Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2016 > 08-06-2016

Ședința Camerei Deputaților din 8 iunie 2016

37. Supunerea la votul final:
  37.42 Legea privind completarea unor prevederi ale Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și a unor prevederi ale Legii nr.34/2004privind prefectul și instituția prefectului, reexaminată ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.747 din 4 noiembrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.922 din 11 decembrie 2015 (Pl-x 364/2015/14.12.2015) (respinsă)
 
consultă fișa PL nr. 364/2015

   

Domnul Florin Iordache:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

42. Legea privind completarea unor prevederi ale Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și a unor prevederi ale Legii nr. 34/2004, reexaminată ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 747 din 4 noiembrie 2015.

Comisia juridică și Comisia pentru administrație propun respingerea.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu.

Abțineri? Nu.

Colegi care nu-și exprimă votul? Nu.

Cu 279 de voturi pentru, nici un vot împotrivă, nici o abținere, a fost adoptată respingerea.