Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 8, 2016
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.99/15-06-2016
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2016 > 08-06-2016 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 8, 2016

33. Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea articolului 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.96 din 2002, privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat, modificat și completat (Pl-x 441/2013) și a Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore (Pl-x 495/2015) (rămase pentru votul final)
 
see bill no. 441/2013 495/2015

   

Domnul Petru Gabriel Vlase:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

31. Propunerea legislativă privind modificarea și completarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I - IV din învățământul de stat, modificat și completat.

Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea... Pl-x 441 era prima și, cu aceeași temă, Pl-x 495.

Comisia? Domnule Dobre, vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Victor Paul Dobre:

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei, comisia a fost sesizată spre dezbatere, în fond, cu Propunerea legislativă privind modificarea și completarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat, modificată și completată, retrimisă cu adresa Pl-x 441 din 22 aprilie 2014 și cu Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore, trimisă cu adresa Pl-x 495/2015.

Camera Deputaților este Cameră Decizională.

Propunerea legislativă Pl-x 441 are ca obiect de reglementare completarea art. 1, prin care să se acorde elevilor din clasele I-IV și preșcolarilor, acolo unde există posibilitatea, câte o masă caldă zilnic, pe perioada cursurilor, conform structurii anului școlar.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă.

În ședința plenului Camerei Deputaților din ziua de marți, 22 aprilie 2014, s-a hotărât retrimiterea propunerii legislative Comisiei pentru administrație publică.

Pentru această propunere legislativă s-a întocmit raportul 4C/6/457 din 20 noiembrie 2013, prin care s-a propus respingerea propunerii legislative.

La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul negativ al Comisiei pentru învățământ, avizul favorabil al Comisiei juridice, punctul de vedere negativ al Guvernului.

Propunerea legislativă Pl-x 495, care ca obiect de reglementare modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2002, în sensul înlocuirii sintagmei "din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore" cu sintagma "din grădinițele de stat și private".

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă.

La întocmirea prezentului raport s-a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, al Comisiei pentru învățământ, avizul negativ al Comisiei pentru buget, punctul de vedere negativ al Guvernului.

Potrivit prevederilor art. 61, comisia a examinat propunerile legislative în ședința din 6 octombrie 2015.

La lucrările comisiei au fost prezenți 20 de deputați. La dezbateri a participat domnul Stelian Samson, director în cadrul Ministerului Educației.

În urma examinării intervențiilor legislative și a opiniilor exprimate de către membrii comisiei, s-a constatat că acordarea unei mese calde pe zi preșcolarilor și elevilor presupune ca în toate unitățile de învățământ să fie asigurate condiții igienico-sanitare necesare și specifice servirii produselor alimentare, în caz contrar, creându-se discrepanțe determinate de infrastructura de care dispun sau nu aceste instituții.

Având în vedere cele constatate, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, un vot împotrivă, să se supună plenului Camerei menținerea raportului de respingere a Propunerii legislative Pl-x 441 și respingerea Propunerii legislative Pl-x 495/2015.

În raport cu obiectul și conținutul reglementării, propunerile legislative fac parte din categoria legilor ordinare.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Dezbateri generale? Nu sunt.

Raport de respingere. Vot final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 2 december 2021, 8:07
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro