Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 22, 2016
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.111/29-06-2016
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
07-12-2021
06-12-2021 (joint)
06-12-2021
25-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2016 > 22-06-2016 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 22, 2016

15. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2013 privind modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr.138/2004, pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, precum și pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie (PL-x 398/2013). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 398/2013

   

Domnul Florin Iordache:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

Mergem mai departe, în aceste condiții.

14. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2013 privind modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82 - PL-x 398.

Este procedură de urgență.

Guvernul.

Domnule secretar de stat Botănoiu, vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Dumitru Daniel Botănoiu (secretar de stat, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale):

Mulțumesc frumos, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Propunerea legislativă are în vedere statutarea mișcării bunurilor edificate din bani publici în situația lichidării organizațiilor sau federațiilor utilizatorilor de apă pentru irigații; de asemenea, definirea clară a tarifului de livrare a apei pentru irigații - acesta să cuprindă numai costul cu energia electrică și costul apei; exploatarea, întreținerea și repararea amenajărilor de îmbunătățiri funciare care vor fi suportate de către agenție, precum și stabilirea calității de lider pentru achiziționarea energiei electrice împreună cu organizațiile și federațiile utilizatorilor de apă pentru irigații.

Un alt lucru foarte important este cel referitor la terenurile și zonele de protecție aferente care nu au fost transmise în proprietate odată cu infrastructura de irigații și se vor transmite, la cerere, în folosință, pe o perioadă de 49 de ani.

Ca atare, susținem aprobarea acestui act normativ și, de asemenea, vă rugăm să susțineți și dumneavoastră.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Comisia, vă rog.

Domnul Kelemen.

Video in format Flash/IOS

Domnul Kelemen Atilla-Béla-László:

Mulțumesc, domnule președinte.

În ședința din 03.02.2016, plenul Camerei Deputaților a hotărât retrimiterea proiectului de lege la comisii, în vederea examinării și întocmirii unui raport suplimentar.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în ședința din 22 octombrie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138 din 2004 și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82 din 2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, urmărindu-se, printre altele, stabilirea unor măsuri de limitare a modalității de transmitere a infrastructurii de îmbunătățiri funciare aflate în domeniul privat al statului numai la folosința gratuită, precum și a unor măsuri destinate menținerii în stare de funcționare a infrastructurii de îmbunătățiri funciare aflate în domeniul privat al statului.

Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice au examinat proiectul de lege sus-menționat în ședința din 21 iunie 2016.

La lucrări au fost prezenți 34 de deputați din totalul de 35 de membri ai comisiei.

Membrii Comisiei pentru industrii și servicii și membrii Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic au examinat proiectul de lege sus-menționat, de asemenea, în ședința din 21 iunie 2016.

La dezbateri au fost prezenți 13 deputați din 20 de membri ai Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic și 17 deputați din 18 ai Comisiei pentru industrii și servicii.

În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de lege, cu amendamentele admise, prezentate în anexa prezentului raport.

De asemenea, domnule președinte, avem două observații de tehnică legislativă.

La poziția marginal 2, în loc de... trebuie să avem articol unic al Legii de aprobare a Ordonanței, în loc de articolul I; iar la marginal 14, la articolul 1, după punctul 9, se introduc două noi puncte: punctele 10 și 11, în loc de 91 și 92, deoarece punctul 9 este ultimul punct al articolului 1 al Ordonanței de urgență.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc mult.

Intervenții?

Vă rog, vă rog, domnule...

Video in format Flash/IOS

Domnul Ioan-Cristian Chirteș:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Acest proiect de lege este unul deosebit de important pentru agricultura românească, în ceea ce înseamnă organizarea activității de îmbunătățiri funciare și în special a relației dintre Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare și federațiile și organizațiile de udători.

Ca și în multe alte domenii, după 1990, sistemul de irigații al României a suferit profund, iar numeroasele schimbări legislative, în loc să mențină și să dezvolte prin modernizare acest sistem, nu au făcut decât să distrugă până la dispariție în unele locuri aceste bunuri ale statului român.

Prin acest proiect de act normativ am încercat să clarificăm numeroasele blocaje în ceea ce înseamnă modalitățile de transmitere a infrastructurii de îmbunătățiri funciare aflate în domeniul privat al statului către federațiile și organizațiile de udători, în sensul menținerii și dezvoltării infrastructurii secundare de irigații.

Și nu în ultimul rând, s-a dorit crearea unui sistem competitiv și funcțional în ceea ce privește raportul de colaborare între utilizatorii infrastructurii de îmbunătățiri funciare și proprietarul și administratorii acestora.

În concluzie, Partidul Național Liberal va vota pentru... adoptarea prezentului act normativ.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Alte intervenții? Nu mai sunt alte intervenții.

Sunt 24 de amendamente admise.

Dacă la titlul legii sunt observații? Nu. Adoptat.

De la 1 la 10. Dacă sunt observații? Nu. Adoptate.

11-20. Observații? Nu. Adoptate.

21 până la 24. Dacă sunt intervenții? Nu. Adoptate.

Rămâne la votul final, are caracter organic.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 8 december 2021, 3:54
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro