Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 8, 2016
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.99/15-06-2016
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2016 > 08-06-2016 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 8, 2016

29. Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.767 din 14 noiembrie 2012 (Pl-x 406/2014) (rămasă pentru votul final)
 
see bill no. 406/2014

   

Domnul Petru Gabriel Vlase:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

27. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 61/1993 privind alocațiile de stat pentru copii, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 767 din 14 noiembrie 2012.

Inițiatori? Comisia? Comisia pentru muncă.

Video in format Flash/IOS

Domnul Mihai Baltă:

Vă mulțumesc.

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru muncă și protecție socială a fost sesizată prin adresa Pl-x 406/2014 din 8 septembrie 2014 cu dezbaterea pe fond, în procedură obișnuită, a Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, din 14 noiembrie 2012.

La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul negativ al Consiliului Economic și Social, avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină și imunități, avizul negativ al Comisiei pentru egalitate de șanse pentru femei și bărbați, avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, avizul negativ al Comisiei pentru sănătate și familie, punctul de vedere negativ al Guvernului.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocațiile de stat pentru copii, în sensul majorării graduale a cuantumului alocației de stat pentru copii, în perioada 2015-2018.

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor art. 73 alin. (3) din Constituția României, republicată.

La dezbatere care a avut loc în ședința comisiei din 29 septembrie 2015 a participat doamna Mihaela Grecu, director în cadrul Ministerului Muncii și, de asemenea, și-au înregistrat prezența 23 de deputați din totalul de 24 membri ai comisiei.

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat, în ședința din 2 septembrie 2014.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

În urma finalizării dezbaterilor, comisia propune plenului Camerei Deputaților respingerea inițiativei legislative din următoarele considerente: prin Legea nr. 125/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2014, cuantumul alocației de stat a fost dublat pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 și 18 ani, precum și pentru tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani și urmează cursurile învățământului liceal și profesional, organizat în condițiile legii până la terminarea acestora.

De asemenea, potrivit Legii nr. 125/2015, alocația de stat pentru copiii cu dizabilități cu vârsta cuprinsă între 3 și 18 ani este 0,4 ISR, respectiv 200 de lei.

Aplicarea măsurilor propuse atrage majorarea cheltuielilor bugetare, iar inițiatorii nu precizează sursele financiare suplimentare necesare aplicării măsurii propuse, încălcând astfel dispozițiile art. 138 alin. (5) din Constituția României, precum și cele ale art. 15 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Dezbateri generale?

Respingere. Vot final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 28 november 2021, 11:19
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro