Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2016 > 08-06-2016

Ședința Camerei Deputaților din 8 iunie 2016

13. Dezbaterea Propunerii legislative privind înființarea instituției Avocatul Copilului (Pl-x 139/2016) (rămasă pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 139/2016

   

(În continuare, conducerea ședinței a fost preluată de domnul deputat Petru Gabriel Vlase, vicepreședinte al Camerei Deputaților.)

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

5. Propunerea legislativă privind înființarea Instituției Avocatul Copilului.

Din partea inițiatorilor? Comisia?

Din partea inițiatorilor? Vă rog.

Video in format Flash/IOS

Doamna Maria-Andreea Paul:

Bună ziua!

Stimați colegi,

Acest proiect de lege nu are culoare politică. Este vorba despre copiii acestei țări și despre nevoia de a avea un sistem de monitorizare a modului în care este respectat dreptul copilului.

40 de țări europene au o instituție independentă a Avocatului Copilului. În România, nu există așa ceva. Din anul 1997 - așadar, de un deceniu -, există Rețeaua europeană a ombudsmanilor copiilor. România nu are așa ceva.

Proiectul politic este semnat de către deputați și senatori din toate partidele politice. Doamnele din toate partidele politice reprezintă corpul dur al inițiatorilor acestui proiect de lege.

De ce un astfel de proiect de lege? În primul rând, astăzi, în România, nu există date statistice și sisteme eficiente care să ofere o imagine completă și reală cu privire la situația copiilor și la respectarea drepturilor lor, ceea ce face aproape imposibilă plasarea problematicii drepturilor copilului pe agenda publică și, implicit, politică.

În ciuda procentului semnificativ din populație - unul din cinci români sunt astăzi copii -, vocea lor este invizibilă. Ei, copiii, sunt invizibili pentru politici, nu reprezintă o voce.

O treime din copiii României trăiește în sărăcie. Opt minori din o sută trăiesc în România la nivelul de sărăcie severă, cu mai puțin de 15 lei pe zi. 40% din populația României se află în risc de sărăcie și excluziune socială, dar, în rândul copiilor, acest procent crește la aproape 50%. Cei mai vulnerabili sunt copiii din mediul rural și copiii romi.

Ceea ce am propus în acest proiect de lege este respectarea principiilor de la Paris, respectarea recomandărilor Consiliului European, pentru crearea unei instituții independente, accesibile, care să respecte rigorile pluralismului, ale mijloacelor și resurselor necesare pentru desfășurarea activității Instituției Avocatului Copilului și, mai ales, apolitice. Apolitice.

Nu detaliez caracteristicile și atribuțiile Avocatului Copilului, dar vă spun atât: este a treia inițiativă și proiect de lege din ultimul sfert de veac.

A sosit timpul să ne revenim și să acordăm atenție, și să onorăm această lipsă a deciziei publice în România, de a avea și de a crea o instituție eficientă a Avocatului Copilului. Iar poziționarea Avocatului Poporului poate să fie de înțeles; lui nu-i va conveni să îi plece cinci angajați și bugetul aferent, el va refuza. El, oricum, nu este Avocatul Poporului, el este avocatul unora din spectrul politic. Copiii, însă, nu au culoare politică.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Comisia? Domnul Nica.

Video in format Flash/IOS

Domnul Nicolae-Ciprian Nica:

Vă mulțumesc frumos, domnule președinte de ședință.

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisia juridică, de disciplină și imunități au fost sesizate spre dezbatere, în fond, cu Propunerea legislativă privind înființarea Instituției Avocatului Copilului, trimisă spre dezbatere în fond, în procedură obișnuită, cu adresa Pl-x 139 din 2016.

Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 394 din 27 aprilie 2016, a avizat negativ propunerea legislativă.

Camera Deputaților este prima Cameră sesizată.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare înființarea Instituției Avocatului Copilului, ca autoritate publică autonomă și independentă față de orice altă autoritate publică, care veghează la respectarea drepturilor copilului definite în Constituția României, Convenția cu privire la drepturile copilului și alte prevederi legale.

În urma dezbaterilor, membrii comisiilor au apreciat că modificările aduse prin proiect nu corespund prevederilor constituționale care reglementează Instituția Avocatului Poporului. Astfel, potrivit art. 58 din Constituție, rolul Avocatului Poporului este apărarea drepturilor și libertăților persoanelor fizice, iar ca urmare a revizuirii Constituției din anul 2003, același text constituțional a instituit funcția de adjuncți ai Avocatului Poporului specializați pe domenii de activitate.

Fără a face distincție între drepturile și libertățile cetățenești, pe care trebuie să le apare, Avocatul Poporului veghează la respectarea tuturor drepturilor consfințite de Constituție, indiferent de natura, sfera lor de întindere, ori de categoriile de beneficiari ai acestora. Din această perspectivă, nu se poate pune problema constituirii unei instituții distincte, definită Avocatul Copilului, deoarece aceasta ar duce la prevalența unui drept sau libertăți asupra alteia, apărarea cu prioritate a unor categorii de persoane în defavoarea celorlalte, o asemenea abordare depășind cadrul constituțional, fiind susceptibilă a crea confuzii de competențe și paralelisme instituționale.

Având în vedere cele prezentate, rezultă că Avocatul Copilului nu poate constitui o instituție distinctă de Avocatul Poporului, o asemenea abordare neavând temei constituțional.

Față de cele constatate, membrii comisiilor au hotărât respingerea Propunerii legislative privind înființarea Instituției Avocatului Copilului, cu amendamente respinse, redate în Anexa la prezentul raport.

Face parte din categoria legilor organice.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Dezbateri generale, vă rog.

Poftiți, doamnă deputat.

Dezbateri generale?

Vă rog, doamnă deputat. Vă rog.

Video in format Flash/IOS

Doamna Cornelia Negruț:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Proiectul despre care comisia spune că nu poate fi votat, deoarece poziția pe care Avocatul Poporului, poziție care mă surprinde - și, aici, doamna deputat Andreea Paul a avut dreptate -, pentru că este un proiect care ar trebui să fie fără bariere politice, un proiect dezbătut, inclusiv cu ONG-urile care și-au arătat susținerea și inclusiv cu reprezentantul Avocatului Poporului, vine aici în fața dumneavoastră și văd că poziția pe care comisia o ia este o poziție negativă care ne surprinde și cred că ne surprinde pe toate partidele care am dezbătut și am participat la dezbaterea acestui proiect.

Vedem în fiecare zi la televizor, în mass-media, copii abuzați și nu vedem nicăieri poziția pe care Avocatul Poporului o ia pentru a avea drepturile pe care trebuie să le aibă orice copil din România.

Acest proiect va fi susținut de Grupul parlamentar al ALDE. A fost susținut și am participat la dezbaterea lui, alături de reprezentanții din PNL, din PSD și din UDMR.

Mă surprinde poziția pe care comisia o ia referitor la acest proiect.

Vă aduc la cunoștință că Grupul parlamentarilor ALDE va vota pentru susținerea acestui proiect și-i mulțumesc doamnei deputat Andreea Paul pentru munca pe care a depus-o și pentru tot ceea ce a încercat să realizeze pentru ca acest proiect să fie astăzi pe masă și să sperăm că va fi votat la votul final.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Doamna Andreea Paul.

Video in format Flash/IOS

Doamna Maria-Andreea Paul:

Mulțumesc Grupului parlamentar al ALDE și pentru aprecierile colegei mele, doamna Negruț.

Haideți să lămurim puțin argumentul pe care l-a adus Comisia juridică, de disciplină și imunități, care este fals.

În prezent, în cadrul Instituției Avocatului Poporului, există un domeniu de activitate care se referă la drepturile copilului, coordonat de un adjunct al Avocatului Poporului, dar care este total ineficient, prin faptul că este încadrat cu cinci angajați și are în atribuțiile sale domenii deosebit de importante, precum drepturile pensionarilor, persoanelor cu dizabilități, tineri, familii și așa mai departe.

Or, astăzi, în România, infracționalitatea în rândul copiilor a crescut cu peste o treime în ultimii cinci ani.

Instituția Avocatului Copilului din Polonia, o instituție la care ne-am uitat foarte atent când am creat propunerea de proiect de lege pentru România, căci la ei funcționează și sesizările sunt de peste 30 de ori mai multe decât în România, infracționalitatea în rândul copiilor a scăzut, iar drepturile copiilor polonezi sunt mult mai bine respectate.

În România nu se întâmplă acest lucru și nimeni nu vorbește despre viteza cu care crește infracționalitatea în rândul copiilor minori, atât victime, cât și făptași. Nimeni, absolut nimeni nu luptă în România pentru drepturile acestor copii.

Când am propus înființarea Instituției Avocatului Copilului, am avut în vedere câteva argumente structurate. În primul rând, argumente de ordin juridic, și anume: concordanța cu prevederile Convenției ONU cu privire la drepturile copilului; la art. 4 se stipulează explicit că guvernele "trebuie să ia toate măsurile adecvate legislative și de altă natură pentru punerea în aplicare a drepturilor recunoscute de prezenta convenție"; cerințele și formulările adresate statelor părți de către Comitetul ONU pentru drepturile copilului, în mod deosebit cele referitoare la pregătirea de rapoarte; angajamentele României față de reglementările din documentele instituțiilor internaționale și europene în domeniul respectării drepturilor copilului și misiunea comisarului european pentru drepturile omului din cadrul Consiliului Europei. Ne-a cerut Comisia Europeană să facem acest lucru și noi nu avem urechi de auzit.

Argumente de ordin funcțional.

Funcțiile Avocatului Copilului sunt în concordanță cu principiile de la Paris, care stipulează că orice instituție din domeniul drepturilor omului trebuie să aibă competențe în a promova și apăra drepturile copilului, responsabilități în furnizarea opiniilor, recomandărilor, propunerilor și raportărilor. Astăzi, niciuna, nicio astfel de opinie nu s-a primit în Parlamentul României în ultimul sfert de veac dinspre Avocatul Poporului, dreptul de a face publice părerile și rapoartele, inclusiv pe cele ale stadiului actual al Legii cu privire la drepturile copilului și la încălcările acestora, dreptul de a contribui la rapoartele pe care statele trebuie să le prezinte organismelor și comisiilor națiunilor unite.

Și închid cu al treilea calup de argumente, de ordin financiar, eficiența financiară, pentru că în acest proiect de lege propunem preluarea, de la Avocatul Poporului, a personalului și a bazei materiale, respectiv extinderea ei; economia de resurse umane și de timp prin faptul că își asumă rolul de coordonare în activitățile de monitorizare, promovare și protecție a copilului, rol exercitat de mai multe instituții în prezent.

Închid, spunându-vă că o sută de organizații neguvernamentale dedicate protecției copilului au lucrat cot la cot cu noi pentru a elabora acest proiect de lege.

Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Protecția Copilului sunt coautori și susținători ai acestui proiect de lege, pentru care noi ne-am asumat, deputați și senatori din toate partidele politice, dreptul de inițiator de lege.

Vă mulțumesc.

Sper din tot sufletul ca toate partidele politice să înțeleagă, în plen, că este nevoie de un vot favorabil Instituției Avocatului Copilului.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Raportul comisiilor sesizate în fond propune respingerea. Inițiativa legislativă rămâne pentru ședința de vot final.