Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2015 > 30-09-2015

Ședința Camerei Deputaților din 30 septembrie 2015

27. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru acceptarea Amendamentului de la Doha, adoptat la Doha, la 8 decembrie 2012, la Protocolul de la Kyoto la Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, adoptat la 11 decembrie 1997 (PL-x 537/2015). (rămas pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 537/2015

   

Domnul Florin Iordache:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

27. Proiectul de Lege pentru acceptarea Amendamentului de la Doha, adoptat la Doha, la 8 decembrie 2012, la Protocolul de la Kyoto la Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, adoptat la 11 decembrie 1997, PL-x 537/2015.

Inițiatorul? Guvernul? Doamna secretar de stat Anne Jugănaru.

Video in format Flash/IOS

Doamna Anne-Rose-Marie Jugănaru:

Mulțumesc, domnule președinte.

Încă din 2007, în vederea adoptării acestui instrument multilateral în domeniul schimbărilor climatice Uniunea Europeană s-a angajat unilateral să reducă, până în 2020, cu 20% emisiile de gaze cu efect de seră la nivelul Uniunii Europene, față de nivelul atins în 1990.

Pentru implementarea acestui angajament Uniunea Europeană a adoptat pachetul legislativ Schimbări climatice, energii din surse regenerabile, destinat să asigure atingerea obiectivelor asumate.

Pachetul legislativ se implementează deja în România începând cu 1 ianuarie 2013.

Acceptarea amendamentului de la Doha de către România nu presupune angajamente suplimentare față de cele agreate deja la nivelul Uniunii Europene.

Având în vedere cele expuse, vă rugăm să aprobați acest proiect de lege.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

O invit în continuare pe doamna președinte Carmen Ileana Moldovan, președinta Comisiei pentru mediu.

Vă rog să prezentați raportul.

Video in format Flash/IOS

Doamna Carmen Ileana Moldovan:

Mulțumesc, domnule președinte.

Comisia pentru mediu și echilibru ecologic a fost sesizată spre dezbatere în fond în procedură obișnuită cu proiectul de lege menționat mai devreme.

Camera Deputaților este primă Cameră sesizată.

Proiectul are ca obiect acceptarea amendamentului de la Doha la Protocolul de la Kyoto, la Convenția-cadru a Națiunilor Unite. Acest amendament reprezintă, practic, o înțelegere internațională care, prin obiectul de reglementare, intră sub incidența prevederilor Legii nr. 590/2003 privind tratatele.

Am ținut cont, la întocmirea prezentului raport, de avizul favorabil al Consiliului Legislativ, precum și de cel al Comisiei pentru politică externă.

Membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege, care face parte, de altfel, din categoria legilor ordinare.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Dacă din partea grupurilor parlamentare dorește să intervină cineva? Nu dorește să intervină nimeni.

Vă rog, domnule Cernea. Nu v-am văzut.

Video in format Flash/IOS

Domnul Remus-Florinel Cernea:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Eram într-adevăr mai în spate. Ați menționat mai întâi grupurile politice, am așteptat câteva clipe să văd dacă este vreun coleg care să ia cuvântul. Vă mulțumesc că mi-ați acordat dreptul la cuvânt.

Sigur că voi vota și eu pentru acest proiect de lege.

În același timp, vreau să reiau apelurile făcute în repetate rânduri pentru ca politica energetică a României să fie orientată în mult mai mare măsură spre surse regenerabile de energie. În continuare avem mari poluatori și mari generatori de emisii, aceste complexe energetice Turceni, Rovinari și altele generează mari emisii de gaze cu efect de seră. La Paris, în decembrie, se va duce o luptă pentru un nou acord internațional de reducere a emisiilor, pentru că, din păcate, ritmul în care se produc aceste schimbări climatice este mult mai rapid decât sunt măsurile luate de guverne. Și dacă nu vom avea responsabilitatea să luăm și să ajungem la acorduri internaționale îndrăznețe, energice, hotărâte, umanitatea va avea foarte, foarte mult de pierdut în următoarele decenii, foarte multe specii vor dispărea, vom fi confruntați și cu migrații bazate pe schimbări climatice, problemele generale ale civilizației umane se vor amplifica. Or, acum este momentul ca și România, alături de partenerii europeni, să susțină un acord îndrăzneț, și-mi exprim speranța ca Ministerul Mediului, Guvernul României și Parlamentul României să susțină un acord și să susțină nivelul european de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, pentru că, știți foarte bine, europenii sunt în avanposturi, multe alte țări, din păcate, vor dori un acord mai puțin îndrăzneț, dar sper ca România să fie de partea celor care vor ridica ștacheta cât mai sus posibil.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Încep dezbaterile.

Dacă la titlul legii sunt observații? Nu sunt.

Articolul unic. Sunt observații? Nu sunt.

Rămâne la votul final. Are caracter ordinar.