Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 28, 2015
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.191/05-11-2015
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2015 > 28-10-2015 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 28, 2015

14. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.109/2007 privind reutilizarea informațiilor din instituțiile publice (PL-x 658/2015). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 658/2015

   

Domnul Florin Iordache:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

19. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.109/2007 privind reutilizarea informațiilor din instituțiile publice, PL-x 658/2015. Caracter ordinar.

Guvernul? Vă rog, doamnă secretar de stat.

Video in format Flash/IOS

Doamna Ionela Viorela Dobrică (subsecretar de stat, Ministerul pentru Societatea Informațională):

Bună ziua!

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Având în vedere că, după adoptarea primului set de norme privind reutilizarea informațiilor din sectorul public, în 2003, atunci când Legea nr.109/2007 a transpus integral Directiva 2003/98 privind reutilizarea informațiilor din sectorul public, cantitatea de date, inclusiv de date publice a crescut într-un ritm exponențial la nivel mondial, fiind generate și colectate noi tipuri de date, iar progresul tehnologic rapid permite crearea de noi servicii și aplicații pe baza utilizării cumulării sau combinării datelor, a fost adoptată Directiva 2013/37/UE de modificare a Directivei 2003/98/CE, pentru a ține pasul cu aceste schimbări rapide și pentru a nu exista riscul pierderii oportunităților economice și sociale oferite de reutilizarea datelor publice.

Noutățile aduse de prezentul proiect de modificare a Legii nr.109 și prevăzute de Directiva 2013/37 vizează următoarele aspecte: introducerea unui veritabil drept de reutilizare, făcând reutilizabil tot conținutul care poate fi accesat conform legislației naționale privind liberul acces la informație; reducerea plafonului superior pentru taxele care pot fi impuse pentru dreptul de reutilizare în cazurile limitativ prevăzute de lege, permițând impunerea unor taxe care să acopere costurile marginale, la care se poate adăuga un profit care nu va fi mai mare de 5% peste nivelul ratei dobânzii de referință a BNR; extinderea domeniului de aplicare a legii la anumite instituții culturale, cum ar fi bibliotecile, muzeele și arhivele; consolidarea obligației de transparență privind condițiile și tarifele referitoare la reutilizare; încurajarea publicării mai multor documente în format deschis și prelucrabil automat; consolidarea protecției datelor cu caracter personal; creșterea transparenței administrației publice; și consolidarea drepturilor de proprietate intelectuală și industrială.

Ministerul pentru Societatea Informațională susține raportul comisiei sesizate în fond.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Domnul Ciprian Nica, Comisia juridică, vă rog să prezentați raportul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Nicolae-Ciprian Nica:

Mulțumesc, domnule președinte.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din 7 octombrie 2015.

Prezentul proiect vizează preluarea corespunzătoare a normelor modificatoare ale Directivei 2013/37 a Uniunii Europene, reprezentând un demers pe deplin justificat.

La dezbateri a participat, în calitate de invitat, din partea ministrului societății informaționale doamna Ionela Dobrică, subsecretar de stat.

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au hotărât cu unanimitate de voturi să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.109/2007 privind reutilizarea informațiilor din instituțiile publice în forma transmisă de Senat.

Din numărul total de 26 de membri ai Comisiei juridice, de disciplină și imunități au participat la ședință 21 de deputați.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

La dezbateri generale? Vă rog, doamnă deputat.

Video in format Flash/IOS

Doamna Niculina Mocioi:

Mulțumesc, domnule președinte.

Proiectul de lege se referă la transpunerea unei directive europene privind reutilizarea informațiilor din instituțiile publice.

De menționat că, în momentul de față, legislația din România în domeniul reutilizării informațiilor din sectorul public este asemănătoare cu cea din alte state membre ale Uniunii Europene. Însă, așa cum se arată și în cuprinsul instrumentului de prezentare și motivare, întrucât în cursul anului 2013, Directiva 2003/98/CE a suferit unele modificări esențiale, statul român are obligația, dată fiind incidența directă a prevederilor Directivei 2013/37/UE, în virtutea obligațiilor ce incumbă statelor membre de aliniere continuă la evoluția acquis-ului, să transpună la nivel național dispozițiile acestui act juridic european modificator.

În conformitate cu prevederile directivei, politicile de deschidere a datelor încurajează punerea la dispoziție pe scară largă și reutilizarea informațiilor din sectorul public în scopuri private sau comerciale cu constrângeri juridice, tehnice sau financiare minime sau chiar inexistente, dar nu numai pentru operatorii economici, ci și pentru publicul larg.

Aceste modificări pot juca un rol important în demararea dezvoltării de noi servicii, bazate pe mijloace inovatoare, de combinare și utilizare a acestor informații, pot stimula creșterea economică și promova angajamentul social.

Practic, prin reglementarea posibilității utilizării informațiilor și în scopuri comerciale, prezentul act normativ poate contribui la dezvoltarea unui segment nou pe piața de bunuri și servicii bazate pe cunoaștere.

Deschiderea datelor și transparentizarea administrației publice vor avea un impact pozitiv și în privința implicării sociale a cetățenilor, care vor obține astfel mult mai ușor informații din sectorul public.

Având în vedere importanța actului normativ, Grupul PNL va vota în favoarea acestui proiect legislativ.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Alte intervenții? Nemaifiind alte intervenții, rămâne la votul final.

Are caracter ordinar.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 4 december 2021, 4:31
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro