Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2016 > 08-06-2016

Ședința Camerei Deputaților din 8 iunie 2016

33. Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea articolului 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.96 din 2002, privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat, modificat și completat (Pl-x 441/2013) și a Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore (Pl-x 495/2015) (rămase pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 441/2013 495/2015

   

Domnul Petru Gabriel Vlase:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

31. Propunerea legislativă privind modificarea și completarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I - IV din învățământul de stat, modificat și completat.

Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea... Pl-x 441 era prima și, cu aceeași temă, Pl-x 495.

Comisia? Domnule Dobre, vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Victor Paul Dobre:

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei, comisia a fost sesizată spre dezbatere, în fond, cu Propunerea legislativă privind modificarea și completarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat, modificată și completată, retrimisă cu adresa Pl-x 441 din 22 aprilie 2014 și cu Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore, trimisă cu adresa Pl-x 495/2015.

Camera Deputaților este Cameră Decizională.

Propunerea legislativă Pl-x 441 are ca obiect de reglementare completarea art. 1, prin care să se acorde elevilor din clasele I-IV și preșcolarilor, acolo unde există posibilitatea, câte o masă caldă zilnic, pe perioada cursurilor, conform structurii anului școlar.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă.

În ședința plenului Camerei Deputaților din ziua de marți, 22 aprilie 2014, s-a hotărât retrimiterea propunerii legislative Comisiei pentru administrație publică.

Pentru această propunere legislativă s-a întocmit raportul 4C/6/457 din 20 noiembrie 2013, prin care s-a propus respingerea propunerii legislative.

La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul negativ al Comisiei pentru învățământ, avizul favorabil al Comisiei juridice, punctul de vedere negativ al Guvernului.

Propunerea legislativă Pl-x 495, care ca obiect de reglementare modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2002, în sensul înlocuirii sintagmei "din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore" cu sintagma "din grădinițele de stat și private".

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă.

La întocmirea prezentului raport s-a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, al Comisiei pentru învățământ, avizul negativ al Comisiei pentru buget, punctul de vedere negativ al Guvernului.

Potrivit prevederilor art. 61, comisia a examinat propunerile legislative în ședința din 6 octombrie 2015.

La lucrările comisiei au fost prezenți 20 de deputați. La dezbateri a participat domnul Stelian Samson, director în cadrul Ministerului Educației.

În urma examinării intervențiilor legislative și a opiniilor exprimate de către membrii comisiei, s-a constatat că acordarea unei mese calde pe zi preșcolarilor și elevilor presupune ca în toate unitățile de învățământ să fie asigurate condiții igienico-sanitare necesare și specifice servirii produselor alimentare, în caz contrar, creându-se discrepanțe determinate de infrastructura de care dispun sau nu aceste instituții.

Având în vedere cele constatate, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, un vot împotrivă, să se supună plenului Camerei menținerea raportului de respingere a Propunerii legislative Pl-x 441 și respingerea Propunerii legislative Pl-x 495/2015.

În raport cu obiectul și conținutul reglementării, propunerile legislative fac parte din categoria legilor ordinare.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Dezbateri generale? Nu sunt.

Raport de respingere. Vot final.