Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2015 > 30-09-2015

Ședința Camerei Deputaților din 30 septembrie 2015

25. Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completare a Legii nr. 1/2011 a educației naționale (Pl-x 455/2015). (rămasă pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 455/2015

   

Domnul Florin Iordache:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

25. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 1/2011 a educației naționale, Pl-x 455/2015, caracter organic.

Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva? Nu.

Din partea comisiei? Domnule vicepreședinte, vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Dragoș Gabriel Zisopol:

Vă mulțumesc foarte mult.

Doamnelor și domnilor deputați,

Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport a primit spre dezbatere, în fond, propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 1/2011 a educației naționale.

Propunerea are ca obiect de reglementare completarea art. 96 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în sensul includerii în componența consiliilor de administrație ale unităților de învățământ confesional preuniversitar de stat și a celor de învățământ preuniversitar vocațional teologic a unei noi categorii de membri.

Propunerea face parte din categoria legilor organice.

Camera Deputaților este primă Cameră sesizată.

În urma dezbaterii, comisia a propus adoptarea propunerii legislative, cu amendamentele admise.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Din partea grupurilor parlamentare, dacă dorește să intervină cineva?

Da, doamnă deputat. Grupul PNL, intervenție.

Video in format Flash/IOS

Doamna Florica Cherecheș:

Grupul PNL va vota pentru adoptarea acestui proiect de lege, deoarece instituțiile de învățământ preuniversitar teologic vocațional, în prezent au aceeași componență a consiliului de administrație ca toate celelalte unități de învățământ.

În acest timp, în Legea cultelor, cât și în Legea educației naționale, respectiv în protocoalele semnate cu reprezentanții cultelor, este recunoscută importanța prezenței reprezentanților personalului avizat de aceste culte în cadrul școlilor cu profil.

Grupul PNL va vota pentru adoptarea acestei inițiative, având în vedere că în școlile de acest tip este necesară și includerea în consiliul de administrație a reprezentanților cultelor care nu au încheiat protocoale cu ministerul de resort în acest context și considerăm necesară completarea textului din Legea nr.1 a educației.

Deci vom vota pentru.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Alt grup parlamentar, dacă dorește să intervină cineva? Nu dorește să mai intervină nimeni.

Intrăm pe dezbatere. Avem trei alineate.

Dacă la titlul legii...? Nu.

Articolul unic? Observații? Nu.

Alineatul (3). Dacă sunt observații? Este vorba de art.96. Nu. Adoptat.

Rămâne la votul final. Are caracter organic.