Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2016 > 22-06-2016

Ședința Camerei Deputaților din 22 iunie 2016

13. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (PL-x 556/2015). (rămas pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 556/2015

   

Domnul Florin Iordache:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

27. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici. Este vorba de PL-x 556/2015. Caracter organic.

Inițiatorii doresc să intervină? Nu.

Raport comun. Domnul președinte Adrian Solomon.

Vă rog, Raport comun Comisia pentru muncă și Comisia pentru administrație.

Video in format Flash/IOS

Domnul Adrian Solomon:

Mulțumesc, domnule președinte.

Obiectul de reglementare al Proiectului de lege este modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, în sensul întăririi respectării principiilor egalității de șanse, nediscriminării și echității între funcționarii publici, propunându-se în principal acordarea posibilității persoanelor care îndeplinesc vârsta standard de pensionare de a ocupa pe perioadă determinată un post de execuție temporar vacant, în situația în care în corpul de rezervă nu există funcționari publici care să îndeplinească cerințele necesare; acordarea posibilității de suspendare a raportului de serviciu, la cererea funcționarului, prin acordul părților, pe o durată de cel mult patru ani, dar nu mai puțin de o lună. În prezent, perioada este între o lună și trei ani.

Acordarea posibilității de transformare a funcției publice vacante la nivel inferior care nu corespunde studiilor și/sau vechimii în specialitatea funcționarului public de conducere, în cazul în care funcția publică de nivel inferior care i se pune la dispoziție este o funcție de execuție, dacă nu afectează structura organizatorică aprobată.

Cele două comisii au dezbătut în ședințe separate, în 8 iunie la Comisia de muncă, și pe 14 iunie, la Comisia pentru administrație. Membrii celor două comisii au hotărât cu majoritate de voturi aprobarea proiectului de lege cu amendamente.

Proiectul a fost adoptat de Senat în ședința din 29 iunie 2015.

Legea face parte din categoria legilor organice.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Cele două comisii propun adoptarea proiectului de lege, cu amendamentele redate în anexele care fac parte din prezentul raport.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc, domnule președinte.

Dacă sunt...

Video in format Flash/IOS

Domnul Adrian Solomon:

Domnule președinte,

De la Departamentul legislativ avem o erată, o îndreptare de eroare materială, dacă se poate...

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Adrian Solomon:

Pentru corelarea dispoziției de abrogare a art.70 prevăzută la pct.17, numărul curent 20 din prezentul raport, este necesară modificarea art.113. Astfel, sintagma "potrivit art.70 alin.(1) lit.a) din cuprinsul art.113", se înlocuiește cu sintagma "menționată la art.71 alin.(1)", iar trimiterea la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.56/2004 se va face la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.92/2008.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Da. Mulțumesc.

Intervenții? Domnul Victor Paul Dobre, președintele Comisiei pentru administrație.

Vă rog, domnule președinte.

Video in format Flash/IOS

Domnul Victor Paul Dobre:

Mulțumesc, domnule președinte.

Acest proiect de lege consolidează statutul funcționarului public, un corp important al structurii administrative a statului, creează și o serie de facilități suplimentare, asigură acoperirea cu resurse în anumite situații a instituțiilor, și Partidul Național Liberal, grupul lui parlamentar, va vota acest proiect de lege.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Da. Alte intervenții dacă sunt? Nu sunt alte intervenții.

Avem 35 de amendamente admise și 4 respinse.

La titlul legii dacă sunt observații? Nu. Adoptat.

De la 1 la 10 dacă sunt observații? Nu. Adoptate.

De la 11 la 20 dacă sunt observații? Nu. Adoptate.

De la 21 la 20 dacă sunt observații? Nu. Adoptate.

De la 31 la 35 dacă sunt observații? Nu. Adoptate.

Rămâne la votul final. Are caracter organic.