Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 16, 2016
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.44/24-03-2016
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2016 > 16-03-2016 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 16, 2016

20. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului privind cooperarea în domeniul apărării între Guvernul României și Guvernul Republicii Algeriene Democratice și Populare, semnat la Alger la 7 decembrie 2015 (PL-x 41/2016) (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 41/2016

   

Domnul Petru Gabriel Vlase:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

20. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului privind cooperarea în domeniul apărării între Guvernul României și Guvernul Republicii Algeriene Democratice și Populare, semnat la Alger la 7 decembrie 2015.

Guvernul? Domnule ambasador, vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Alexandru Victor Micula (secretar de stat, Ministerul Afacerilor Externe):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Sunt Victor Micula, secretar de stat la Externe.

Încheierea unui Acord-cadru privind cooperarea în domeniul apărării între Guvernul României și Guvernul Republicii Algeriene Democratice și Populare a avut în vedere rolul pe care statul algerian îl are în procesul de stabilizare a regiunii, precum și atenția deosebită pe care România, ca stat membru NATO, o acordă relațiilor bilaterale cu armata algeriană.

În acest sens, menționăm rolul activ al statului algerian în cadrul dialogului mediteranean, precum și încheierea primului IPAP, fapt ce demonstrează interesul pentru dezvoltarea relațiilor cu NATO.

Totodată, Algeria deține o experiență deosebită în lupta împotriva terorismului, acordând sprijin și expertiză statelor vecine confruntate cu probleme de securitate complexe.

În acest context, în anul 2005, partea algeriană a propus încheierea unui acord care să reglementeze cooperarea în domeniul apărării, proiectul fiind negociat și agreat la nivel de experți în timpul discuțiilor care au avut loc la sfârșitul lunii septembrie 2014 la Alger.

Încheierea acordului reprezintă un pas important în vederea stabilirii cadrului juridic bilateral și deschide posibilitatea cooperării militare româno-algeriene în domenii de interes reciproc, precum și modernizarea echipamentelor militare, schimbul de informații, dezvoltarea cercetării științifice și tehnologice prin punerea în practică de programe comune de cercetare și tehnologie sau formarea personalului în instituții superioare de învățământ militar.

Totodată, menționăm că intrarea în vigoare a acordului-cadru de cooperare deschide posibilitatea lansării unor proiecte de cooperare în domeniul tehnicii, tehnologiei, al echipamentelor militare și al reparațiilor care ar putea aduce beneficii industriei de apărare din România, Algeria ocupând un loc important la nivel mondial în topul importatorilor de tehnică, tehnologie și echipamente militare.

Precizăm că acordul nu conține prevederi contrare legislației naționale și cuprinde dispoziții referitoare la scop, definiții, domenii de cooperare, aplicarea acordului, comitetul mixt, statutul personalului aflat pe teritoriul celeilalte părți, repararea prejudiciilor, modalități de suportare a cheltuielilor, accesul la servicii medicale, protecția informațiilor clasificate, soluționarea divergențelor, amendarea, intrarea în vigoare și perioada de valabilitate.

Având în vedere cele prezentate, vă adresez respectuoasa rugăminte de a acorda votul dumneavoastră prezentului proiect de lege.

Vă mulțumesc foarte mult.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Comisia? Domnul Benga.

Video in format Flash/IOS

Domnul Ioan Benga:

Mulțumesc, domnule președinte.

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a fost sesizată spre dezbatere în fond cu Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului privind cooperarea în domeniul apărării între Guvernul României și Guvernul Republicii Algeriene Democratice și Populare, semnat la Alger la 7 decembrie 2015.

Consiliul legislativ a avizat favorabil acest proiect, Consiliul Suprem de Apărare a Țării a aprobat semnarea Acordului, Comisia pentru politică externă a avizat favorabil proiectul de lege.

Acordul supus ratificării are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului juridic bilateral pentru deschiderea cooperării militare româno-algeriene, pe proiecte de interes reciproc, în domenii cum ar fi: modernizarea echipamentelor militare, schimbul de informații, dezvoltarea cercetării științifice și tehnologice, prin punerea în practică de programe comune de cercetare și tehnologie sau formarea personalului în instituții superioare de învățământ militar.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Camera Deputaților este prima Cameră sesizată.

La lucrările comisiei au fost prezenți 20 de deputați din numărul de 27 de membri.

La dezbateri a participat, în calitate de invitat, în conformitate cu prevederile art. 54 și 55 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, doamna Otilia Sava, secretar de stat în Ministerul Apărării Naționale.

În urma dezbaterilor din ședința din 8 martie 2016, membrii comisiei, cu unanimitate de voturi, au hotărât să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea acestui proiect de lege în forma prezentată.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Dezbateri generale? Domnul Calimente.

Video in format Flash/IOS

Domnul Mihăiță Calimente:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Algeria are un rol activ în dialogul mediteranean și a încheiat primul IPAP, Individual Partnership Action Plan, fapt care demonstrează un interes crescut în dezvoltarea relațiilor cu NATO.

De asemenea, Algeria deține o experiență deosebită în lupta contra terorismului, acordând sprijin și expertiză statelor vecine, confruntate cu probleme de securitate complexe.

Partea algeriană a propus încă din anul 2005 încheierea unui acord care să reglementeze cooperarea în domeniul apărării între cele două state.

Textul acordului a fost negociat și agreat, la nivelul experților, pe timpul discuțiilor care au avut loc la sfârșitul lunii septembrie 2014 la Alger. Ulterior convenirii textului, acesta a fost aprobat pentru semnare de către Consiliul Suprem de Apărare a Țării, prin Hotărârea nr. 35/2015.

În temeiul aprobării Consiliului Suprem de Apărare a Țării și ale primelor puteri eliberate de Ministerul Afacerilor Externe, Acordul a fost semnat la data de 7 decembrie 2015 la Alger.

Încheierea Acordului constituie un pas important în vederea stabilirii cadrului juridic bilateral și în vederea deschiderii posibilităților cooperării militare româno-algeriene pe proiecte de interes reciproc, în domenii cum ar fi: modernizarea echipamentelor militare, schimbul de informații, dezvoltarea cercetării științifice și tehnologice prin punerea în practică de programe comune de cercetare și tehnologie sau formarea personalului în instituții superioare de învățământ militar.

După intrarea în vigoare a Acordului-cadru de cooperare, există posibilitatea lansării unor proiecte de cooperare în domeniul tehnicii, tehnologiei, echipamentelor militare și al reparațiilor care ar putea aduce beneficii industriei de apărare din România, Algeria ocupând un loc important la nivel mondial în topul importatorilor de tehnică, tehnologie și echipamente militare.

Având în vedere cele arătate anterior, Partidul Național Liberal susține și va vota în favoarea acestui proiect legislativ.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Alte intervenții? Nu sunt.

Nefiind amendamente, urmează votul final.

Domnul Pâslaru, vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin-Costin Pâslaru:

Domnule președinte,

Vă solicit un timp de două minute, timp de consultări, pauză de consultări.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 17 january 2022, 7:09
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro