Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2016 > 08-06-2016

Ședința Camerei Deputaților din 8 iunie 2016

24. Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art.99 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (Pl-x 208/2015) (rămasă pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 208/2015

   

Domnul Petru Gabriel Vlase:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

23. Propunerea legislativă pentru completarea art.99 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici.

Inițiatori? Nu.

Comisia, domnul Dobre.

Video in format Flash/IOS

Domnul Victor Paul Dobre:

În temeiul art.70 din regulament, Propunerea legislativă pentru completarea art.99 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici a fost retrimisă Comisiei pentru muncă și protecție socială și Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, prin adresa Pl-x 208/2015 din 17 iunie 2015, în vederea reexaminării și întocmirii unui nou raport.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.99 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, prin introducerea unui nou alineat, în scopul exceptării de la eliberarea din funcția publică, în cazul reorganizării activității instituțiilor publice, a acelor funcționari publici care mai au maximum trei ani până la pensionare și au o vechime minimă de 10 ani într-o instituție publică, iar la evaluarea performanțelor profesionale din ultimii cinci ani au obținut cel puțin calificativul "foarte bun".

În urma reluării dezbaterilor în ședința comună din 29 septembrie 2015, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi - o abținere - menținerea soluției inițiale de respingere a propunerii legislative, exprimată în raportul comun depus în data de 6 mai 2015.

Motivele respingerii sunt următoarele:

- o astfel de modificare legislativă ar putea determina apariția unor situații de inechitate între anumiți funcționari publici în raport cu colegii lor, încadrați pe aceeași funcție.

- prevederile propuse nu au legătură cu reorganizarea, ci eventual cu instituirea unor măsuri de protecție a personalului din sectorul public, în aplicarea unor măsuri de reorganizare, caz în care nu pot reprezenta o completare a normei supuse discuției.

- normele care instituie o excepție au un caracter de permanență și repetabilitate de la regulile generale, or, criteriile impuse prin inițiativa legislativă, sunt prezentate sub forma unei enumerări exprese și limitative.

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în ședința din 4 martie 2015.

Propunerea face parte din categoria legilor organice.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor două comisii propun plenului Camerei respingerea inițiativei legislative.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Dezbateri generale? Nu sunt.

Respingere.

Vot final.