Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 30, 2015
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.167/08-10-2015
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2015 > 30-09-2015 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 30, 2015

28. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Jersey privind schimbul de informații în domeniul fiscal, semnat la Londra, la 1 decembrie 2014 (PL-x 535/2015). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 535/2015

   

Domnul Florin Iordache:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

28. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul de la Jersey privind schimbul de informații în domeniul fiscal, semnat la Londra la 1 decembrie 2014, PL-x 535/2015.

Guvernul? Domnule secretar de stat, vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Ion Ghizdeanu:

Acest proiect de lege, evident, prin prevederile acordului, stabilește, între altele, sfera teritorială de aplicare a acordului, impozitele care fac obiectul schimbului de informații în domeniul fiscal, modalitatea de efectuare a schimbului de informații și confidențialitatea informațiilor.

Menționăm că Jersey se află sub autoritatea Coroanei Britanice, însă nu este parte a Uniunii Europene și, conform Protocolului de aderare a Regatului Unit, Jersey aplică numai prevederile Uniunii Vamale.

Ca urmare, a fost nevoie de un asemenea acord. Menționăm că Jersey are deja semnate 34 de astfel de acorduri.

Având în vedere conținutul acestui proiect de lege, acordul semnat, Guvernul, prin Ministerul Finanțelor Publice, în acord cu raportul Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, adresează rugămintea de adoptare a acestui proiect în forma prezentată de Guvern.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Comisia pentru buget, finanțe și bănci, raport. Domnul deputat Niță, de la Brașov; raportul comisiei, vă rog. Domnul Emilian Niță.

Video in format Flash/IOS

Domnul Emil Niță:

Da, mulțumesc.

Raport asupra Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Jersey privind schimbul de informații în domeniul fiscal, semnat la Londra, la 1 decembrie 2014.

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru buget, finanțe și bănci a fost sesizată spre dezbatere în fond cu Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Jersey privind schimbul de informații în domeniul fiscal, semnat la Londra, la 1 decembrie 2014.

Conform prevederilor art. 75 din Constituția României, republicată, și ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este prima Cameră sesizată.

La dezbaterea proiectului de lege s-a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ.

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Jersey.

Prin încheierea acestui acord, se va constitui cadrul juridic bilateral în acest domeniu, ceea ce va conduce la posibilitatea promovării cooperării în materie fiscală, la combaterea practicii fiscale neloiale în relațiile dintre cele două părți.

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii comisiei au examinat proiectul de lege menționat mai sus în ședința din 22 septembrie 2015.

La lucrările comisiei s-a înregistrat prezența unui număr de 33 de deputați din totalul de 33 de membri.

La dezbaterea acestui proiect de lege au participat, în calitate de invitați, reprezentanți ai Ministerului Finanțelor Publice.

În urma examinării proiectului de lege, a opiniilor exprimate, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaților spre dezbatere și adoptare Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Jersey privind schimbul de informații în domeniul fiscal, semnat la Londra, la 1 decembrie 2014, în forma prezentată de Guvern.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc mult.

Dezbateri generale? Grupul PNL. Vă rog, domnule deputat.

Video in format Flash/IOS

Domnul Anton Doboș:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Partidul Național Liberal militează pentru combaterea practicilor fiscale neloiale. Mai mult de atât, corupția este un fenomen de amploare în toată lumea, iar România, după cum bine știm, nu face excepție. Ea nu poate fi combătută decât susținând astfel de demersuri care oferă condiții pentru ca fluxurile financiare să devină transparente.

În consecință, Grupul parlamentarilor al PNL susține acest proiect de lege.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc. Alte intervenții, dacă mai sunt? Alte grupuri parlamentare sau deputați neafiliați? Nu.

Urmează votul final. Are caracter ordinar.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 1 december 2021, 21:35
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro