Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 8, 2016
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.99/15-06-2016
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
07-12-2021
25-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2016 > 08-06-2016 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 8, 2016

25. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor (PL-x 74/2014) (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 74/2014

   

Domnul Petru Gabriel Vlase:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

24. Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor.

Inițiatorii?

Comisia pentru muncă, domnul deputat.

Video in format Flash/IOS

Domnul Mihai Baltă:

Mulțumesc, domnule președinte.

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru muncă și protecție socială a fost sesizată, prin adresa PL-x 74/2014 din 24 februarie 2014, cu dezbaterea pe fond, în procedură obișnuită, a Proiectului de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor.

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul favorabil al Consiliului Economic și Social, avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități, avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați, avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, avizul favorabil al Comisiei pentru sănătate și familie, punctul de vedere al Guvernului (nr.674/11.04.2014).

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare, în sensul transmiterii, de către primării, la agențiile de plăți și inspecție socială, a documentelor de acordare a indemnizației pentru creșterea copiilor, în termen de cinci zile de la data înregistrării cererii. De asemenea, proiectul de lege prevede stabilirea unui termen maxim de 60 de zile de la data admiterii cererii, pentru plata drepturilor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2010.

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor art.73 alin.(3) din Constituția României, republicată.

La dezbaterile care au avut loc în ședința comisiei din 29 septembrie 2015 a participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, doamna Mihaela Grecu - director în cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

La lucrările comisiei și-au înregistrat prezența 23 de deputați, din totalul de 24 de membri ai comisiei.

Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi, o abținere.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în ședința din 18 februarie 2014.

Camera Deputaților este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din Constituția României, și ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaților.

În urma finalizării dezbaterilor, comisia propune plenului Camerei Deputaților respingerea inițiativei legislative din următoarele considerente:

  • potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010, termenul prevăzut pentru înaintarea de către primării a documentației de acordare a indemnizației pentru creșterea copilului, respectiv a stimulentului de inserție, este de "până la data de 5 a lunii pentru luna anterioară", termen care permite autorității locale transmiterea documentației chiar și în termen de o zi de la primirea cererii, în situația în care documentația este completă și corect întocmită;
  • în privința termenului de efectuare a plății, acesta nu poate fi stabilit în raport de data emiterii deciziei de acordare, variind în raport cu termenele reglementate de Ordinul ministrului finanțelor publice nr.501/2013, datele de virare a sumelor la Compania Națională Poșta Română SA sau la unitățile bancare fiind stabilite conform convențiilor/protocoalelor încheiate cu aceste instituții.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Dezbateri generale? Nu.

Respingere.

Vot final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 9 december 2021, 13:29
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro