Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2016 > 22-06-2016

Ședința Camerei Deputaților din 22 iunie 2016

22. Supunerea la votul final:  
  22.10 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții (PL-x 131/2016); (adoptat)
 
consultă fișa PL nr. 131/2016

   

Domnul Florin Iordache:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

Trecem la Secțiunea Legi ordinare.

10. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, PL-x 131/2016.

Comisia pentru industrii propune adoptarea.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu.

Abțineri? Nu.

Colegi care nu-și exprimă votul? Nu.

Cu 218 voturi pentru, a fost adoptat.