Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2016 > 08-06-2016

Ședința Camerei Deputaților din 8 iunie 2016

34. Dezbaterea Propunerii legislative pentru abrogarea alineatului (2) al articolului 375 al Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 327/2015) (rămasă pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 327/2015

   

Domnul Petru Gabriel Vlase:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

32. Propunerea legislativă pentru abrogarea alin. (2) a art. 375 al Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

Inițiatori? Comisia? Domnul... Comisia pentru sănătate.

Un membru al Comisiei pentru sănătate din sală.

Video in format Flash/IOS

Doamna Lucreția Roșca:

Mulțumesc, domnule președinte.

Raport asupra Propunerii legislative pentru abrogarea alin. (2) al art. 375 al Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

Senatul, în calitate de primă Cameră, a respins inițiativa legislativă în martie 2015.

La întocmirea prezentului raport Comisia pentru sănătate a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul favorabil al Comisiei juridice, punctul de vedere al Ministerului Sănătății.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare propunerea de abrogare a alin. (2), care are în prezent următorul conținut: "având în vedere natura profesiei de medic și obligațiile fundamentale ale medicului față de pacientul său, medicul nu este funcționar public și nu poate fi asimilat acestuia".

La dezbaterile comisiei a participat, în conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei, domnul Răzvan Vulcănescu.

În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate și familie a hotărât, cu unanimitate de voturi respingerea propunerii legislative, întrucât propunerea este lipsită de semnificație și utilitate juridică deoarece în planul raporturilor de muncă medicul nu este supus raporturilor specifice de subordonare în care sunt organizate și funcționează relațiile muncă ale funcționarilor.

În raport cu obiectul și conținutul său, inițiativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Dezbateri generale. Nu sunt.

Respingere. Vot final.