Plen
Ședința Camerei Deputaților din 30 septembrie 2015
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.167/08-10-2015
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2015 > 30-09-2015 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 30 septembrie 2015

16. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (PL-x 509/2015). (rămas pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 509/2015

   

Domnul Florin Iordache:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

16. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, PL-x 509/2015.

Are caracter ordinar.

Rog inițiatorul Guvernului... vă rog.

Video in format Flash/IOS

Doamna Roxana Mînzatu (președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice):

Bună ziua!

Roxana Mînzatu, președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice.

Domnilor deputați,

Înființarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice face parte din strategia națională de reforme în domeniul achizițiilor publice, strategie care, de altfel, a fost o condiționalitate pentru aprobarea finanțării europene pentru România pentru cadrul financiar 2014-2020.

Unul dintre cei cinci piloni ai acestei strategii este reforma instituțională și, din acest pilon, face parte și înființarea Agenției. Agenția preia structurile fostei ANRMAP și fostei UCVAP, asigurând astfel o eficientizare între cele două instituții, dar ea va însemna și înseamnă mai mult decât atât. Înseamnă și noi funcții și noi proceduri în ceea ce privește validarea documentațiilor de atribuire, monitorizarea sistemului național de achiziții publice, dezvoltarea de măsuri și politici pentru ca sistemul să funcționeze mai bine.

Așa cum spuneam, este foarte important ca Agenția, odată cu adoptarea măsurilor legislative care fac parte tot din această strategie, să reușească să gestioneze reformele în sistem care să asigure și continuarea asigurării fondurilor europene, dar și a cheltuirii fondurilor bugetare la capacitate, eficiență și legalitate maximă.

Vă rugăm să acordați deci un vot favorabil acestui proiect de lege.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc, doamnă președinte.

Îl invit în continuare pe domnul președinte Iulian Iancu, președintele Comisiei pentru industrii și servicii.

Vă rog, domnule președinte.

Video in format Flash/IOS

Domnul Iulian Iancu:

Serviciile despre care vorbeam data trecută... și vă mulțumim, domnule președinte, că astăzi ne onorați cu mai multe invitații la microfon.

Proiectul de lege extrem de important a fost supus spre dezbatere și avizare în fond în procedură de urgență Comisiei pentru industrii și servicii.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil acest proiect.

De asemenea, Senatul a adoptat proiectul de lege. Atât Comisia pentru muncă și protecție socială, cât și Comisia juridică, de disciplină și imunități, precum și Comisia pentru buget au avizat favorabil proiectul de lege.

Proiectul de lege, așa cum s-a menționat, are ca obiect de reglementare înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice prin preluarea atribuțiilor activității și a personalului de la Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice. Principala atribuție a noii entități vizează elaborarea și implementarea strategiei naționale în domeniul achizițiilor publice.

De asemenea, este de menționat că, în dezbateri, s-a subliniat faptul că, în urma deciziei Comisiei Europene, s-a conturat necesitatea existenței unei singure structuri stabile care să dedice întreaga activitate, în sensul coordonării și implementării măsurilor ce vor fi stabilite prin strategia națională, domeniului achizițiilor publice.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei propun plenului adoptarea proiectului de lege în forma adoptată de Senat.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Mai rămâneți puțin, domnule președinte.

Propuneți-ne și timpul de dezbatere. Avem un amendament respins.

Video in format Flash/IOS

Domnul Iulian Iancu:

Trei minute dezbateri generale, un minut dacă se insistă pe vreun articol.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Să înceapă votul la timpul propus.

Video in format Flash/IOS

Cu 84 de voturi pentru și o abținere, timpul propus de domnule președinte Iulian Iancu a fost acceptat.

Dacă din partea grupurilor parlamentare...?

Vă rog, Grupul PNL, domnul Țîmpău, vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Radu Bogdan Țîmpău:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Noua instituție creată prin preluarea atribuțiilor celor două structuri care gestionau procesul de achiziție până în acest moment va avea de făcut față unor mari provocări, și anume: flexibilizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție, astfel încât fondurile publice să fie cheltuite transparent și eficient, iar fondurile europene să fie atrase în totalitate.

Guvernul nu va reuși. Dacă nu va reuși Guvernul eliminarea acestui blocaj în care se găsește țara noastră în ceea ce privește cheltuirea sumelor puse la dispoziție prin programele europene de finanțare, vom rata din nou țintele asumate de absorbție și în viitorul exercițiu bugetar european.

Reorganizarea la nivelul instituțional, realizată prin acest act normativ, nu este suficientă.

Resursa umană trebuie corect dimensionată și bine specializată, iar pachetul de legi pe domeniul achizițiilor publice trebuie să fie trimis urgent Parlamentului spre dezbatere, pentru că deja s-a pierdut timp prețios.

Grupul PNL va vota această lege, dar atrage atenția Guvernului că România nu-și mai permite să piardă bani din cauza unui sistem ineficient, netransparent și haotic, care pune în dificultate autoritățile contractante și beneficiare deopotrivă.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Da.

Și eu vă mulțumesc.

Alte grupuri parlamentare? Grupul PSD, domnul Iacoban.

Video in format Flash/IOS

Domnul Sorin-Avram Iacoban:

Mulțumesc, domnule președinte.

Trebuie să spunem de ce e nevoie de acest act normativ: pentru că România este obligată, prin acordul de parteneriat, pe exercițiul bugetar 2014-2020, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. 5515 din 6 august 2014, să adopte măsuri legislative de eficientizare a activității din domeniul achizițiilor publice.

Dacă nu luăm aceste măsuri, putem ajunge la disfuncționalități care să conducă la neaprobarea și/sau suspendarea programelor operaționale finanțate pe fonduri europene.

Acest proiect de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2015 are ca obiect de reglementare înființarea, obiectivele, atribuțiile, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, ca instituție publică cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Finanțelor, care preia Agenția Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, Unitatea pentru Coordonarea și Verificarea Achizițiilor Publice, precum și compartimentele de achiziții din direcțiile regionale ale Ministerului Finanțelor Publice.

Are ca obiective: elaborarea și implementarea strategiei naționale în domeniul achizițiilor publice, o măsură cerută imperativ de Uniunea Europeană; elaborarea politicilor și legislației în domeniu; consilierea metodologică a autorităților contractante, în ceea ce privește atribuirea de contracte; controlarea modului cum autoritatea contractantă atribuie aceste contracte, monitorizează și supervizează sistemul de achiziții publice din România.

Prin urmare, Grupul PSD susține acest proiect de act normativ.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Da.

Și eu vă mulțumesc.

Alte intervenții, dacă mai sunt?

Nemaifiind alte intervenții, stimați colegi, vreau să vă spun că avem un amendament respins.

Dacă inițiatorul vrea să-l susțină? Îl rog pe domnul deputat Vasile Horga, aveți un amendament respins de către comisie, la art. 3 după litera d, propuneți dumneavoastră.

Video in format Flash/IOS

Domnul Vasile Horga:

Da, domnule președinte. Mulțumesc.

Am tot respectul pentru domnul președinte Iulian Iancu și pentru comisia pe care o conduce, însă motivația pe care a dat-o respingerea acestui amendament denotă faptul că, de fapt, comisia nici nu l-a avut în vedere. Cred că nici nu s-a uitat peste conținutul acestui amendament, pentru că, altfel, motivația pe care comisia o dă respingerii este una care este cel puțin hilară. Adică spune comisia că atribuțiile prevăzute pentru Agenția Națională de Achiziții Publice sunt stabilite prin hotărâre de guvern, ceea ce este cu totul fals, pentru că art.2 și art.3, de fapt Capitolul 2 din ordonanța de urgență este cel care stabilește atât obiectivele, cât și atribuțiile acestei agenții naționale. Nici n-ar fi fost posibil ca atribuțiile sau obiectivele unei agenții care urmărește la nivel național un proces atât de complex să poată fi stabilite prin hotărâre de guvern. Totuși, art.5 din ordonanță dă posibilitatea Guvernului, într-adevăr, să organizeze activitatea, să facă funcțională activitatea acestei instituții, să stabilească structura organizatorică, ca și numărul total de personal. Dar aceste chestiuni nu au nicio legătură cu escaladarea atribuțiilor prevăzute de art. 3 din ordonanța de urgență și din proiectul de lege pe care noi suntem azi puși să-l aprobăm.

Eu îl rog pe domnul președinte Iulian Iancu să revizuiască acest amendament, să se uite cu grijă la formularea care este făcută, pentru că în art. 3 din ordonanță se stabilesc atribuțiile. La lit. d) este stabilită o atribuție esențială a acestei agenții, aceea de control al activității procesului de achiziții publice, dar finalitatea, adică sancțiunile pentru nerespectarea acestor atribuții nu există nicăieri. Nu există nici în hotărâre de guvern, nu există nici în ordonanța de urgență, există de abia într-un proiect de lege care va veni probabil în Parlament ulterior, în Proiectul Legii achizițiilor publice, unde, de fapt, cea care aplică sancțiunile este Curtea de Conturi a României, iar agenția n-are nicio atribuție. Dar Curtea de Conturi aplică atribuții numai în ceea ce privește cheltuirea banului public, adică partea de execuție, dar partea de proceduri nu este în dreptul nimănui.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Vasile Horga:

Deci, practic, această agenție este, în acest moment, fără obiect de activitate.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc mult, domnule deputat.

Domnul președinte... Intervenție, domnul președinte Iulian Iancu.

Video in format Flash/IOS

Domnul Iulian Iancu:

Mulțumesc stimatului coleg pentru intervenție.

Răspunsul este foarte simplu. Amendamentul Domniei Sale nu putea fi susținut pentru că, în esență, contravine Directivei europene și strategiei privind achizițiile publice, respectiv o astfel de autoritate nu va da sancțiuni, ci o va face doar instanța și Curtea de Conturi. Deci nu-i revine o astfel de sarcină, impusă prin directivă și prin strategie. Acesta este motivul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Da.

Mulțumesc.

Eu vă supun votului dumneavoastră, stimați colegi, amendamentul propus de domnul Horga de la PNL.

Să înceapă votul.

Video in format Flash/IOS

Cu 56 de voturi împotrivă, o abținere și 42 de voturi pentru, amendamentul a fost respins.

Rămâne la votul final, proiectul, așa cum l-a înaintat comisia. Are caracter ordinar legea.

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 23 ianuarie 2022, 14:35
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro