Plen
Ședința Camerei Deputaților din 26 aprilie 2016
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.84/05-05-2016
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
18-10-2021
13-10-2021
12-10-2021
11-10-2021
05-10-2021 (comună)
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2016 > 26-04-2016 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 26 aprilie 2016

11. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2015 pentru prelungirea valabilității licențelor de traseu și a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul București și localitățile județului Ilfov (PL-x 56/2016). (rămas pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 56/2016

   

Domnul Petru Gabriel Vlase:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2015 pentru prelungirea valabilității licențelor de traseu și a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul București și localitățile județului Ilfov.

Guvernul?

Vă rog. Vă rog să vă prezentați.

Video in format Flash/IOS

Domnul Ion-Aurel Stanciu (secretar de stat, Ministerul Transporturilor):

Mulțumesc, domnule președinte.

Aurel Stanciu, secretar de stat, Ministerul Transporturilor.

Doamnelor, domnilor deputați,

Prin Legea nr. 225/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2013 pentru prelungirea valabilității licențelor de traseu și a programului de transport județean a fost stabilită în mod expres valabilitatea programului de transport de persoane prin servicii regulate între municipiul București și localitățile județului Ilfov.

Datorită faptului că la Tribunalul Buzău, prin Hotărârea nr. 747 din 18 aprilie 2014, s-a dispus suspendarea programului de transport public de persoane cu autobuzele prin servicii regulate între unitățile administrativ-teritoriale și zona metropolitană București 2014-2020, până la judecarea în fond a cauzei, este necesară asigurarea în continuare a serviciilor de transport în această zonă, în condiții de legalitate.

Astfel, se impune prelungirea valabilității licențelor de traseu și a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul București și localitățile județului Ilfov.

Guvernul susține acest proiect de lege.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Comisia?

Comisia pentru administrație sau Comisia pentru industrii sau Comisia pentru transporturi.

Domnul Lupu, președintele Comisiei pentru transporturi.

Video in format Flash/IOS

Domnul Mihai Lupu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Raport comun asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2015 pentru prelungirea valabilității licențelor de traseu și a programului de transport în baza cărora se efectuează servicii regulate de transport de persoane între municipiul București și localitățile județului Ilfov.

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituția României, republicată, și ale art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera Deputaților este Cameră decizională pentru acest proiect.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, în ședința din data de 2 martie 2016.

La întocmirea prezentului raport, comisiile au avut în vedere: avizul favorabil al Consiliului Legislativ, conform Avizului nr. 1360 din 29 decembrie 2015; avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități, din data de 15 martie 2016; avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, din data de 15 martie 2016.

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare prorogarea termenului prevăzut la alin. (2) al articolului unic al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2013, în scopul asigurării continuității efectuării serviciilor regulate de persoane între municipiul București și localitățile județului Ilfov, evitării practicilor ilicite în activitățile de transport de persoane și asigurării cadrului legal de efectuare a acestor servicii de transport, precum și al evitării impactului negativ asupra bugetului de stat, prin diminuarea veniturilor încasate ca urmare a neplății taxelor și impozitelor aferente activităților de transport de persoane, ce sunt desfășurate în afara sau în lipsa cadrului legal în vigoare.

În conformitate cu prevederile art. 61 și ale art. 63 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, comisiile au examinat proiectul de lege menționat mai sus, în ședințe separate.

Comisia pentru transporturi și infrastructură a examinat proiectul de lege, în ședința din 31 martie 2016.

La lucrările comisiei și-a înregistrat prezența un număr de 21 de deputați, din totalul de 22 de membri.

La dezbaterile care au avut loc, au participat, în calitate de invitați, în conformitate cu art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare: domnul Aurel Stanciu, secretar de stat, Ministerul Transporturilor, doamna Carmen Pop - șef serviciu în cadrul Departamentului Relația cu Parlamentul din Ministerul Transporturilor, doamna Adriana Kalapis - director Direcția Transport Rutier din cadrul Ministerului Transporturilor și doamna Sirma Caraman - secretar de stat, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, comisiile au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2015 pentru prelungirea valabilității licențelor de traseu și a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul București și localitățile județului Ilfov, cu amendamentele admise prevăzute în anexa la prezentul raport.

În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Mulțumesc, domnule președinte.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Dezbateri generale?

Vă rog. Poftiți, poftiți.

Video in format Flash/IOS

Domnul Dan Coriolan Simedru:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Stimați colegi,

Scopul acestui act normativ este acela de a asigura continuitatea serviciului public de transport persoane, fie local sau județean, în condițiile în care există litigii nesoluționate în instanță, de peste 2 ani de zile, între transportatori și autorități.

La sfârșitul anului 2015, Ordonanța de urgență nr. 63/2015 a prelungit valabilitatea Programului de transport public local 2008-2013, până la 1 ianuarie 2016, pentru că instanțele de judecată nu au pronunțat decizii finale, în cazul București-Ilfov.

Plecând de la situația existentă la nivelul municipiului București și al localităților din județul Ilfov, am propus, alături de alți colegi, o serie de completări ale actului normativ, astfel încât să fie remediate problemele similare existente și la nivelul altor județe din țară, până la rămânerea definitivă a hotărârilor judecătorești.

Așa este corect, să beneficieze de tratament egal și alte unități administrativ-teritoriale și să nu fie periclitat dreptul cetățenilor la transport public local.

Grupul Partidului Național Liberal va vota acest act normativ, tocmai pentru că vine în întâmpinarea acestor nevoi, având în vedere faptul că transportul public de persoane este un serviciu de utilitate publică, prestat în interesul general al comunităților respective.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Gheorghe Marin:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Această ordonanță de urgență venea, în esența ei, să proroge termenul pentru transportul de persoane, între municipiul București și județul Ilfov, și e vorba de traseele regulate.

Dar în aceeași situație în care se găsea transportul dintre cele două zone se aflau și alte transporturi, și anume transportul județean și uneori chiar transportul local, pentru că această circulație era interzisă... sau licențele respective erau interzise la un moment dat, pentru faptul că existau în instanță procese pe eliberarea acestor licențe.

Și atunci s-a luat hotărârea ca și pentru aceste situații, adică transportul județean și transportul local, să se poată prelungi licențele până când se va da o hotărâre judecătorească definitivă în instanță.

Și de aceea credem noi că în acest fel am reușit să rezolvăm problema transportului, să nu se blocheze, atât între municipiul București și județul Ilfov, dar și în ceea ce privește transportul județean și local.

De aceea, Partidul Social Democrat va susține această lege.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Alte intervenții? Nu sunt.

Dezbatere pe articole. Avem 6 amendamente admise.

Pct. 1. Obiecții, comentarii? Adoptat.

Articolul unic? Obiecții, comentarii? Adoptat.

Titlul. Obiecții, comentarii? Adoptat.

4? Adoptat.

Art. 3? Adoptat.

5? Adoptat.

Art. II? Adoptat.

Mulțumesc.

Vot final.

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 20 octombrie 2021, 3:02
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro