Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2016 > 28-06-2016

Ședința Camerei Deputaților din 28 iunie 2016

19. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de sediu între România și Centrul Sud-Est European de Aplicare a Legii, semnat la București, la 22 iulie 2015 (PL-x 258/2016) (rămas pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 258/2016

   

Domnul Florin Iordache:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

18. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de sediu între România și Centrul Sud-Est European de Aplicare a Legii, semnat la București la 22 iulie 2015, PL-x 258. Caracter ordinar.

Guvernul?

Vă rog, doamnă secretar de stat.

Video in format Flash/IOS

Doamna Magda Ștefania Bîrlibescu (secretar de stat, Departamentul pentru Relația cu Parlamentul):

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Încheierea Acordului de sediu între România și Centrul Sud-Est European de Aplicare a Legii a avut drept obiectiv principal reglementarea din punct de vedere juridic a sediului SELEC, respectiv aplicarea prevederilor relevante ale Convenției privind Centrul Sud-Est European de Aplicare a Legii și ale dispozițiilor Protocolului privind privilegiile și imunitățile SELEC, astfel încât această organizație regională să își poată îndeplini în mod eficient mandatul său.

Menționăm totodată că prin Convenția de creare a acestei organizații este recunoscut rolul României în combaterea crimei organizate.

Activitatea Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii, succesorul Centrului SECI, a adus contribuții importante în ceea ce privește lupta împotriva fenomenului criminalității transfrontaliere, fiind înregistrate rezultate semnificative în combaterea acestor infracțiuni.

De altfel, acesta este singurul instrument regional care contribuie direct la sprijinirea eforturilor instituțiilor de aplicare a legii din sud-estul Europei.

Față de cele prezentate, vă rugăm să acordați un vot favorabil acestui proiect de lege.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Domnule ministru Dușa, vă rog, prezentați raportul, din partea Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională.

Video in format Flash/IOS

Domnul Mircea Dușa:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de sediu între România și Centrul Sud-Est European de Aplicare a Legii, semnat la București în 2015, a fost luat în dezbatere de Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională.

Proiectul de lege a fost avizat de către Consiliul Legislativ, face parte din categoria legilor ordinare, Camera Deputaților este primă Cameră sesizată și vă propunem aprobarea proiectului de lege.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Da.

Dezbateri generale?

Grupul PNL, domnul Mihăiță Calimente.

Video in format Flash/IOS

Domnul Mihăiță Calimente:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Încheierea Acordului de sediu între România și Centrul Sud-Est European de Aplicare a Legii SELEC a avut drept obiectiv principal reglementarea din punct de vedere juridic a sediului SELEC, respectiv a aplicării prevederilor relevante ale Convenției privind Centrul Sud-Est European de Aplicare a Legii și ale dispozițiilor Protocolului privind privilegiile și imunitățile SELEC, astfel încât această organizație regională să-și poată îndeplini în mod eficient mandatul său.

Acordul reglementează aspecte precum: imunitatea față de procedurile judiciare, inviolabilitatea sediului și arhivelor, drapelul și emblema SELEC, libertatea de întrunire, scutire de taxe și impozite, facilități acordate activelor financiare, facilități și imunități în ceea ce privește comunicațiile și publicațiile centrului.

Totodată, în cuprinsul Acordului se regăsesc prevederi referitoare la legislația în domeniul securității sociale, aplicabilă persoanelor care își desfășoară activitatea în cadrul centrului, dar și membrilor lor de familie, precum și un articol care reglementează posibilitatea angajării acestor din urmă persoane în România.

Acordul a fost semnat la București, la data de 22 iulie 2015.

Față de cele arătate mai sus, PNL va vota în favoarea adoptării proiectului de lege.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Dacă sunt alte intervenții?

Nemaifiind alte intervenții, rămâne la votul final.