Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2016 > 08-06-2016

Ședința Camerei Deputaților din 8 iunie 2016

29. Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.767 din 14 noiembrie 2012 (Pl-x 406/2014) (rămasă pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 406/2014

   

Domnul Petru Gabriel Vlase:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

27. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 61/1993 privind alocațiile de stat pentru copii, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 767 din 14 noiembrie 2012.

Inițiatori? Comisia? Comisia pentru muncă.

Video in format Flash/IOS

Domnul Mihai Baltă:

Vă mulțumesc.

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru muncă și protecție socială a fost sesizată prin adresa Pl-x 406/2014 din 8 septembrie 2014 cu dezbaterea pe fond, în procedură obișnuită, a Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, din 14 noiembrie 2012.

La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul negativ al Consiliului Economic și Social, avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină și imunități, avizul negativ al Comisiei pentru egalitate de șanse pentru femei și bărbați, avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, avizul negativ al Comisiei pentru sănătate și familie, punctul de vedere negativ al Guvernului.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocațiile de stat pentru copii, în sensul majorării graduale a cuantumului alocației de stat pentru copii, în perioada 2015-2018.

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor art. 73 alin. (3) din Constituția României, republicată.

La dezbatere care a avut loc în ședința comisiei din 29 septembrie 2015 a participat doamna Mihaela Grecu, director în cadrul Ministerului Muncii și, de asemenea, și-au înregistrat prezența 23 de deputați din totalul de 24 membri ai comisiei.

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat, în ședința din 2 septembrie 2014.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

În urma finalizării dezbaterilor, comisia propune plenului Camerei Deputaților respingerea inițiativei legislative din următoarele considerente: prin Legea nr. 125/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2014, cuantumul alocației de stat a fost dublat pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 și 18 ani, precum și pentru tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani și urmează cursurile învățământului liceal și profesional, organizat în condițiile legii până la terminarea acestora.

De asemenea, potrivit Legii nr. 125/2015, alocația de stat pentru copiii cu dizabilități cu vârsta cuprinsă între 3 și 18 ani este 0,4 ISR, respectiv 200 de lei.

Aplicarea măsurilor propuse atrage majorarea cheltuielilor bugetare, iar inițiatorii nu precizează sursele financiare suplimentare necesare aplicării măsurii propuse, încălcând astfel dispozițiile art. 138 alin. (5) din Constituția României, precum și cele ale art. 15 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Dezbateri generale?

Respingere. Vot final.