Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2015 > 30-09-2015

Ședința Camerei Deputaților din 30 septembrie 2015

19. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Coreea privind protecția informațiilor clasificate militare, semnat la București la 26 martie 2015 (PL-x 539/2015). (rămas pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 539/2015

   

Domnul Florin Iordache:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

19. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Coreea privind protecția informațiilor clasificate militare, semnat la București la 26 martie 2015, PL-x 539/2015. Are caracter ordinar.

O rog pe doamna secretar de stat, din partea Guvernului, să ne prezinte punctul de vedere.

Video in format Flash/IOS

Doamna Otilia Sava:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Semnarea unui Acord între Guvernul României și Guvernul Republicii Coreea privind protecția informațiilor clasificate militare constituie un element important pentru dezvoltarea cooperării, în domeniul apărării, între cele două părți.

Documentul este în conformitate cu normele dreptului internațional și respectă legislația statelor părților.

Pentru aceste considerente, vă adresăm respectuoasa rugăminte de a acorda votul dumneavoastră prezentului proiect de lege.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc, doamnă secretar de stat.

Din partea Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, vă rog, domnul Benga.

Video in format Flash/IOS

Domnul Ioan Benga:

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a fost sesizată spre dezbatere pe fond cu Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Coreea privind protecția informațiilor clasificate militare, semnat la București la 26 martie 2015.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil acest proiect, Consiliul Suprem al Apărării, prin Hotărârea nr. 78 din 19 iulie 2010 a avizat proiectul de lege.

Acordul supus ratificării are ca obiect de reglementare asigurarea premiselor necesare obținerii unor date pentru acoperirea informativă a unor spații de expertiză recunoscută a ambelor părți și derularea unor activități specifice ce implică schimbul de informații clasificate.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art. 73 din Constituția României, republicată.

Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituția României, republicată, și ale art. 92 alin. (8) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera Deputaților este prima Cameră sesizată.

La dezbateri a participat în calitate de invitat doamna Otilia Sava, secretar de stat în Ministerul Apărării Naționale.

În urma dezbaterilor, în ședința din 8 septembrie 2015, membrii Comisiei, cu unanimitate de voturi, au hotărât să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea acestui proiect de lege, în forma prezentată.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Din partea grupurilor parlamentare?

Grupul PNL. Vă rog, domnule Cupșa, vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Ioan Cupșa:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimate colege,

Stimați colegi,

Partidul Național Liberal, așa cum este normal, cum este firesc, va vota pentru ratificarea prezentului acord.

Acest acord, în fapt, permite continuarea demersurilor pentru extinderea cadrului legal pentru încheierea în viitorul apropiat și a unui acord bilateral în domeniul militar, așa cum noi am convenit, printr-o scrisoare de intenție care are o oarecare vechime, fiind semnată încă din anul 2010.

Nu puteam rata, ca cetățean care vrea mai binele țării, și ca deputat care ocupă vremelnica poziție de președinte al Grupului de prietenie România-Coreea din Parlamentul României, nu puteam rata oportunitatea de a mă adresa dumneavoastră, pentru a sublinia nivelul ridicat care există, privitor la relațiile politice, culturale, economice și de altă natură între cele două țări.

De asemenea, nu puteam rata oportunitatea de a încerca să sensibilizez toți decidenții, fie ei decidenți în instituții și autorități publice, fie decidenți în entități private, deci pentru a-i determina să facă ceea ce ține de ei pentru a întări în continuare relațiile, în mod special cele economice și culturale, între cele două părți.

Subliniez, de 25 de ani am stabilit relații bilaterale cu Republica Coreea. Deși relațiile noastre sunt "tinere", vedeți ghilimelele de rigoare, avem relații politice de o calitate excepțională cu Republica Coreea. Este singura țară din Asia cu care România a semnat un parteneriat strategic. În 2008 se întâmpla acest lucru. În 2010 am stabilit un plan comun pentru ca acest parteneriat strategic să ducă... să ajungem să ne atingem obiectivele pe care ni le propuneam.

Acest plan comun de acțiune, din păcate, cunoaște o oarecare rămânere în urmă, o oarecare încetinire, pe care eu o subliniez, și fac apel ca, încă o dată, toți decidenții, indiferent din care instituții și autorități, fie ele publice, fie, cum spuneam, entități private, să facă ceea ce ține de ei, pentru ca relațiile în mod special economice dar și cele culturale, dintre România și Coreea, să se întărească.

Avem relații economice de un anumit nivel, nu aș dori să le calific. Cred că un miliard de dolari schimburi comerciale, în acest moment, între România și Coreea este insuficient. Cred că câteva sute de milioane de euro investiți în economia românească de către investitori coreeni, de asemenea, pot să însemne doar un bun început.

Ca atare, așa cum vă spuneam, nu puteam să scap această oportunitate pentru a face un apel, încă o dată, la toți decidenții din această țară, pentru ca întărind relațiile cu Republica Coreea, atât Coreea, Republica Coreea, cât și România să-și atingă mai-binele.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Alte intervenții?

Alte grupuri parlamentare?

Domnul Iacoban, vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Sorin-Avram Iacoban:

Mulțumesc, domnule președinte.

Și Grupul parlamentarilor PSD susține acest Proiect de Lege privind ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Coreea privind protecția informațiilor clasificate militare.

Acest acord a venit în urma consultării purtate între reprezentanții structurilor de informații militare ale celor două țări, care au considerat că este oportun și necesar să se inițieze acest acord.

Da, așa cum spunea și colegul meu, este doar un prim pas ca, în viitor, să ducă la încheierea unui acord bilateral în domeniul apărării naționale. Este adevărat, relațiile cu Republica Coreea sunt din cele mai bune și ele trebuie extinse, mai ales în acest domeniu destul de sensibil în actuala situație geopolitică.

Acest acord asigură premisele necesare obținerii de date pentru acoperirea informativă a unor spații de expertiză și derularea unor schimburi de informații clasificate. Acest acord este în conformitate cu normele de drept internațional și respectă legislația celor două țări.

Prin urmare, supunem dumneavoastră aprobarea acestui proiect de lege.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Alte intervenții din partea grupurilor parlamentare?

Nemaifiind alte intervenții din partea grupurilor parlamentare și nefiind amendamente, urmează votul final. Are caracter ordinar.