Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2016 > 22-06-2016

Ședința Camerei Deputaților din 22 iunie 2016

4. Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind o strategie externă pentru impozitarea eficace COM (2016)24 (PH CD 56/2016). (rămas pentru votul final)
 
consultă fișa PHC nr. 56/2016

   

Domnul Florin Iordache:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

3. Următorul, Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comisiei către Parlamentul European și Consiliu. Este vorba de COM 24.

Doamnă președinte Ana Birchall, vă rog.

Video in format Flash/IOS

Doamna Ana Birchall:

Mulțumesc mult, domnule președinte.

În opinia adoptată de Comisia pentru afaceri europene am salutat inițiativa Comisiei de a continua reforma sistemului de impozitare a întreprinderilor din Uniunea Europeană, în vederea combaterii evaziunii fiscale practicate de unele societăți multinaționale.

Susținem îmbunătățirea măsurilor existente menite să creeze un cadru juridic mai echitabil, care să cuprindă elementele esențiale pentru evitarea transferului profitului în afara pieței unice, pentru combaterea planificării fiscale agresive și pentru o abordare comună în ceea ce privește jurisdicțiile țărilor terțe în materie de bună guvernanță.

Am reamintit necesitatea menținerii vigilenței asupra politicilor fiscale naționale, pentru a nu avea efecte negative asupra țărilor terțe.

Comisia pentru afaceri europene susține pe fond prezenta comunicare și crede că o mai mare transparență fiscală poate stimula companiile să devină mai responsabile și să existe, într-adevăr, concurență loială între întreprinderi, indiferent de mărimea acestora.

Comisia pentru afaceri europene supune plenului Camerei Deputaților spre adoptare opinia în forma adoptată, cu unanimitate, în ședința comisiei noastre din 8 iunie 2016.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Intervenții?

Vă rog, domnule deputat, Grupul PNL, dar vă rog să vă încadrați în timp, să nu fiu obligat...

Da, fără probleme, interveniți, dar cu rugămintea de a vă încadra în timp.

Video in format Flash/IOS

Domnul Vasile Horga:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Și acest COM 24 se referă tot la problema rezolvării evaziunii pe piața comună internă a Uniunii Europene. Principalele probleme pe care această directivă le identifică sunt legate de buna guvernanță fiscală, de combaterea amenințărilor externe care amenință să erodeze baza fiscală a țărilor din Uniunea Europeană. COM-ul respectiv trebuie să asigure condițiile de concurență echitabile în întreprinderile care acționează în interiorul Uniunii Europene, să creeze schimbul de informații automat între țările Uniunii Europene și celelalte țări cu care Uniunea Europeană intră în relații de afaceri sau comerciale, iar concurența fiscală echitabilă trebuie să fie unul dintre elementele pe care trebuie să le aibă în vedere în viitor Uniunea Europeană, pentru ca întreprinderile să poată intra în relații normale de concurență loială.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Mai dorește cineva? Nu mai dorește nimeni. Rămâne la votul final.