sunt. Aprobate.

De la 11 la 15. Obiecții, comentarii? Nu. Aprobate.

De la 16 la 18. Obiecții, comentarii? Nu. Aprobate.