Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2016 > 08-06-2016

Ședința Camerei Deputaților din 8 iunie 2016

27. Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor (Pl-x 278/2015) (rămasă pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 278/2015

   

Domnul Petru Gabriel Vlase:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

20. Revenim la Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, la poziția 16.

Inițiatori? Nu. Comisia?

Domnul deputat Rădulescu, Comisia pentru transporturi.

Vă rog, domnule deputat.

Video in format Flash/IOS

Domnul Cătălin-Marian Rădulescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Raport asupra Propunerii legislative pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor.

Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru transporturi și infrastructură a examinat propunerea legislativă, în ședința data de 16 septembrie 2015.

La lucrările comisiei au fost prezenți 22 de deputați din totalul de 22 de membri ai comisiei. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 cu noul art. 41, potrivit căruia administratorii drumurilor de interes județean sau local vor stabili un tarif de utilizare a drumurilor în conformitate cu art. 41 alin. (14) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 pentru transporturile cu masă maximă admisă mai mare de 20 de tone.

De asemenea, se instituie obligația ca administratorii autostrăzilor, drumurilor expres și drumurilor naționale cu cel puțin două benzi pe sens, să facă toate demersurile pentru dotarea acestora cu separatoare de sens, în termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentelor modificări legislative, încălcarea acestor prevederi constituind contravenție, urmând a fi sancționată cu amendă de la 20.000 la 25.000 de lei.

La dezbaterile comisiei au participat în calitate de invitați domnul Stanciu Ivan Aurel, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, și domnul Cosmin Popescu, director adjunct în cadrul CNADNR.

În urma dezbaterilor și opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea Propunerii legislative pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor.

În raport cu obiectul și conținutul său propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Dezbateri generale. Nu sunt. Respingere. Vot final.

Mulțumesc.