Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 28, 2016
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.116/06-07-2016
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2016 > 28-06-2016 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 28, 2016

11. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum și unele măsuri fiscal-bugetare (PL-x 269/2016) (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 269/2016

   

Domnul Florin Iordache:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

10. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, PL-x 269/2016.

Guvernul. Doamnă secretar de stat, vă rog.

Video in format Flash/IOS

Doamna Sirma Caraman (secretar de stat, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice):

Mulțumesc, domnule președinte.

Guvernul susține această ordonanță de urgență și vă supune spre aprobare această ordonanță de urgență, în forma aprobată prin raportul comisiei de specialitate.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Comisia pentru buget.

Domnule Emil Niță, vă rog, prezentați dumneavoastră raportul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Emil Niță:

Mulțumesc, domnule președinte.

Raport asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum și unele măsuri fiscal-bugetare.

În conformitate cu prevederile art. 95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru buget, finanțe și bănci a fost sesizată, spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2016.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din 7 iunie 2016.

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare aprobarea unor măsuri în vederea finalizării proiectelor finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum și modificarea și completarea unor acte normative, după cum urmează: modificarea unor dispoziții ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, în sensul prorogării termenului de depunere a declarațiilor de impunere de la 31 martie 2016 la 31 mai 2016, precum și a termenului de plată a impozitului taxei pe clădiri, impozitului taxei pe teren, respectiv a impozitului taxei pe mijloacele de transport, de la 31 martie 2016 la 30 iunie 2016; completarea art. 39 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, în sensul ca serviciile prestate de către operatorii de transport feroviar de călători și de către operatorul care administrează infrastructura feroviară să poată fi decontate în limitele aprobate prin buget, în cazul în care contractele pentru aceste servicii se aprobă ulterior începerii anului bugetar, dar nu mai târziu de 30 iunie.

Prin derogare de la prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot solicita contractarea de împrumuturi din venituri din privatizare, în limita sumei de 400.000 de lei.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Emil Niță:

În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, deputații prezenți la lucrări au hotărât cu majoritate de voturi să supună plenului Camerei Deputaților, spre dezbatere și adoptare, acest proiect de lege.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Dezbateri generale, dacă sunt?

Vă rog. Grupul PNL. Domnule deputat, două minute.

Video in format Flash/IOS

Domnul Emil Niță:

Vreau să menționez că am citit detaliat acest raport al comisiei pentru a rămâne la stenograma acestei ședințe acele acte legislative care trebuie modificate.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Da. Mulțumesc.

Vă rog, domnule deputat. Două minute. Grupul PNL.

Video in format Flash/IOS

Domnul Vasile Horga:

Mulțumesc, domnule președinte.

Și Grupul...

Video in format Flash/IOS

Domnul Emil Niță:

Timp de dezbatere un minut pentru dezbateri generale și un minut pentru articole.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Supun votului dumneavoastră timpul de dezbatere propus.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi, timpul propus a fost adoptat.

Vă rog. Grupul PNL. Vă rog, domnule deputat.

Video in format Flash/IOS

Domnul Vasile Horga:

Deci, spuneam că și Grupul Partidului Național Liberal va susține adoptarea acestei ordonanțe de urgență, pentru că ea va mai îmbunătăți într-o oarecare măsură gradul de absorbție a fondurilor europene din bugetul 2007-2013, pentru că vechea guvernare, condusă de prim-ministrul Ponta, a lăsat neterminate un număr de 380 de proiecte în valoare de peste 9 miliarde de lei. Dacă aceste proiecte ar fi fost finalizate în termenul prevăzut de bugetul UE, gradul de absorbție ar fi crescut semnificativ.

Din aceste 380 de proiecte, 345 de proiecte sunt ale autorităților publice locale, 35 de proiecte sunt proiecte ale operatorilor economici. Din cele 340 de proiecte, 216 proiecte ar putea fi finalizate până la 30 iunie 2016 și cele 126 de proiecte rămase nu mai au niciun... nu mai pot fi finalizate până la 30 iunie, dar pot fi în valoare de vreo șase miliarde șase sute de milioane de lei, ar putea fi finalizate după 30 iunie 2017, dacă Uniunea Europeană le declară neconforme.

Faptul că, prin această ordonanță se dă posibilitatea Trezoreriei Statului să împrumute cu 400 de milioane de lei comunitățile locale care apelează la aceste credite pentru finalizarea până la 30 iunie 2016 a unor proiecte, este un lucru bun. Dacă până atunci lucrul acesta nu se întâmplă, Uniunea Europeană va solicita României rambursarea a 2,2 miliarde de lei, finanțări care au fost făcute pe aceste proiecte și care trebuie restituite. Astfel încât, această ordonanță este binevenită, pentru că va mai atenua, într-o oarecare măsură, faptul că o parte din fondurile europene pe care România le-a primit în exercițiul trecut vor fi obligatoriu rambursate.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Alte intervenții dacă sunt? Nu mai sunt alte intervenții.

Sunt 14 amendamente admise.

Dacă la titlul legii sunt observații? Nu. Adoptat.

Articolul unic. Observații? Nu. Adoptat.

De la 3 până la 10 marginal. Dacă sunt observații? Nu. Adoptate.

De la 11 până la 14. Observații? Nu. Adoptate.

Rămâne la votul final. Are caracter ordinar.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 2 december 2021, 9:51
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro