Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 28, 2015
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.191/05-11-2015
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2015 > 28-10-2015 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 28, 2015

25. Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor (Pl-x 508/2014). (rămasă pentru votul final)
 
see bill no. 508/2014

   

Domnul Florin Iordache:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

30. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.

Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva? Nu.

Domnul Ciprian Nica. Raportul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Nicolae-Ciprian Nica:

Mulțumesc frumos, domnule președinte.

În temeiul dispozițiilor art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină și imunități a fost sesizată spre dezbatere în fond cu Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins inițiativa legislativă în ședința din data de 25 noiembrie 2014.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.180/2002, cu modificările și completările ulterioare, în sensul instituirii ca sancțiune contravențională principală a închisorii contravenționale.

Consiliul Legislativ a avizat negativ inițiativa legislativă.

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale a avizat negativ inițiativa legislativă cu unanimitate de voturi.

Guvernul României, conform punctului de vedere transmis prin adresa 1097 din 5 iunie 2014, nu susține adoptarea propunerii legislative.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi să propună plenului Camerei Deputaților, spre dezbatere și adoptare, un raport de respingere a Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, întrucât închisoarea contravențională a fost eliminată din sfera sancțiunilor contravenționale principale prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.108 din 2003 pentru desființarea închisorii contravenționale.

Prezenta inițiativă legislativă își propune să instituie închisoarea contravențională, ca sancțiune principală. În actualul cadru constituțional nu poate fi adoptată această propunere legislativă și nu poate fi instituită închisoarea contravențională drept sancțiune principală, întrucât s-ar încălca prevederile art.23 alin.(13) din Constituția României, republicată, dispoziție potrivit căreia sancțiunea privativă de libertate nu poate fi decât de natură penală.

Face parte din categoria legilor ordinare.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

La dezbateri generale.

Vă rog, doamnă deputat. Grupul PNL.

Video in format Flash/IOS

Doamna Niculina Mocioi:

Mulțumesc, domnule președinte.

În actualul cadru constituțional, nu poate fi adoptată această propunere legislativă și nu poate fi instituită închisoarea contravențională drept sancțiune principală. S-ar încălca prevederile art.23 alin.(13) din Constituția României, dispoziție potrivit căreia sancțiunea privativă de libertate nu poate fi decât de natură penală.

Precizez că închisoarea contravențională a fost eliminată din sfera sancțiunilor contravenționale principale prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.108/2003.

Așadar, prevederea constituțională exclude posibilitatea reglementării și aplicării unor sancțiuni privative de libertate pentru fapte de orice natură care nu aparțin ilicitului penal, excluzându-se astfel posibilitatea ca în dreptul român să fie reglementată și aplicată sancțiunea contravențională.

Având în vedere motivele expuse, Grupul parlamentar al PNL va vota pentru respingerea acestui proiect de lege.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Alte intervenții, dacă mai sunt?

Domnul Iacoban. Vă rog, domnule deputat.

Video in format Flash/IOS

Domnul Sorin-Avram Iacoban:

Mulțumesc, domnule președinte.

Și Grupul deputaților PSD va vota împotriva acestui proiect de lege, va vota pentru raportul de respingere, pentru că, într-adevăr, poate deveni o lege neconstituțională. De altfel, și Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins acest proiect de lege. În unanimitate, în Comisia juridică acest proiect de lege a primit raport de respingere; de asemenea, unanimitate în Comisia pentru drepturile omului.

Consiliul Legislativ, de asemenea, a dat aviz negativ și, bineînțeles, Guvernul nu susține acest proiect de lege.

Prin urmare, vă propun să votăm pentru raport de respingere.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Alte intervenții? Nu mai sunt alte intervenții.

Rămâne la votul final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 4 december 2021, 4:23
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro