Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2015 > 28-10-2015

Ședința Camerei Deputaților din 28 octombrie 2015

21. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.34/2015 privind aprobarea plății contribuției anuale de participare a României la Comitetul pentru Investiții sesiune lărgită din cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte (PL-x 629/2015). (rămas pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 629/2015

   

Domnul Florin Iordache:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

26. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 34/2015 privind aprobarea plății contribuției anuale de participare a României la Comitetul pentru Investiții sesiune lărgită din cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 - PL-x 629/2015.

Guvernul.

Vă rog. Vă rog, doamna secretar de stat.

Video in format Flash/IOS

Doamna Mirela Popina (secretar general, Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor):

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Proiectul de lege supus aprobării are ca obiect de reglementare completarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, în sensul introducerii Departamentului pentru Investiții Străine și Parteneriat Public-Privat pe lista instituțiilor autorizate să plătească cotizații la organizațiile internaționale interguvernamentale.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Da, mulțumesc.

Din partea Comisiei pentru buget, domnul Emil Niță, de la Brașov.

Prezentați raportul, domnule Niță.

Video in format Flash/IOS

Domnul Emil Niță:

Mulțumesc.

Raport asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 34/2015 privind aprobarea plății contribuției anuale de participare a României la Comitetul pentru Investiții sesiune lărgită în cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 41/1994.

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru buget, finanțe și bănci a fost sesizată în legătură cu acest proiect de lege.

Conform art. 75 din Constituția României, republicată, și art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din 28. 09. 2015.

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare aprobarea plății contribuției anuale de participare a României la cele două foruri.

În conformitate cu prevederea art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii comisiei au examinat proiectul de lege mai sus menționat, în ședința din 20.10.2015.

La lucrările comisiei au participat 32 de deputați din totalul de 33 de membri. La dezbaterea acestui proiect de lege au participat, în calitate de invitați, reprezentanți ai Ministerului Finanțelor Publice.

În urma examinării proiectului de lege, cu unanimitate de voturi, s-a decis să se supună plenului Camerei Deputaților spre dezbatere și adoptare proiectul de lege mai sus menționat, în forma adoptată de Senat.

În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

La dezbateri generale.

Vă rog, doamna deputat. Grupul PNL.

Video in format Flash/IOS

Doamna Eleonora-Carmen Hărău:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Fără discuție că Grupul PNL va fi de acord, votând acest act normativ.

Aș vrea, însă, să atrag atenția asupra importanței gestionării unor fenomene, unor aspecte de felul acesta ceva mai riguros, mai organizat pentru că neplata acestei contribuții, după 3 notificări în acest sens din partea OCDE, conduce la suspendarea participării României la lucrările OCDE și nu este vorba de orice fel de organizație, de orice fel de instituție. Este vorba despre Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică care a fost creată în 1961, pe structura Organizației pentru Cooperare Economică Europeană, fiind gândită ca un partener în plan economic al NATO.

În prezent, organizația cuprinde 30 de state membre și are relații de colaborare privind transferul de expertiză cu 100 de țări și economii. Țările care fac parte din structura organizației produc în prezent aproximativ 60% din volumul de bunuri și servicii raportate pe plan mondial, iar organizația are la dispoziție aproximativ 340.000.000 de euro proveniți din contribuția diferențiată a statelor membre.

Prin convenția de înființare au fost stabilite principalele obiective ale activității sale, iar instrumentele de lucru ale OCDE sunt rezoluțiile, declarațiile, recomandările, codurile de conduită, ele neavând caracter juridic obligatoriu.

În ceea ce privește România, plata cotizației anuale a părții române se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului pentru Departamentul pentru Investiții Străine și Parteneriat Public-Privat, în limita echivalentului în lei a sumei stabilite anual de Adunarea Generală a Organizației.

În acest cadru evolutiv, departamentul a primit prin Ministerul Afacerilor Externe, copia facturii reprezentând contribuția de participare la Comitetul de Investiții. Și aș vrea, dragi colegi, să vă mai fac o observație și să atenționez și Guvernul - este aici doamna secretar de stat - vorbim de completarea anexei unei ordonanțe din 1994; Ordonanță de Guvern din 1994, netrecută prin filtrul parlamentar.

E cazul să ne gândim să facem puțină ordine între actele normative, așa cum, de altminteri, și domnul președinte Klaus Iohannis de la această tribună ne-a atras atenția că ar trebui să procedăm.

Vă mulțumesc foarte mult.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Alte intervenții? Nefiind alte intervenții, urmează votul final, neavând amendamente.

Procedură, domnul Marian Neacșu, liderul Grupului PSD.

Vă rog, domnule deputat.